Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans

Jordbruksverket


  • Nu ska läckage av ogräsmedel minska

    Under en tid har höga halter av ämnet diflufenikan, som finns i vissa ogräsmedel, hittats i vattendrag i södra Sverige. Nu startar en informationskampanj för att lantbrukarna, främst i Skåne, ska...

  • Antalet ekologiska mjölkkor har ökat med 8 procent

    I juni 2017 var 52 900 mjölkkor ekologiskt hållna i Sverige, en ökning med 8 procent jämfört med 2016. Det innebär att 16 procent av de svenska mjölkkorna var ekologiska 2017. Ökningstakten var...

  • Ny bred satsning mot övergödning

    Övergödning är ett stort problem i sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. 2 300 vattendrag har ingen god vattenstatus på grund av övergödning. På uppdrag av...
Fråga oss via webben