Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Rådgivning till besöksnäring med mathantering

Hur går rådgivningen till?

Vem kan ta del av rådgivningen?

Kontakta rådgivningsföretagen för mer information

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretag

Företag

Kontakt

Huvudsakligen
verksam i

Hushållnings-sällskapet i Skåne

Annika Jönsson
010-4762010
annika.jonsson@hushallningssallskapet.se

Skåne

Hushållnings-sällskapet i Jönköpings län

Nicklas Bengtsson
070-9643008
nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se

Jönköpings län

WSP Sverige

Sanja Vujicic
010-7210677
sanja.vujicic@wsp.com

Jämtland, Skåne, Stockholm, Västra Götaland

Coompanion Göteborg

Joachim Keim
0703-023365
joachim.keim@coompanion.se

Västra Götaland

Pivotanalys AB

Lennart Ruder
076-7809370
lennart@pivotanalys.se

Norrland, Jönköping, Östergötland, Södermanland

Tjugoett-
konsulten AB

Christina Torstensson
070-6343415
tjugoettkonsulten@gmail.com

Småland, Östergötland

Detta kan rådgivningsföretagen hjälpa till med

Rådgivning för företags-, affärs- och anläggningsutveckling


HS Skåne

HS Jön-köping

WSP Sverige

Coomp-
anion Göteborg

Pivot-analys

Tjugo-ettkon-sulten

Genomförbarhetsstudier av investeringar

X

X
X

Företags- och marknadsanalyser

X

X

X

X

X

X

Konceptutveckling, samt positionering

X

X

X

X

X

X

Marknadsföring (inkl Corporate identity)

X

X


X

X

X

Prissättning och prisoptimering

X

X

Hållbarhetsarbete och miljöanpassning (inkl CSR)

X

X

X

X

X

X

Användning av lokal identitet och mattradition

X

XX

X

Digitalisering och virtual reality

X

X


X

X

X

Kvalitets- och effektivitetsmanagement

X

 

Medarbetarmanagement

X
X

X

Anläggningsutveckling (facility management)

X

X

X


X

X

Generationsskifte

X

X
X

InternationaliseringXX

Företagssammanslutningar inkl Cluster management

X

X

X


X

X

Rådgivning för utveckling av det lokala värdskapet


HS Skåne

HS Jönköping

Coompanion Göteborg

Tjugoett-konsulten

Utveckling av koncept, inköp och erbjudande av lokala råvaror och produkter inom mat och dryck

X

X

X


Kartläggning underleverantörer av lokal och regional mat och dryck

X

X

X


Lokalt värdskap: lokal identitet och värdet att lyfta fram lokal och regiontypisk mat och dryck

X

X

X

X

Annan rådgivning utifrån värdskap, service och bemötande som är kopplade till matkultur

X

X

X

X

Seder och bruk kopplade till bemötande, mat och dryck

X

XTraditionell matkultur

X

XMatch-making med lokala mat- och dryckesproducenter

X

XGastronomiska regionala och lokala menyer

X

X


 

Gästupplevelsen av en lokal identitet och ett lokalt värdskap

X

X

X

X

Fråga oss via webben