Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Jordbruksverket

Nyheter


  • 20 procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt

    2018 brukades 609 100 hektar av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2017 var det en ökning med 31 900 hektar, närmare 6 procent. I regeringens handlingsplan för den...

  • Hipp hurra för biologisk mångfald!

    Den 22 maj, firas den internationella dagen för biologisk mångfald. Temat i år är kopplingen mellan biologisk mångfald, livsmedel och hälsa. En rik biologisk mångfald är grunden för vår välfärd....

  • Boka in 21 november för årets djurskyddskonferens

    Den 21 november 2019 ordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens som handlar om ny djurskyddslagstiftning och ny forskning på området....
Fråga oss via webben