Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Jordbruksverket


  • Nu betalar vi ut årets biogasstöd

    Idag den 14 december och fredagen den 21 december betalar vi ut årets stöd till biogasbranschen, totalt 327 miljoner kronor. 270 miljoner kronor för det tillfälliga biogasstöd som regeringen avsatte...

  • Årets grovfoderskörd minskade kraftigt

    Sommarens torka och höga temperaturer ledde inte bara till minskade skördar av spannmål och oljeväxter, även vallskörden minskade kraftigt. Skörden av vall minskade med en femtedel jämfört med 2017....

  • Fler fält med växtskadegöraren rotgallnematod

    Uppföljningen av de fall av växtskadegöraren rotgallnematod Meloidogyne chitwoodi som påträffades i fält öster om Kristianstad och fält i västra Blekinge visar att nematoderna finns i några fler fält...
Fråga oss via webben