Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans

Jordbruksverket

Vad ska du göra idag?

  • 6 miljarder har betalats ut i jordbrukarstöd Jordbruksverket betalar ut stora delar av 2016 års jordbrukarstöd tidigare än någonsin. Totalt har hittills nästan 6 miljarder kronor betalats ut till 60 000 lantbrukare. Delutbetalningar av 2016 års ...
  • Våtmarker och betesmarker viktiga för miljömålen På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket föreslagit ändringar av miljöåtgärder i nuvarande landsbygdsprogram. Ändringarna ska stärka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandsk...
  • Handlingsplan förenklar för livsmedelsföretagen Det behöver bli enklare för livsmedelsföretag att växa och exportera sina produkter. Under året har Tillväxtverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket träffat livsmedelsföretagare och haft en dialog...