Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Jordbruksverket

Nyheter


  • Nya mått för kaninburar börjar gälla i juli

    Från och med juli gäller nya utrymmesmått för att hålla kaniner, både som sällskap och för produktion. De nya reglerna beslutades för 5 år sedan men träder i kraft först nu för att ge djurägarna god...

  • Konsekvenser av ett glyfosatförbud

    Nu finns rapporten ”Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?” tillgänglig i sin helhet på Jordbruksverkets webbplats. Syftet med rapporten är att beskriva konsekvenser av ett glyfosatförbud för...

  • Hitta blommor och gärdesgårdar till midsommar

    Ängs- och betesmarksinventeringen är en nationell inventering av värdefulla gräsmarker som omfattar både natur och kulturvärden. I e-tjänsten TUVA finns fakta om ängar, blommor, träd och värdefulla...
Fråga oss via webben