Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Jordbruksverket


  • Fler fält med växtskadegöraren rotgallnematod

    Uppföljningen av de fall av växtskadegöraren rotgallnematod Meloidogyne chitwoodi som påträffades i fält öster om Kristianstad och fält i västra Blekinge visar att nematoderna finns i några fler fält...

  • Livsmedelsproducenter får råd om lokal försäljning

    Nu får företag råd om att sälja sina livsmedel på en lokal marknad, direkt till konsument eller genom en så kort livsmedelskedja som möjligt. Jordbruksverket har upphandlat Hushållningssällskapet som...

  • Företag välkomna att delta i handelsdelegation till Dubai

    Den 16-19 februari 2019 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Dubai. EU-kommissionen bjuder nu in företag och producentorganisationer att delta i delegationen. Syftet är att marknadsföra...
Fråga oss via webben