Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Avmagringssjuka, CWD

Symtom på CWD

Förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge och föra ut eller flytta levande hjortdjur från norra delen av Sverige

Finns det några undantag från förbudet?

  • säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige
  • hjortdjur från Norge som går direkt till slakt
  • förflyttning av ren till och från Norge för sport- och kulturevenemang. En sådan förflyttning ska ha tillstånd från Jordbruksverket.
  • transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket.
  • hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige eller Finland
  • levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd

Förbud mot att importera och använda hjortdjursurin som lockmedel vid jakt

Fråga oss via webben