Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Djurskydd

Bestämmelser om djurskydd

Saknr.

Namn

Författnings‑
samling

 Utgivnings-nummer

Ändring


L1

 

 

Djurskyddslag (DL). Upphör 1/4-19

 

 

SFS

 

1988:534länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


 

L1

Djurskyddslag (DL). Träder i kraft 1/4-19

SFS

2018:1192länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 


 


Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen


 

SFS

 

2019:67länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


 

 

L2

 

 

Djurskyddsförordning (DF). Upphör 1/4-19

 

 

SFS

 

1988:539länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


 

L2

Djurskyddsförordning (DF). Träder i kraft 1/4-19

SFS

2019:66länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 

L4

 

 

Utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet

 

 

SJVFS

 

2009:69PDF

 


 

 

L5

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

 

 

SJVFS

 

2010:2PDF

2010:84PDF

 

EU-förordning

 

 

Rådets förordning om skydd av djur under transport

 

 


 

1/2005länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


 

 

L9

 

 

Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar

 

 

DFS

 

2004:24PDF

 


 

 

L10

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av strutsfåglar

 

 

DFS

 

2004:11PDF

 


 

 

L15

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk

 

 

DFS

 

2006:8PDF

 


 

 

L15:1

 

 

Ändring av DFS 2006:8, not 1 och 2 kap 5 §.

 

 

DFS

 

2007:8PDF

 


 

L17

Träning och tävling med djur

SJVFS

2010:45PDF


 

L22

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

 

 

SJVFS

 

2012:27PDF

 


 

 

EU-förordning

 

 

Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

 

 


 

1099/2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


 

 

L35

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om förprövning

 

 

SJVFS

 

2012:12PDF

 

 

L37

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om godkännande av ny teknik

 

 

DFS

 

2007:1PDF

 


 

L41

Föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.

SJVFS

2013:41PDF


 

L44

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

 

 

SJVFS

 

2008:67PDF

 


 

 

L80

 

 

Villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

 

 

SJVFS

 

2014:17PDF

 


 

 

L90

 

 

Lag om tillsyn över hundar och katter

 

 

SFS

 

2007:1150länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


 

 

L91

 

 

Förordning om tillsyn över hundar

 

 

SFS

 

2007:1240länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


 

L101

Föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

SJVFS

2018:49PDF


 

L102

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt

 

 

SJVFS

 

2008:5PDF

 


 

 

L103

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

 

 

SJVFS

 

2012:14PDF


 


 

L104

Föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:24PDF


 

L105

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur i undervisning

 

 

DFS

 

2006:6PDF

 


 

L106

Föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:25PDF


L107

Föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:26PDF


 

L108

 

 

Djurhållning i djurparker m.m.

 

 

SJVFS

 

2009:92PDF

 


 

L109

Föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:27PDF


 

L110

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

 

 

DFS

 

2004:23PDF

 


 

L111

Föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2017:28PDF


L112

Föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m. 

SJVFS

2017:29PDF


 

L115

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete.

 

 

DFS

 

2004:22PDF

 


 

 

L116

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

 

 

DFS

 

2007:3PDF


 


 

L117

Avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen

SJVFS

2008:19PDF


 

L118

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten

 

 

DFS

 

2004:21PDF

2007:4PDF

 

L120

 

 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur

 

 

DFS

 

2004:5PDF

2006:1PDF

L150

Föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur.

SJVFS

2017:40PDF


Fråga oss via webben