Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Bekämpning av djursjukdomar

Socialstyrelsens författningar finns hos Socialstyrelsen.länk till annan webbplats

Saknr.

Namn

Författn.-samling

Utgivnings-nummer

Ändring

K1

Epizootilag

SFS

1999:657länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2007:934länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

K2

Epizootiförordning

SFS

1999:659länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar

2002:98PDF
2012:24PDF

K5

SJVFS

2004:58PDF

K6

Epizootiska sjukdomar

SJVFS

1999:102PDF

K7

Ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)

SJVFS

1999:105PDFSe 2007:54, 2008:28

K8

Ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

SJVFS

2006:2PDF

K9

Skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

SJVFS

2006:8PDF

K10

Lag om provtagning på djur m.m.

SFS

2006:806länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2015:942länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

K11

Förordning om provtagning på djur m.m.

SFS

2006:815länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2006:84PDF

EU-förordning

Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

1069/2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
142/2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

K16

Skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

SJVFS

2007:56PDF

K17

Provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination

SJVFS

2008:43PDF
2010:9PDF

K20

Obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä

SJVFS

2010:58PDF2010:72PDF
1998:131PDF

K22

Obligatorisk övervakning avseende förekomst av aviär influensa hos fjäderfän

SJVFS

2009:3PDF2010:71PDF

K23

Skyddsåtgärder med anledning av Newcastlesjuka i Bulgarien

SJVFS

2004:96PDF

K24

Förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap

SJVFS

2007:17PDF

Märkning och registrering av nötkreatur

Obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar

2011:17PDF

K36

Vissa skyddsåtgärder med anledning av aviär influensa i flera länder i Asien

SJVFS

2004:8PDF2004:63PDF

K37

Åtgärder med anledning av fall av blåtunga

SJVFS

2008:42PDF

K39

Skyddsåtgärder med anledning av högpatogen aviär influensa i Republiken Sydafrika

SJVFS

2004:97PDF

K40

Provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

SJVFS

2007:61PDF
2014:4PDF

K42

Vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease.

SJVFS

K62

Tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur

SJVFS

2003:33PDF

K72

Lantbruksstyrelsens kungörelse om smittreningsåtgärder m.m. för den som kommer från land där mul- och klövsjuka förekommer

LSFS

1980:9PDF

K100

Zoonoslag

SFS

1999:658länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

K101

Zoonosförordning

SFS

1999:660länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2005:422länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2004:2PDF

K104

Obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän

SJVFS

2007:19PDF
2006:1039länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

K107

Zoonotiska sjukdomar

SJVFS

1999:101PDF

K108

Ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)

SJVFS

1999:104PDF
2013:14PDF
6.2.20-486/14PDF

K115

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken

SOSFS

2001:8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

K131

Förordning om fisket, vattenbruket och fiskenäringen

SFS

1994:1716länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2015:17PDF
2012:25PDFBeslutPDF
Fråga oss via webben