Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2018-03-20
  Fel publiceringdatum i våra nyheter
  Just nu har vi problem med publiceringsdatum på våra nyheter. Gamla nyheter har fått dagens datum, vilket har gjort att notifieringar felaktigt har gått ut. Detta beror på att vi håller på att byta teknisk lösning.Alla aktuella nyheter med rätt datum hitttar du i vårt Nyhetsrum.Vi hoppas att ni har förståelse för detta.
 • 2018-03-20
  Strategiskt samarbete för säker mat
  I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord delar ett viktigt uppdrag. Därför vidareutvecklar vi tillsammans det strategiska arbetet för en effektivare kontroll.
 • 2018-03-20
  Myndighetsgemensam webbguide förenklar för livsmedelsimportörer
  Nu finns en webbaserad Livsmedelsguide som tagits fram i samarbete mellan Jordbruksverket, Tullverket och Livsmedelsverket. Guiden riktar sig till företagare som vill importera livsmedel till Sverige och ska göra
  det lättare att sätta sig in i de regelverk och bestämmelser som omger just livsmedelsimport.

 • 2018-03-20
  Jordbruksverket utlyser pengar för kompetensutveckling
  Jordbruksverket utlyser nu 31,5 miljoner kronor för kompetensutveckling. Syftet är att med hjälp av informationsinsatser stärka jordbrukets konkurrenskraft, utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader samt att skapa jobb på landsbygden. Pengarna finns i landsbygdsprogrammet och går att söka av organisationer, företag och myndigheter.
 • 2018-03-20
  Labbe och Molly ohotade i toppen
  När statistiken från Svenska Kennelklubben, SKK, och Jordbruksverket summeras kan man konstatera att labrador retriever utökat sitt försprång som den mest populära hundrasen bland de hundar som registrerats av SKK och att Molly fortsatt är det populäraste hundnamnet i Jordbruksverkets hundregister. SKK och Jordbruksverket för olika register över hundar och hundägare men samarbetar för att förenkla för hundägarna.
 • 2018-03-20
  Rubrik
  Ingress
 • 2018-03-20
  Ett översvämmat rapsfält. I ett klimat med fler skyfall och översvämningar behöver jordbruksföretagen jobba förebyggande med markkvalitet, markavvattning och val av grödor. Foto: Anuschka Heeb
  Översvämningar får stora ekonomiska konsekvenser för jordbruket
  Översvämningar och skyfall kan orsaka stor ekonomisk skada för jordbruksföretag eftersom de leder till förstörda skördar, markskador, ökade arbets- och produktionskostnader samt förluster av växtnäring. Som en följd av klimatförändringar förväntas översvämningar bli vanligare. En ny studie från Jordbruksverket beskriver konsekvenserna för växtodling och djurhållning.
 • 2018-03-20
  Enklare regler för journalföring av nötkreatur och för rapportering av får och getter
  Enklare regler för journalföring av nötkreatur träder i kraft den 21 januari 2016. Det innebär att djurhållare inte längre behöver föra en separat journal om de rapporterar elektroniskt till det centrala nötkreatursregistret, CDB. Ändrade regler för rapportering av får och getter som skickas till destruktion träder också i kraft samma datum.
 • 2018-03-20
  All yrkesmässig besprutning ska dokumenteras
  Från februari är det Jordbruksverket som ställer krav på dokumentation vid användningen av växtskyddsmedel - den så kallade sprutjournalen. Tidigare var det Naturvårdsverket som reglerade detta. Nytt är att all yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska dokumenteras, även besprutning i växthus. Men sprutjournalen blir enklare – vissa krav på uppgifter har tagits bort.
 • 2018-03-20

  Ta vara på att vi verkar i en tillväxtbransch
  Efterfrågan på mat i världen kommer att öka med 20 procent fram till 2030. Aktörerna inom livsmedelskedjan verkar i en tillväxtbransch. Det var en av slutsatserna vid Jordbruksverkets seminarium för livsmedelsindustrin på Myntkabinettet i Stockholm den 13 januari. I år var rubriken ”Hur slår vi mynt av svenska mervärden?” De företag som talade under dagen var alla exempel på hur det regionala och nationella kan bli en del av företagsidén och ett mervärde både i Sverige och utomlands.
 • 2018-03-20
  Tidiga utbetalningar av jordbrukarstöd  2016
  Jordbruksverkets ambition är att betala ut stora delar av 2016 års jordbrukarstöd tidigare än någonsin med start senast i oktober 2016. Det handlar om ett förskott på 75 procent av miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd samt ett förskott på 50 procent av gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd och det särskilda stödet till unga jordbrukare.
 • 2018-03-20
  Utbetalningar tidigare än någonsin 2016
  LRF har skrivit ett öppet brev till Jordbruksverket om utbetalningar av jordbrukarstöd. Generaldirektör Leif Denneberg svarar på brevet och beklagar bland annat att det under övergångsåret 2015 inte funnits förutsättningar att betala ut kompensationsstödet, ersättningarna för ekologisk produktion och delar av miljöersättningarna lika tidigt som tidigare år. Men när det gäller 2016 års stöd planerar Jordbruksverket att betala ut stora delar av stöden tidigare än någonsin.
 • 2018-03-20
  Konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för framtidens goda djurskydd
  För att Sverige ska kunna behålla och utveckla det goda djurskyddsläget inom livsmedelsproduktionen behövs konkurrenskraftiga företag som ständigt utvecklas. Branschernas arbete med handlingsplaner där många aktörer arbetar tillsammans med åtgärder är ett bra exempel på hur man kan förena företagsamhet med fokus på djurskydd och andra hållbarhetsperspektiv.
 • 2018-03-20
  Nu går det att söka stöd för lokalt ledd utveckling
  Nu öppnar Jordbruksverket möjligheten för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. En nyhet är att lokalt ledd utveckling har tillgång till flera olika fonder, vilket skapar möjligheter för helt nya typer av leaderprojekt.
 • 2018-03-20

  Stad och land behöver förebygga konsekvenser av översvämningar gemensamt
  Det är stor skillnad på hur staden och landsbygden påverkas av översvämningar. Kunskapen om hur jordbruket påverkas saknas ofta i samhällets riskarbete, visar en ny rapport från Jordbruksverket.
 • 2018-03-20
  Nu går det att söka alla stöd i landsbygdsprogrammet
  Nu öppnar de sista stöden i landsbygdsprogrammet som rör företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Det innebär att samtliga stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 nu går att söka.
 • 2018-03-20
  Granskning visar att Sverige har god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen
  Sverige har ett bra utbildningssystem för djurskydd och god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen. Det visar resultatet av en granskning som EU-kommissionens Food and Veterinary Office, FVO, nyligen gjort.
 • 2018-03-20
  Ny webbplats guidar till EU-stöd
  Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.
 • 2018-03-20
  Positivt med ökande investeringar i fjäderfästallar 
  Investeringarna ökar i stallar för värphöns och slaktkyckling, vilket visar på god framtidstro i de branscherna. Samtidigt blev investeringarna i byggnader för andra djurslag i svenskt lantbruk fortsatt låga under 2015. Inom mjölkproduktionen har antalet nya platser för kor mer än halverats sedan 2008 och minskningen har fortsatt under 2015. Däremot noteras något större investeringar jämfört med de senaste fem åren när det gäller dikor. Investeringarna i stallar för grisar var under 2015 på en fortsatt låg nivå.
 • 2018-03-20
  Dags för SAM-ansökan
  Den här veckan kommer SAM-utskicket hem i brevlådan till drygt 70 000 lantbrukare. Den 10 februari öppnar SAM Internet så att lantbrukarna kan börja söka sina stöd. Sista dag för SAM-ansökan är den 21 april.
 • 2018-03-20

  Nu finns nya kalkyler för odling av energigrödor
  Kalkyler är viktiga beslutsunderlag när lantbrukare tar beslut om vad de ska odla och nu finns en uppdatering av Jordbruksverkets kalkyler för energigrödor. Uppdateringen visar inga större förändringar. Det är bättre lönsamhet för spannmål och oljeväxter samt något sämre lönsamhet för de energigrödor som används till kraft- eller värmeproduktion.
 • 2018-03-20
  Hållbar frihandel bygger på kunskap
  Carl B Hamilton diskuterar svenskt kontra importerat kött i ett debattinlägg i Dagens Nyheterlänk till annan webbplats den 8 februari 2016. I en sådan diskussion är det viktigt att komma ihåg att det är stor skillnad på kött och kött. Gabriella Cahlin, chef för Jordbruksverkets marknadsavdelning, tar upp detta i en replik.
 • 2018-03-20
  Jordbrukarstöden fortsätter betalas ut enligt plan
  Vi fortsätter arbetet med att betala ut 2015 års jordbrukarstöd till svenska lantbrukare. Hittills har strax över 7 av totalt drygt 9 miljarder kronor betalats ut enligt utbetalningsplan. Införandet av de nya stöden har medfört stora utmaningar för alla EU-länder och Sverige är ett av endast en handfull länder som klarade att betala ut mer än 80 procent av direktstöden före årsskiftet.
 • 2018-03-20
  Landsbygdsprogrammets pengar har gjort nytta för landsbygden
  Under förra programperioden 2007-2013 hade Sverige 37,9 miljarder totalt i budget för landsbygdsprogrammet. Nu står det klart att så mycket som 99,5 procent av pengarna har använts.
 • 2018-03-20
  Stort svinn i ägg- och värphönsproduktionen
  Matsvinn uppstår inte bara hos konsumenter och i butiker, utan även i produktionen av livsmedel. Ungefär en tredjedel eller 1.8 miljoner svenska värphöns används inte som livsmedel när de slutat värpa ägg. De går i stället till destruktion eller används som minkfoder i Danmark. Dessutom avlivas i stort sett alla - drygt 5 miljoner - tuppkycklingar som föds i kläckerierna varje år.
 • 2018-03-20

  Stöd till marknadsföring av jordbruks- och fiskeprodukter från EU
  Producent- och branschorganisationer inom jordbruk, trädgård och fiske kan nu söka stöd för säljfrämjande åtgärder som marknadsföring, utställningar och mässor. Syftet med stödet är att öka konsumtionen av produkter från EU. Den 26 februari håller EU-kommissionen en presentation om satsningen som går att följa via en webbsändning.
 • 2018-03-20
  30 000 bilder taggade med #minlandsbygd
  I veckan repostar vi den 1000:e bilden i Jordbruksverkets Instagram-kanal @minlandsbygd. I snart två år har vi dagligen publicerat bilder som märkts med hashtagen #minlandsbygd. I dag finns fler än 30 0000 fantastiska bilder att välja bland. Syftet med kanalen är att uppmärksamma variationen av landsbygder i Sverige och ta del av människors egna vardagsbilder.
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket får nytt uppdrag för digital utveckling i livsmedelskedjan
  Regeringen vill öka tillväxten i livsmedelskedjan och ser smarta digitala lösningar och tillgänglig information från produktion till konsumtion som nyckelfaktorer till att åstadkomma detta. Därför har regeringen gett Jordbruksverket ett nytt uppdrag att leda och samordna arbetet med digital förnyelse i livsmedelskedjan. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Livsmedelsverket.
 • 2018-03-20
  Träffa oss på Hästföretagarforum och EuroHorse
  Hästföretagarforum den 24 mars är årets stora seminarie- och mötesdag för hästföretagare. Jordbruksverket är på plats för att prata djurskydd och hur man som hästföretagare får ännu bättre koll på reglerna för sin hästverksamhet.
 • 2018-03-20

  Jordbrukslandskapet viktig förutsättning för en levande landsbygd
  En kartläggning av forskningen om jordbrukets betydelse för landsbygden visar en differentierad bild. I landsbygdsregioner där jordbruket levererar till förädlingsindustrier i städerna är effekten på den lokala ekonomin svag. Men ett varierat jordbrukslandskap skapar attraktiva miljöer för boende och rekreation som i sin tur skapar förutsättningar för företagande på landsbygden.
 • 2018-03-20
  Sverige får exportera färskt nötkött till Japan
  Sverige får nu exportera färskt nötkött till Japan. Utrikesdepartementet och den japanska ambassaden undertecknade i slutet av februari ett avtal som möjliggör en framtida svensk export av nötkött till Japan.
 • 2018-03-20

  Köttförbrukningen oförändrad 2015
  De preliminära beräkningarna av hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2015 är nu klara. Vi ser en fortsatt stärkt andel svenskt kött av förbrukningen för gris-, nöt- och fågelkött, medan andelen försvagats för lammkött. Förbrukningen av nötkött var oförändrad 2015, medan den minskade för griskött med ett knappt kilo, samtidigt som fågelkött ökade med nästan lika mycket. Även förbrukningen av lammkött ökade från låg nivå. Den totala svenska förbrukningen av kött per person var i princip oförändrad jämfört med 2014.
 • 2018-03-20
  Realistiska mål och samverkan behövs i arbetet för en god vattenmiljö
  I yttrandet om vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för god vattenstatus lyfter Jordbruksverket att förslaget är för ambitiöst. Sverige bör inte besluta om åtgärder som är orealistiska att genomföra inom den fastställda tidsramen. Vi behöver ett vattenarbete som gör verklig skillnad i vattenmiljön, tar hänsyn till miljömålen, ger ett konkurrenskraftigt jordbruk och en levande landsbygd inom den tidplan och budget som finns.
 • 2018-03-20
  Nu börjar vi betala ut kompensationsstödet
  Från och med denna vecka så börjar vi att betala ut 2015 års kompensationsstöd. Sammanlagt handlar det om 1,2 miljarder kronor till 26 500 lantbrukare. Det är 85 procent av stödet som nu betalas ut i form av en delutbetalning.
 • 2018-03-20

  Internationell mässa om bin i Malmö
  11-13 mars kommer biodlarmässan Beecome för första gången till Sverige. Mässan hålls i konferenshuset Malmö Live. Jordbruksverket och Länsstyrelserna medverkar tillsammans och pratar om smittskydd, bitillsyn och hur man kan bekämpa av varroa-kvalster.
 • 2018-03-20
  Rovdjursangrepp kostsamma för svenskt vattenbruk
  Rovdjursskador orsakade förluster för över 12 miljoner kronor inom svenskt vattenbruk 2014. Förlusterna kan jämföras med vinsten för vattenbrukssektorn som var cirka 20 miljoner kronor under 2013. Att minska skador från rovdjursangrepp är viktigt för att kunna förbättra lönsamheten inom vattenbrukssektorn. Pengar till det finns att söka i havs- och fiskeriprogrammet.
 • 2018-03-20
  Kunskapen om fritidsfiske och fisketurism ökar i Sverige 
  Det finns nu mer framtagen kunskap om fritidsfiske och fisketurism än någonsin tidigare. Den ökade kunskapen bäddar för bättre beslut på området. Det framkommer i Jordbruksverkets rapport Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism - Årsrapport 2015 , som följer utvecklingen mot den nationella fritidsfiskestrategins mål. 
 • 2018-03-20
  Fiskberedningsindustrin viktig för kustsamhällen
  Fiskberedningsindustrin är viktig för kustnära samhällen och en stor användare av den fångade och odlade fisken. Det visar en studie av utvecklingen för fiskberedningsindustrin som vi redovisar i en kortanalys.
 • 2018-03-20
  Möt oss på EuroHorse och Hästföretagarforum
  Vad gäller för hästpass och hur tar man tillvara på gödseln på bästa sätt? Vad ska man tänka på när man köper häst? Det är några frågor som Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna tar upp under EuroHorse den 24-28 mars. Hästföretagarforum som är årets stora seminarie- och mötesdag för hästföretagare äger rum 24 mars.
 • 2018-03-20
  Bra start för minskat matsvinn – men en nationell strategi behövs
  För att halvera matsvinnet i enlighet med FN:s målsättningar behöver Sverige ta fram en nationell strategi. Det behovet lyfts fram när Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket idag presenterar slutrapporten i regeringsuppdraget för minskat matsvinn till regeringen. 
 • 2018-03-20
  Nu börjar vi betala ut ersättningar för ekologisk produktion
  Från och med denna vecka så börjar vi att betala ut 2015 års ersättning för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion. Lantbrukarna får då 85 procent av det totala beloppet i form av en delutbetalning.
 • 2018-03-20
  Svagt ökad utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2015
  Utrikeshandeln med jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, visar på en svag ökning under 2015. Exporten 2015 ökade till 43 miljarder kronor, jämfört med 2014 är det en ökning med närmare 3 procent eller drygt 1 miljard kronor. Importen ökade med drygt 4 miljarder kronor, till strax under 90 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med närmare 5 procent.
 • 2018-03-20
  Nu är alla leaderområden godkända
  Nu är samtliga 48 leaderområden godkända av Jordbruksverket för den nya programperioden. Det innebär att de kan börja det operativa arbetet med att mobilisera målgrupper och prioritera projektansökningar som ska bidra till att utveckla området.
 • 2018-03-20
  Förenklingsresan för lantbrukare har lett till 115 konkreta förenklingar
  Fler föranmälda kontroller, bättre samordning mellan myndigheter och tydligare kommunikation. Det är några av resultaten från Förenklingsresan för lantbrukare. Jordbruksverket knyter nu ihop säcken för arbetet med den gemensamma handlingsplan som togs fram inom ramen för Förenklingsresan och konstaterar att 115 av de drygt 200 förenklingar som myndigheter och branschorganisationer ska genomföra är helt klara.
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till miljö- och klimatarbete inom jordbruket
  Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Syftet med stöden är att stärka landsbygden genom att fortsätta utveckla jordbruket på ett hållbart sätt. Stöden finns i landsbygdsprogrammet.
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket föreslår enklare betesregler för nötkreatur
  Jordbruksverket vill göra reglerna för bete för nötkreatur mer flexibla. Förslaget syftar till att det ska bli enklare att hålla djuren på bete och att beteshållningen sker när det är lämpligast för både djuren och lantbrukaren.
 • 2018-03-20
  Sverige får exportera färskt kyckling- och kalkonkött till Hongkong
  Sverige får exportera färskt kycklingkött och kalkonkött till Hongkong. Fyra svenska fjäderfäslakterier får möjlighet att under en prövotid exportera färskt kyckling- och kalkonkött till Hongkong. Beslutet gäller från och med den 8 mars 2016.
 • 2018-03-20
  Möt våren med LärKvitter
  I Jordbruksverkets app LärKvitter finns fakta och bilder om odlingslandskapets fåglar med förslag på åtgärder som gynnar dem. Appen, som är gratis, innehåller även en quiz där den intresserade snabbt kan öva upp förmågan att känna igen fågelläten. I dagsläget har fler än 100 000 laddat ner appen.
 • 2018-03-20
  8,4 miljarder har hittills betalats ut i jordbrukarstöd
  Vi fortsätter arbetet med att betala ut 2015 års jordbrukarstöd till svenska lantbrukare. Hittills har 8,4 av totalt drygt 9 miljarder kronor betalats ut. Sverige fortsätter att ligga mycket bra till jämfört med övriga EU-länder, där de flesta inte kommit alls lika långt med utbetalningarna av stöden. Förberedelsearbetet för att kunna betala ut 2016 års jordbrukarstöd tidigare än någonsin har också påbörjats. 
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket prövar papegojärende
  Jordbruksverket fortsätter att handlägga ett ärende som rör en papegoja i Malmö och hur den ska hållas.
 • 2018-03-20
  250 möjligheter för Sveriges landsbygder
  Under den 7 och 8 september 2016 anordnas det för tredje året i rad konferensen 250 möjligheter, som lyfter de utmaningar som urbaniseringen medför för många kommuner i Sverige. Dagen är ett gemensamt arrangemang mellan Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Vertikals, Sparbanksstiftelsen Alfa, LRF, Fastighetsägarna, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Jordbruksverket, SmåKom och Härifrån.
 • 2018-03-20
  Dags för kosläpp - tänk på att tvätta händerna innan och efter kontakt med djuren
  Lantbrukarnas årliga kosläpp har blivit en uppskattad tradition och är ett bra sätt att visa upp den svenska landsbygden och det svenska lantbruket. Både vuxna och barn besöker gårdar, runt om i Sverige, för att uppleva kornas glädje när de släppas ut på sommarbete. Snart är det dags igen och flera tusen besökare beräknas uppleva kornas glädjeskutt.
 • 2018-03-20
  Nästan 60 000 lantbrukare har sökt stöd
  Igår var sista ansökningsdag för SAM-ansökan, vid midnatt den 21 april hade 59 940 lantbrukare sökt jordbrukarstöd via e-tjänsten SAM Internet för 2016.
 • 2018-03-20

  Gemensam satsning ska minska fosforläckaget från lantbruket
  Nu satsar Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund och länsstyrelserna på att minska fosforläckaget från lantbruket. Fosforläckage kan orsaka övergödning av sjöar och vattendrag, vilket innebär att produktionen av alger och växter ökar. Rådgivningsprojektet Greppa Näringen ska erbjuda kostnadsfri rådgivning till lantbrukare om kostnadseffektiva åtgärder där de gör mest nytta.
 • 2018-03-20
  Så ska yrkesfisket möta framtiden – ny strategi för svenskt yrkesfiske
  År 2020 ska det svenska yrkesfisket vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.
  Det ska vara enklare regler för företagen inom yrkesfisket, yngre ska våga satsa på fiskeyrket och vi har levande kustsamhällen. Detta är några av delarna i strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020” som Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram tillsammans.

 • 2018-03-20
  Godkännande av växtskyddsmedel fungerar inte optimalt och påverkar svensk konkurrenskraft
  EU:s gemensamma lagstiftning för växtskyddsmedel samt problematiken kring beslut om förbud och ändrade villkor under säsong har haft stort fokus i det svenska Växtskyddsrådet. Forskning och utveckling inom växtskyddsområdet har diskuterats inklusive behovet av långsiktig finansiering. Rådet träffas regelbundet för att diskutera ett hållbart och konkurrenskraftigt växtskydd.
 • 2018-03-20
  Rådgivning ska underlätta för bönder att förgröna
  Lantbrukare kan nu få rådgivning om hur de uppfyller reglerna för förgröningsstöd och skapar goda ekosystemtjänster på gården. Rådgivningen erbjuds alla lantbrukare. Syftet är att öka kunskaperna om regelverket och hjälpa till att hitta bra lösningar ute hos företagen.
 • 2018-03-20
  Djurskyddets utveckling i Sverige 2015
  I en ny rapport som Jordbruksverket presenterar idag lyfts flera goda exempel på hur vi tillsammans, i hela värdekedjan, arbetar framgångsrikt för att utveckla och stärka svenskt djurskydd. Djurskyddsrapporten är ett komplement till den årliga redovisningen av länsstyrelsernas djurskyddskontroller som också presenteras idag.
 • 2018-03-20

  Honungsbin och humlor är viktiga för lantbruket
  I Sverige är honungsbin och humlor de viktigaste pollinerarna av lantbruksgrödor. Även solitära bin, dagfjärilar, blomflugor och andra insekter bidrar. I trädgårdsodlingen kan solitära bin ha stor betydelse. Gemensamt för de viktiga pollinerarna är att de behöver en god och kontinuerlig tillgång på pollen och nektar för att överleva. Jordbruksverket ger nu ut en broschyr om hur vi gynnar pollinerare i odlingslandskapet.
 • 2018-03-20
  Händer som tvättas under kran. Foto: Shutterstock
  Rena händer minskar risken för smitta
  Den 5 maj är det Handhygienens dag och det vill Jordbruksverket uppmärksamma genom att framhålla betydelsen av rena händer. Rena händer är A och O inom djursjukvården men är också mycket viktigt när man har kontakt med djur eller hanterar livsmedel.
 • 2018-03-20
  Nationellt stöd bra för norra Sverige
  Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för hårdare klimat och längre transporter. Stödet fyller en viktig funktion för att främja landsbygdsutveckling. Om stödet försvinner finns det risk för att en fjärdedel av mjölkföretagen tvingas upphöra med sin verksamhet.
 • 2018-03-20
  Kalvar på bete. Foto: Thomas Adolfsén
  Enklare betesregler för nötkreatur
  Den 15 maj blir betesreglerna för nötkreatur enklare och mer flexibla. Djuren ska vara ute på bete när det är lämpligast för både djuren och lantbrukaren.
 • 2018-03-20
  Ökad trygghet med ny vägledning för djurskyddskontroll på slakterier
  Jordbruksverket har i samarbete med Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet och näringen tagit fram en vägledning för djurskyddskontroll på slakterier. Vägledningen ska ge en ökad trygghet genom mer likvärdiga djurskyddsbedömningar, tydligare hantering av brister i samband med slakt och bättre samordning mellan myndigheter.
 • 2018-03-20
  Mobil app
  App ger veterinärer råd om antibiotika för hund och katt
  Nu kan veterinärer på ett smidigt sätt ta hjälp av en app för att läsa om de vanligaste åkommorna på hund och katt. Appen innehåller också råd om vilka antibiotikaval som kan bli aktuella. Det är Distriktsveterinärerna som tillsammans med Strama Gävleborg tagit fram en veterinärdel till Strama Gävleborgs Strama-app.
 • 2018-03-20
  Om maten och marknaden i ny blogg
  För att göra Jordbruksverkets arbete med marknadsfrågor mer tillgängligt startar nu bloggen Maten och marknaden. Bloggen innehåller även omvärldsbevakning från internationella tidningar, allt med relevans för den svenska livsmedelsmarknaden.
 • 2018-03-20
  Ska vi nödvaccinera vid utbrott av mul- och klövsjuka?
  För att ha en god beredskap och bra beslutsunderlag vid ett framtida utbrott av mul- och klövsjuka har Jordbruksverket studerat möjligheten att använda nödvaccinering. Inom hela EU bekämpas den smittsamma djursjukdomen mul- och klövsjuka hårt när den förekommer, bland annat genom snabb avlivning av smittade besättningar. Nödvaccinering är ytterligare ett hjälpmedel i smittbekämpningen och flera EU-länder planerar inför vaccinering vid eventuella utbrott.
 • 2018-03-20
  Förslag om ändrade kontrollavgifter
  Jordbruksverket föreslår en ny modell för vissa kontrollavgifter som innebär avgiftshöjningar av varierande grad. Förslaget skickas nu på remiss till berörda organisationer. Ändringarna gäller dels kontroller av vattenbruk, hönshälsa och import av djur och djurprodukter, dels kvalitets- och växtskyddskontroller vid import av växter samt färska frukter och grönsaker.
 • 2018-03-20

  Stor undersökning av jordbruket på väg ut
  I dagarna kommer alla landets jordbrukare, ca 70 000, att få en enkät hem i brevlådan. Enkäten innehåller frågor om arrenderad areal och antal djur. 25 000 av dessa jordbrukare får även frågor om sysselsättning, kombinationsverksamhet och produktionsmetoder. Den så kallade strukturundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.
 • 2018-03-20

  Hur många hästar finns det i Sverige?
  Var sjätte år undersöker Jordbruksverket hur många hästar som finns i Sverige. 2010 fanns drygt 360 000 hästar, och nu är det dags att räkna dem igen. I sommar skickar vi en enkät till ett urval av fastighetsägare, ca 50 000, med frågan om de har hästar på sin fastighet. Ridskolor och företag med turridning är också med i undersökningen.
 • 2018-03-20

  Omställning till ekologiskt ökar
  Under flera år har arealen mark som är under omställning till ekologisk produktion minskat i Sverige. 2015 ökade dock arealen med 15 600 hektar till 52 500 hektar. Den redan omställda ekologiska arealen var på 466 700 hektar, i stort sett oförändrad jämfört med 2014.
 • 2018-03-20
  Jordgubbar
  Jordbruksverket kontrollerar årets jordgubbar
  Mycket talar för en tidig jordgubbssäsong i år. Svenska jordgubbar ger betydligt mer betalt och därför är det frestande för fuskare att packa om och märka jordgubbar från annat ursprungsland som svenska. I år görs omkring 200 jordgubbskontroller.
 • 2018-03-20

  Låt naturbetesmarkerna bli en resurs
  Naturbetesmarkerna hör till de artrikaste miljöerna i vårt land. Betande djur är en förutsättning för att dessa marker ska finnas kvar och endast djuren kan förädla betet till mat. Nu finns ett informationsmaterial om hur naturbeten kan vara en resurs för lantbruksföretagen. Djuren behövs för naturbetesmarkerna, och naturbetesmarkerna kan vara en resurs för djurhållaren.
 • 2018-03-20

  Arealer med ärter och åkerbönor ökar
  Odlingen av baljväxter och arealer i träda ökar 2016. Arealer som används till spannmål samt vall och grönfoder minskar något. Det visar den preliminära statistiken för årets odling. Totalt brukas knappt 2,6 miljoner hektar åkermark i Sverige. Största andelen används för vall och grönfoder, 43 procent, samt spannmål, 40 procent.
 • 2018-03-20
  Frågor om EU-fonder besvaras på Landsbygdsriksdagen
  Hur kan EU bäst stödja satsningar på svensk landsbygd? Vilket EU-program kan finansiera vad? De frågorna kan deltagarna på Landsbygdsriksdagen få svar på av Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket och Tillväxtverket, som samverkar under dagarna i Visby.
 • 2018-03-20
  Helhetsrådgivning till mjölkföretag
  Svenska mjölkföretag är en viktig del av framtiden för svenskt jordbruk. Jordbruksverket och Svensk Mjölk gör nu en gemensam satsning på totalt 15 miljoner kronor på rådgivning till svenska mjölkföretag.
 • 2018-03-20
  Smittskyddsprogram ska förebygga smitta i nöt- och grisbesättningar
  Smittsäkrad besättning nöt och gris är två nya smittskyddsprogram som ska förebygga utbrott av smittsamma sjukdomar i landets nöt- och grisbesättningar. Programmen har tagits fram i ett nära samarbete mellan Jordbruksverket, Växa Sverige, Sveriges Grisföretagare, Gård & Djurhälsan, Lundens Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna.
 • 2018-03-20
  Svensk mat och matkultur ska lyftas
  Jordbruksverket har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell, svensk, småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning.
 • 2018-03-20

  Humlor i mobilen
  Nu går det att lära känna fler nyttiga insekter i appen Nyttodjur från Jordbruksverket. Appen, som går att ladda ner gratis, presenterar 26 arter och artgrupper som hjälper till i odlingarna och som det lönar sig att gynna.
 • 2018-03-20
  Ändra SAM-ansökan senast den 15 juni
  Lantbrukare kan ändra vissa uppgifter som redovisats i SAM-ansökan till och med den 15 juni. För att undvika avdrag på jordbrukarstöden är det viktigt att lantbrukare bland annat gör en bedömning av sina marker och ändrar i SAM-ansökan om inte arealerna stämmer.
 • 2018-03-20

  Året börjar svagt för svenskt nöt-, gris- och lammkött
  Efter två år av stärkt marknadsbalans för nöt- och griskött har utvecklingen varit mer negativ årets tre första månader. Detta trots att producentpriserna ligger kvar på en hög nivå. Marknadsbalansen för fågelkött och ägg har däremot haft en positiv utveckling.
 • 2018-03-20

  Sommarmånaderna – högsäsong för magsjuka
  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Det är oftast via mat och vatten vi blir smittade men det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.
 • 2018-03-20

  Invigning av ny genbank för svenska växter
  Den 15 juni inviger landsbygdsminister Sven-Eric Bucht landets nya genbank för trädgårdsväxter vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Genbanken är resultatet av många års samarbete inom det nationella programmet för odlad mångfald, POM.
 • 2018-03-20
  Nu betalas mjölkstödet ut 
  På fredag den 17 juni kommer 68 miljoner kronor att betalas ut till de drygt 3 800 mjölkproducenter som fortsatt varit aktiva fram till och med maj månad 2016. Totalt omfattar stödet lite drygt 154 miljoner kronor, varav hälften är finansierat av Sverige. I december 2015 betalades första delen av stödet ut.
 • 2018-03-20
  Vem kan bygga framtidens smartaste stall?
  Rationell drift i kostnadseffektiva stallar är en viktig förutsättning för att skapa goda förutsättningar för svensk animalieproduktion. Byggnaderna står för en av de centrala kostnaderna. Frågan är om vår innovationsförmåga kan hjälpa oss att tänka ”utanför boxen” och utveckla stallar som ökar lönsamheten?
 • 2018-03-20
  Förenklingsresan ska underlätta svensk livsmedelsexport
  Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket genomför en gemensam förenklingsresa till företag i svensk livsmedelsindustri. Syftet är att stärka svenska livsmedelsföretags tillväxt och export. Det sista stoppet på resan gjordes hos Svensk Dagligvaruhandel och nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan.
 • 2018-03-20

  Nya fjärilar i mobilen
  Nu har Jordbruksverkets app Fjärilar fyllts på med nya arter. Appen visar 25 fjärilar som finns i svenska odlingslandskap och ger tips på hur vi kan gynna fjärilarna.
 • 2018-03-20
  Unika mervärden hos svenskt kött och kyckling
  Lagom till sommarens ljumma grillkvällar har Jordbruksverket
  sammanställt fakta om mervärden hos svenskt kött och kyckling som kan göra det lättare att välja mer hållbara alternativ i köttdisken. Med mervärden menar vi de höga kraven på djurskydd, djurhälsa och smittskydd som skiljer Sverige från många andra länder. Andra mervärden är lägre klimatpåverkan och främjandet av ett rikt odlingslandskap med biologisk mångfald.

 • 2018-03-20
  Riktlinjerna som styr bredbandsstödet med fokus på landsbygden förblir oförändrade
  Riktlinjerna för vilka som kan få bredbandsstöd ligger fast. Post- och telestyrelsen (PTS) har tidigare bedömt att den kommersiella utbyggnaden kommer att täcka samtliga tätorter och antagligen ett antal mindre orter. Den bedömningen kvarstår, konstaterar PTS i ett yttrande till Jordbruksverket. Det innebär att bredbandsstödet kommer fortsätta gå till boende på landsbygden. 
 • 2018-03-20
  Ekologiska frigående höns.
  Antalet ekologiska grisar och värphöns ökar
  Antalet ekologiska värphöns har ökat stadigt under flera år. 2015 var mer än 1,1 miljoner värphöns ekologiska, en ökning med 24 procent jämfört med 2014. Även den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen ökade stort. För nötkreatur och får var förändringarna små.
 • 2018-03-20
  Första besluten inom lokalt ledd utveckling
  Nu har inflödet av projektansökningar kommit igång ordentligt i de 48 leaderområden som arbetar med lokalt ledd utveckling. I dagarna har de första projekten blivit beviljade. Projekten är en bredbandsförstudie i Höga Kusten samt ett bygdeutvecklingsprojekt i Sörmland.
 • 2018-03-20
  Möt oss på Sveriges största lantbruksmässa i fält
  Potatis är årets tema på Borgeby fältdagar och det märks även i Jordbruksverkets monter. Våra experter svarar på frågor om bland annat växtskydd, sjukdomar, utsäde och statistik. Eller varför inte besöka en demonstration av olika sprutmunstycken. Det och mycket annat hittar du i Jordbruksverkets monter L38 på Borgeby fältdagar.
 • 2018-03-20
  Nordsvensk sto och föl
  Svenska husdjursraser – en värdefull resurs
  Klövsjöfår, linderödssvin, jämthund, orusthöna, väneko och mellerudskanin, namnen på de svenska husdjursraserna är ofta poetiska och lokalklingande. Men det är inte av nostalgiska skäl som vi vill bevara, nyttja och utveckla de svenska husdjursraserna. Det handlar istället om biologisk mångfald och att trygga en säker livsmedelsförsörjning, både nationellt och globalt.
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket beskriver bedömningsprocessen för GMO
  På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket beskrivit hur riskbedömningen av genetiskt modifierade organismer (GMO) går till i Sverige och EU. Även Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Gentekniknämnden och Kemikalieinspektionen har bidragit med beskrivningar av hur de arbetar med GMO-ärenden. I redovisningen av uppdraget beskriver vi hela ärendeprocessen och hur vi bedömer risker med de egenskaper som förädlats fram.
 • 2018-03-20
  Häst med föl, ny hästdatabas
  Alla hästar i Sverige registreras i en ny hästdatabas
  Alla hästar som finns i Sverige registreras från och med den 1 juli i en helt ny central hästdatabas på Jordbruksverket.
 • 2018-03-20
  Många åtgärder för en bättre kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord

  Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan – från jord till bord - utvecklas i positiv riktning. Det visar den årliga rapporten till EU-kommissionen från de myndigheter som ansvarar för kontrollen i olika delar av livsmedelskedjan i Sverige.

 • 2018-03-20

  Ljusglimt för mjölk i internationell prognos för råvarupriser
  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, och Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, tror att prisutvecklingen blir svag för de flesta av lantbrukets råvaror under den närmaste tioårsperioden. Anledningen är att produktionen ökar globalt samtidigt som det blir svagare tillväxt i utvecklingsekonomierna. Utbudet av lantbruksråvaror håller därför jämna steg med efterfrågan.
 • 2018-03-20

  Sommaren är fritidsfiskets högsäsong
  Sommar och semestertid är för många ett bra tillfälle att ägna sig åt fiske. Ungefär 1,6 miljoner svenskar ägnar sig åt fritidsfiske varje år, framför allt på sommaren. Det tycker vi som arbetar med att främja fritidsfisket och fisketurismen är fantastiskt roligt eftersom det bidrar till en nära kontakt med naturen och lockar turister till den svenska landsbygden.
 • 2018-03-20

  Skaffa vovve? Undvik att köpa en smuggelhund!
  Det är ofta små och dyra hundar som smugglas till Sverige. Hundarna förs in illegalt under hemska förhållanden. Det är inte ovanligt att de drogas och läggs i små lådor eller burar med mycket liten tillgång till mat och vatten. De flesta hundar som upptäcks i tullen måste avlivas för att de utgör en smittorisk.
 • 2018-03-20
  De multinationella företagen dominerar livsmedelsindustrin
  Svensk livsmedelsindustri är betydligt mindre exportorienterad än övrig
  tillverkningsindustri. Det finns en stor potential att öka både
  produktionsvolymer, sysselsättning och produktivitet genom att finnas på fler internationella marknader. Det visar Jordbruksverkets kartläggning och analys av livsmedelsindustrins internationalisering.

 • 2018-03-20

  Bättre stöd till de som bevarar kulturmiljöer
  I takt med förändrade former för odling och djurhållning har många av odlingslandskapets kulturmiljöer förlorat sina ursprungliga funktioner. De riskerar därför att förfalla och försvinna. Jordbrukare gör goda insatser för att vårda ängslador, stenmurar och andra kulturmiljöer, men skötseln kan trots det bli otillräcklig i förhållande till samhällets mål, inte minst i norra Sverige. För att säkra skötseln behövs väl utformade ersättningar för jordbrukarnas arbete.
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket prioriterar utbetalningar och livsmedelsstrategi
  För 2017 prioriterar Jordbruksverket att slutföra införandet av EU-reformerna och de nya stöden för utbetalningar i tid, finansierade uppdrag kopplat till regeringens kommande livsmedelsstrategi samt intern effektivitet och kompetensförsörjning. Vi har idag en budget i balans och arbetar förebyggande för att det ska vara så även i framtiden. Därför genomför vi ett sparpaket som ska ge förutsättningar för att klara den långsiktiga finansieringen samtidigt som vi måste förhålla oss till nya och utökade uppdrag.
 • 2018-03-20
  Mjältbrand konstaterad på gård i Östergötland
  Ett fall av mjältbrand har upptäckts i en besättning med nötkreatur för köttproduktion på en gård vid Omberg i Östergötland. Tre djur har dött ute på bete och provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att djuren dog av mjältbrand. Området där djuren gått på bete har spärrats av och en smittskyddsutredning pågår.
 • 2018-03-20
   Mjältbrand på ytterligare en gård vid Omberg
  Mjältbrand har nu konstaterats på två gårdar i samma område vid Omberg i Östergötland. Det nya fallet rör en ko som betat några kilometer från det första smittstället.
 • 2018-03-20
  EU-kommissionen föreslår förändringar i förgröningsstödet till 2017
  EU-kommissionen har gjort en utvärdering av förgröningsstödet som infördes 2015. Som ett resultat av utvärderingen föreslår EU-kommissionen nu ett antal förändringar av stödvillkoren.
 • 2018-03-20
  Smittspårning pågår för att hitta källan till mjältbranden vid Omberg
  Tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA arbetar Jordbruksverket vidare med att spåra källan till smittan. Smittsäkring och sanering av de drabbade gårdarna pågår. 
 • 2018-03-20
  EU-kommissionen föreslår extra stödåtgärder 2016
  Vid det senaste ministerrådsmötet för EU:s jordbruksministrar fick Sverige gehör för sitt förslag att liksom förra året kunna göra en större delutbetalning av direktstöd och arealbaserade miljöersättningar innan alla kontroller är färdiga. Dessutom diskuterades förslag om åtgärder som ska uppmuntra en minskad mjölkproduktion. 
 • 2018-03-20
  Nytt fall av mjältbrand på gård i Östergötland
  Ytterligare ett fall av mjältbrand har konstaterats i besättningen med nötkreatur på den först smittade gården vid Omberg i Östergötland.
 • 2018-03-20
  Utökade vaccinationer med anledning av mjältbrand vid Omberg i Östergötland
  Ytterligare ett fall av mjältbrand har nu konstaterats vid Omberg i Östergötland. Områdena där djuren gått på bete är fortfarande avspärrade, sanering och smittoutredning pågår. För att minska risken att fler djur insjuknar så vaccineras nu fler nötkreatur, får och getter som betar på eller i direkt anslutning till Omberg.
 • 2018-03-20
  Fler fall av mjältbrand vid Omberg
  Ytterligare mjältbrandsfall har konstaterats vid Omberg i Östergötland. Hittills har totalt sju nötkreatur och en häst dött ute på bete och konstaterats döda av mjältbrand. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade, sanering och smittoutredning pågår.
 • 2018-03-20
  Nytt fall av mjältbrand i närheten av Omberg 
  Ett nytt fall av mjältbrand har konstaterats på en gård i närheten av Omberg i Östergötland. Det innebär att sammanlagt åtta nötkreatur och en häst har konstaterats döda av mjältbrand i området den senaste tiden. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade och arbetet med smittspårning, sanering och vaccinering pågår.
 • 2018-03-20
  Utökade vaccinationer mot mjältbrand runt Omberg
  Jordbruksverket har beslutat att vaccinera nötkreatur, får och getter mot mjältbrand i ett större område runt Omberg. Detta till följd av att det nya fall som vi berättade om under måndagen. Det var en ko som dog i mjältbrand cirka 4 kilometer från den plats på Omberg där det första mjältbrandsfallet påvisades. Vaccinationsarbetet samordnas från en operativ ledningscentral med bas hos Distriktsveterinärerna i Väderstad.
 • 2018-03-20
  Beslut om vaccinationsområde mot mjältbrand
  Jordbruksverket har fastställt ett område i närheten av Omberg i Östergötland där nötkreatur och får ska vaccineras mot mjältbrand. Även getter och hästar får vaccineras, men det är inte obligatoriskt. Djurägare som har möjlighet att stalla in sina djur kan göra det redan nu för att underlätta vaccinationen.
 • 2018-03-20
  Cirka 1 000 djur vaccinerade mot mjältbrand
  Arbetet med att vaccinera nötkreatur och får mot mjältbrand pågår för fullt i området kring Omberg i Östergötland. Hittills har cirka 1 000 djur vaccinerats. Huvuddelen av vaccinationerna genomförs under denna och nästa vecka. 
 • 2018-03-20
  Analyser tyder på att mjältbrand kommer från samma smittkälla
  Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har i samarbete med Folkhälsomyndigheten analyserat DNA från nio av de djur som dött i mjältbrandsutbrottet vid Omberg och resultatet visar på att det sannolikt rör sig om en och samma ursprungskälla. Arbetet med att vaccinera djur pågår som planerat och två tredjedelar av alla djur är nu vaccinerade.
 • 2018-03-20

  Mindre oljeväxt- och spannmålsskördar i år
  Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 280 000 ton, vilket är 22 procent mindre än förra året. Jämfört med genomsnittet för oljeväxter de senaste fem åren är minskningen 12 procent, enligt Jordbruksverkets skördeprognos.
 • 2018-03-20
  Snart är alla 2 800 djur vaccinerade mot mjältbrand
  Arbetet med att vaccinera djur mot mjältbrand har gått över förväntan. Snart är alla nötkreatur och får som ska vaccineras i området kring Omberg i Östergötland vaccinerade. Arbetet med att vaccinera de cirka 700 djur som ska ha två doser påbörjades tidigare i veckan.
 • 2018-03-20

  Nytt begrepp för att beskriva matsvinn
  2012 publicerades en nordisk studie av matsvinn inom jordbruk och fiske. Nu har ett projekt inom Nordiska ministerrådet följt upp studien och presenterar nya, mer tillförlitliga siffror för primärproduktionen i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Studien ger också förslag på terminologi och metoder för framtida studier av svinn. Syftet med
  studien är att skapa medvetenhet och kunskap för att minska svinnet i
  livsmedelsproduktionen.

 • 2018-03-20
  250 möjligheter för Sveriges landsbygder 
  Snart är det dags att träffas och diskutera möjligheter för Sveriges landsbygdskommuner och mindre orter. Den 7 och 8 september arrangerar Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Vertikals tillsammans med Sparbanksstiftelsen Alfa, LRF, Fastighetsägarna, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Jordbruksverket, SmåKom och Härifrån konferensen 250 möjligheter.
 • 2018-03-20

  Ekologiska mejeriprodukter och ägg ökar
  Produktionen av ekologiska ägg och mejeriprodukter ökade kraftigt 2015. Samtidigt ökade även slakten av ekologiska grisar och slaktkycklingar. Däremot var invägningen av ekologisk mjölk, liksom slakten av nötkreatur och får, i stort sett oförändrad. Det visar Jordbruksverkets samlade statistik över hur mycket ekologisk mjölk, kött och ägg som produceras i Sverige.
 • 2018-03-20

  Nya regler för signalkräftan
  Från och med den 3 augusti gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräftor som innebär att det är förbjudet att sätta ut och odla signalkräftor. Sverige ska nu ta fram ett hanteringsprogram för signalkräftan med ytterligare åtgärder för att stoppa spridningen.
 • 2018-03-20
  Sverige är officiellt friförklarat från smittsam får- och getsjukdom
  Sveriges ansökan om försumbar risk för den smittsamma och dödliga får- och getsjukdomen klassisk scrapie har nu officiellt godkänts av EU. Det innebär bland annat att det nu åter är möjligt för får- och getägare att sälja sina djur till andra EU-länder. Beslutet börjar gälla från och med den 8 september.
 • 2018-03-20
  Svenskt vattenbruk fortsätter att minska
  Svensk vattenbruksproduktion har fortsatt att minska under 2015. Produktionen av matfisk har minskat med 4 procent sedan 2014 och med 14 procent sedan toppåret 2012. Det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån.
 • 2018-03-20
  Saneringsarbetet efter mjältbranden snart klart

  Snart är arbetet med att sanera områdena där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig helt färdigt. Vaccinationerna fortsätter som planerat och det finns inga nya kända fall av mjältbrand i djurbesättningar omkring Omberg i Östergötland.
 • 2018-03-20
  150 miljoner euro för att minska EU:s mjölkproduktion
  EU-kommissionen har avsatt 150 miljoner euro till stöd för att minska mjölkproduktionen. Kommissionens avsikt är att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Stödet kommer att vara 14 euro per 100 kilo mjölk vilket motsvarar cirka 1,30 kronor per kilo.
 • 2018-03-20

  Priset på åkermark fortsätter stiga
  Det genomsnittliga priset på åkermark har stigit med omkring 8 procent mellan 2014 och 2015. Samtidigt steg priset på betesmark med omkring 6 procent under samma period. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.
 • 2018-03-20
  Uppdaterad information om EU-kommissionens förslag till förändringar i förgröningsstödet
  I juli informerade Jordbruksverket om de förändringar i förgröningsstödet som EU-kommissionen föreslagit. Efter att EU-kommissionen beaktat medlemsstaternas synpunkter har vissa av förslagen förändrats.
 • 2018-03-20
  Nu tas avspärrningarna för mjältbrand bort kring Omberg
  Arbetet med att sanera områdena där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig är nu klart och avspärrningarna kan plockas bort. Det finns inga nya, kända fall av mjältbrand i djurbesättningar omkring Omberg i Östergötland. 
 • 2018-03-20

  Pengar till våtmarker har effekt
  Inom landsbygdsprogrammet finns pengar att söka för att anlägga våtmarker. Syftet är bland annat att hindra växtnäring från att läcka ut i hav och sjöar samt att gynna biologisk mångfald. Resultat i en nyligen publicerad studie visar att pengarna har haft god effekt på den biologiska mångfalden.
 • 2018-03-20
  CITES CoP17 – bättre skydd för våra vilda djur och växter
  Många djur och växter hotas idag av utrotning. Efterfrågan på exempelvis elfenben, jakttroféer, koraller, grå jacko, myrkotten, tropiskt timmer och sällskapsdjur driver både tjuvjakten och den illegala handeln. Den 24 september till den 5 oktober träffas därför representanter från 182 länder på CITES CoP17 i Johannesburg, Sydafrika, för att diskutera och besluta om ett bättre skydd för våra vilda djur och växter.
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket och Svensk Mjölk gör kraftfull satsning på rådgivning till mjölkföretag
  Svenska mjölkföretag är viktiga för det svenska jordbrukets framtid och dessa företag kan nu få hjälp och stöd för att agera och möta framtidens utmaningar. Jordbruksverket och Svensk Mjölk gör nu en gemensam satsning på rådgivning, totalt 15 miljoner kronor som finansieras av landsbygdsprogrammet och Svensk Mjölk.
 • 2018-03-20
  En blogg om 39 miljarder kronor
  I bloggen Programmen och pengarna kommer vi att berätta vad som händer med pengarna från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Det senast publicerade inlägget handlar om hur jämställt startstödet är, och att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga företagare.
 • 2018-03-20

  Forskning om ekologisk produktion lockar många
  Jordbruksverket, SLU och Hushållningssällskapet arrangerar en konferens om forskning och utveckling inom ekologisk produktion i Skövde den 20-21 september. Dagarna har väckt stort intresse och samlar deltagare från hela branschen. Programmet bjuder på nyheter inom ekologisk växtodling, husdjursproduktion och trädgårdsodling.
 • 2018-03-20

  Växtskyddssprutor måste vara godkända av Jordbruksverket från 26 november
  Från och med 26 november 2016 får bara utrustning som är godkänd av Jordbruksverket användas vid spridning av växtskyddsmedel. För att bli godkänd måste sprutan vara funktionstestad. Odlaren skickar in protokollet från funktionstestet elektroniskt till oss och ansöker om ett godkännande. Under hösten kommer Jordbruksverket att prioritera växthusodlare som använder sin utrustning året om.
 • 2018-03-20

  Ny funktion för riskvärdering av växtskadegörare
  Sverige har fått en funktion för riskvärdering av växtskadegörare. Funktionen är placerad vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Jordbruksverket kommer att nyttja funktionens expertis i sitt arbete med att skydda odlade men också vilda växter från växtskadegörare.
 • 2018-03-20
  Nu fördelas resterande budget för bredbandsstödet
  Under våren och sommaren har länsstyrelserna i landet arbetat hårt med handläggningen av ansökningar om bredbandsstöd. I nuläget har cirka 280 föreningar, organisationer och företag beviljats stöd ur landsbygdsprogrammet om totalt cirka 1,882 miljarder kronor av den totala budgeten på 2,055 miljarder kronor som fördelades i början av programperioden 2014.
 • 2018-03-20

  Minimal miljönytta från jordbrukspolitikens krav på förgröning
  I den senaste reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik infördes striktare miljövillkor för gårdsstödet. Villkoren var i form av tre förgröningsåtgärder. En ny studie visar att åtgärderna Diversifiering av grödor och Permanenta gräsmarker ger mycket små miljövinster. Den tredje åtgärden, ekologiska fokusarealer, ger bäst resultat för miljön.
 • 2018-03-20
  Lägre avdrag på stöden med nya regler
  I augusti infördes nya regler för avdrag på stöden när lantbrukaren redovisat mer areal i SAM-ansökan än vad länsstyrelsen godkänner. Det gäller gårdsstödet, stödet till unga jordbrukare och kompensationsstödet. De nya reglerna är en del i EU-kommissionens arbete med att förenkla för jordbruksföretagen.
 • 2018-03-20

  Förenkling av jordbruksundersökningar
  Nu börjar insamlingen av uppgifter om årets skörd, gödsling och odlingsåtgärder. I år har SCB gjort det enklare för de sammanlagt 10 000 lantbruksföretag som är med i en eller flera av undersökningarna. Insamlingen av data görs i ett nytt gemensamt system och uppgifter om gödsling kan exporteras direkt från vissa växtodlingsprogram.
 • 2018-03-20
  Fullt stöd för minskning av EU:s mjölkproduktion
  EU-kommissionen har avsatt 150 miljoner euro till stöd för att minska mjölkproduktionen. Syftet är att nå en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Stödet är 14 euro per 100 kilo mjölk vilket motsvarar cirka 1,30 kronor per kilo. Anmälningarna i hela EU om intresse för stödet når upp till 99 procent av potten. Därmed kan alla mjölkföretag få det de ansökt om. Totalt har 52 101 mjölkproducenter anmält att de tänker minska produktionen.
 • 2018-03-20
  Rekordtidig delutbetalning av jordbrukarstöden
  Jordbruksverket betalar ut stora delar av 2016 års jordbrukarstöd tidigare än någonsin med start nu i oktober 2016. Totalt handlar det om 5 miljarder kronor till 60 000 lantbrukare som beräknas betalas ut i oktober.
 • 2018-03-20
  Artskyddet stärks efter CITES-möte i Sydafrika
  Under CITES-konventionens möte i Sydafrika beslutade representanter från 183 länder att stärka skyddet för bland annat Grå jako, Timneh Jako, fler än 50 reptilarter, myrkottar och ett stort antal växter.
 • 2018-03-20
  Möt oss på Elmia och prata stödnyheter inför 2017
  Inför SAM-ansökan 2017 finns det en del stödnyheter som kan vara bra att känna till. I samband med ELMIA lantbruk 19-21 oktober uppdaterar vi vår webbplats med de viktigaste nyheterna om jordbrukarstöden. 
 • 2018-03-20
  Handlingsplan förenklar för livsmedelsföretagen
  Det behöver bli enklare för livsmedelsföretag att växa och exportera sina produkter. Under året har Tillväxtverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket träffat livsmedelsföretagare och haft en dialog om förenklingar. Arbetet har lett till en gemensam handlingsplan med flera åtgärder.
 • 2018-03-20

  Våtmarker och betesmarker viktiga för miljömålen
  På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket föreslagit ändringar av miljöåtgärder i nuvarande landsbygdsprogram. Ändringarna ska stärka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.
 • 2018-03-20
  6 miljarder har betalats ut i jordbrukarstöd
  Jordbruksverket betalar ut stora delar av 2016 års jordbrukarstöd tidigare än någonsin. Totalt har hittills nästan 6 miljarder kronor betalats ut till 60 000 lantbrukare. Delutbetalningar av 2016 års gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare samt kompensationsstöd pågår för fullt. Även slututbetalningar av kompensationsstödet som söktes 2015 samt miljöersättningen för vallodling som söktes 2016 pågår.
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket anordnar seminarium om hur vi kan rädda Östersjön från övergödning
  Övergödning är det främsta hotet mot det marina ekosystemet i Östersjön. Stora ansträngningar har gjorts för att minska utsläpp av näringsämnen från land, men det räcker inte. Jordbruksverket anordnar därför ett seminarium den 8 november om möjligheten att med kompletterande metoder rädda havet.
 • 2018-03-20
  3 miljoner till ökad kunskap om grönt kulturarv och svenska lantraser
  Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till kurser och utbildningar inom grönt kulturarv och svenska lantraser. Syftet är att förmedla praktisk kunskap kring traditionella brukningsmetoder, bevarande, odling och nyttjande av traditionella lantbruks- och trädgårdsväxter samt svenska lantraser.
 • 2018-03-20
  Fokus på internationell handel med mat och dryck på Eget Företag 2016
  Funderar du på att importera och sälja livsmedel i Sverige eller drömmer du om att exportera svensk mat och dryck? Det finns goda möjligheter för företagare att handla globalt med livsmedel. Under mässan Eget Företag bjuder Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket och Business Sweden in till ett seminarium med fokus på handel med livsmedelsvaror.
 • 2018-03-20

  Nya regler för märkning av träemballage från 1 januari 2017
  Från och med den 1 januari 2017 får märkningen av träemballage ett nytt utseende. Det gäller ISPM 15-märket, som garanterar att träprodukten är behandlad så att den inte innehåller skadegörare. De företag som märker emballage måste därför byta ut sina stämplar till det godkända utseendet före årsskiftet.
 • 2018-03-20
  Nötfärs sannolik orsak till ehec-utbrott
  Det var sannolikt nötfärs som smittade totalt 17 personer med samma variant av ehec-bakterier under hösten. Det visar myndigheternas gemensamma utredning av utbrottet.
 • 2018-03-20
  Exportguide gör det enklare att exportera livsmedel och jordbruksprodukter
  Nu finns en webbaserad guide som ska förenkla för företag att exportera jordbruksprodukter och livsmedel. Den har tagits fram i samarbete mellan en rad myndigheter. Guiden riktar sig till företagare som vill sälja sina produkter till andra länder och ska göra det lättare att sätta sig in i de regelverk och bestämmelser som omger exporten av just de här produkterna.
 • 2018-03-20
  Tävlingen kan börja! Vem bygger Sveriges smartaste stall

  Jordbruksverket har, via landsbygdsprogrammet, nu upphandlat 9 utvecklingsgrupperingar som ska presentera innovativa lösningar för rationell drift i kostnadseffektiva stallar. Lösningarna som utgår från givna och tuffa ekonomiska ramar utan att ge avkall på arbetsmiljö eller djurskydd. Utvecklingsarbetet som sker i form av en tävling kommer löpande att granskas av en jury.
 • 2018-03-20

  Jakar måste vara märkta och registrerade senast den 1 april 2017
  Från den 1 april nästa år måste alla jakar vara märkta och registrerade. Enligt nya EU-regler räknas jak som ett nötkreatur och då gäller samma regler för jakar som för exempelvis mjölkkor och köttdjur.
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket utlyser 11 miljoner kronor till samarbeten inom bredband
  Jordbruksverket utlyser nu 11 miljoner kronor till pilotprojekt och samarbetsprojekt som syftar till att underlätta utbyggnaden av bredband på landsbygden.
 • 2018-03-20
  Newcastlesjuka hos värphöns i Skåne
  Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsgård i Vellinge kommun, Skåne. Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att besättningen som har cirka 18 000 höns är smittad av sjukdomen. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam fågelsjukdom, som endast drabbar fåglar. Sjukdomen smittar inte människor.
 • 2018-03-20
  Uppsving för ärter och åkerbönor
  I år blev de totala skördarna av ärter och åkerbönor 97 200 respektive 101 100 ton. Det är en ökning med 96 respektive 52 procent jämfört med genomsnitten för de senaste fem åren. Med ärter menas här ärter för djurfoder och till ärtsoppa med mera, inte konservärter eller färska ärter för infrysning.
 • 2018-03-20
  Komplexitet i EU-stöden måste vägas bättre mot administrativa merkostnader
  Det är viktigt att bättre väga komplexitet mot administrativa merkostnader när det gäller stöden till jordbruket och landsbygden. Det gäller både på EU-nivå och nationell nivå. Inför nästa programperiod behövs ytterligare analyser av vad som går att göra för att minska administrationskostnaderna. Det föreslår Statskontoret, som har analyserat förutsättningarna för Jordbruksverket att genomföra sitt uppdrag inom nuvarande ekonomiska ramar.
 • 2018-03-20
  Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss
  Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar 23 myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den.
 • 2018-03-20
  Lägesbild Newcastlesjuka hos fjäderfä i Skåne
  Arbetet pågår med att sanera anläggningen i Skåne där fågelsjukdomen Newcastlesjuka påvisades för en vecka sedan. I nuläget har inga nya fall av Newcastlesjuka tillkommit och vi arbetar vidare med smittspårningen för att försöka hitta källan till smittan.
 • 2018-03-20
  Fågelinfluensa i Danmark – Jordbruksverket höjer skyddsnivån
  Efter att Danmark fått ett fall av fågelinfluensa av typen H5N8 hos tamfåglar kommer Jordbruksverket som förebyggande åtgärd att höja skyddsnivån för fjäderfä i Sverige. Fågelinfluensan är en allvarlig djursjukdom som drabbar fåglar. Beslutet omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet.– Att vi höjer skyddsnivån är en försiktighetsåtgärd. Fågelinfluensan sprids framför allt med vilda fåglar och därför måste risken för att få in sjukdomen till svenska fjäderfän nu betraktas som förhöjd, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.
 • 2018-03-20
  Fågelinfluensa i Sverige
  Fågelinfluensa har konstaterats på två platser i Skåne. Det visar analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som påträffats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8. Det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med influensavirus H5. SVA arbetar vidare med att analysera exakt vilken typ av smitta det handlar om. Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten. Viruset har aldrig smittat till människa.
 • 2018-03-20
  Skydds- och övervakningsområden till följd av fågelinfluensa i Skåne
  Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med 3 kilometers radie och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie från den värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med fågelinfluensa. I områdena är det bland annat förbjudet att transportera levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter. Det virus som har cirkulerat under hösten, H5N8, har aldrig smittat till människa. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.
 • 2018-03-20
  Arbetet fortgår i influensasmittad fågelbesättning
  I den fågelinfluensasmittade värphönsbesättningen utanför Helsingborg fortsätter avlivningsarbetet. Samtliga cirka 200 000 värphöns i besättningen kommer att behöva avlivas av smittskyddsskäl. Det virus som har cirkulerat i Europa under hösten, H5N8, har aldrig smittat till människa. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.
 • 2018-03-20
  Fortsatt intensivt arbete i influensasmittad fågelbesättning
  Arbetet med att avliva de influensasmittade fåglarna i värphönsbesättningen utanför Helsingborg fortsätter. Hittills har drygt 152 000 av totalt cirka 210 000 värphöns avlivats. Det är nu bekräftat att det är viruset H5N8 som smittat värphönsbesättningen. Viruset som har cirkulerat i Europa under hösten har aldrig smittat till människa.
 • 2018-03-20
  Rekordstor höstrapsareal
  Det har såtts 105 400 hektar höstraps den här hösten, vilket är den största arealen med höstraps som någonsin har odlats i landet. Det är en ökning med 26 procent jämfört med föregående års stora areal. Arealökningen har varit kraftig i nästan alla län utom Skåne, där ändå uppemot hälften av Sveriges totala höstrapsareal såddes 2016.
 • 2018-03-20
  Oförändrad företagsinkomst i jordbruket
  Produktionsvärdet i det svenska jordbruket förväntas minska med 3 procent i år. Samtidigt väntas även kostnaderna för insatsvaror och tjänster bli lägre vilket bidrar till bedömningen att jordbrukets ekonomiska resultat hamnar i nivå med 2015. Det visar prognosen för den ekonomiska utvecklingen i jordbruket enligt den Ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn, EAA.
 • 2018-03-20
  Samverkan för bättre kontroll av primärproduktion av livsmedel och foder
  Det finns flera sätt att ytterligare förenkla och effektivisera kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen. Mer samordning och utvecklade kontrollverktyg är några av de förbättringsförslag som Jordbruksverket och Livsmedelsverket lämnar i en gemensam rapport.
 • 2018-03-20
  Arbetet fortsätter med sanering efter utbrottet av fågelinfluensa
  Arbetet med att avliva den drabbade värphönsbesättningen utanför Helsingborg är nu avslutat. Totalt har cirka 210 000 värphöns avlivats. Nu fortsätter arbetet med att sanera anläggningen. För närvarande har inga fler positiva fall konstaterats.
 • 2018-03-20
  Fågelinfluensa gör att tamfåglar fortsatt behöver vara inne i hela landet
  Efter att fågelinfluensa av typen H5N8 under hösten förekommit på många håll i Europa, både bland vilda och tama fåglar, påvisas som väntat fler fall av smitta hos vilda fåglar i Sverige. Sedan tidigare gäller att fjäderfä i hela landet ska hållas inomhus för att undvika smittspridning till tamfågelbesättningar.
 • 2018-03-20
  Saneringen efter newcastlesjuka fortsätter
  Saneringsarbetet fortsätter i den anläggning i Skåne där fågelsjukdomen newcastlesjuka påvisades för snart en månad sedan. För att motverka smittspridning finns restriktioner för bland annat transporter i ett övervakningsområde med 10 km radie runt den smittade gården. Dessutom gäller fortfarande restriktioner i hela landet till följd av fågelinfluensa bland tama och vilda fåglar.
 • 2018-03-20

  Återhämtning för svensk matpotatis
  Den svenska skörden av matpotatis beräknas i år till 553 000 ton. Det är 5 procent högre än 2015 års skörd och i nivå med femårsgenomsnittet. Det innebär en återhämtning jämfört med fjolårets rekordlåga totalskörd.
 • 2018-03-20

  Nordisk konferens om fisketurism 8-9 december
  Den 8-9 december anordnar Jordbruksverket en konferens i Jönköping med temat utveckling av nordisk fisketurism. Intresset för fritidsfiske är stort, inte bara i Sverige utan även i resten av världen. Fisketurismen har stor potential att skapa arbetstillfällen och inkomster i de nordiska länderna, inte minst på landsbygden.
 • 2018-03-20

  Allt fler plastflaskor och metallburkar säljs utanför retursystemet
  Under 2016 har Jordbruksverket sett en stor ökning av försäljning av metallburkar och plastflaskor som inte går att panta. Vid våra kontroller har vi hittat drycker som avviker från reglerna vid ungefär var sjätte kontroll. Nästan en fördubbling mot året innan. Drycker som säljs ska vara anslutna till ett godkänt retursystem. Att retursystemet fungerar är viktigt för miljön.
 • 2018-03-20

  Livsmedelskonsumtionens utveckling fram till 2015
  Nu finns Jordbruksverkets årliga officiella statistik över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll. Med hjälp av statistiken går det att följa utvecklingen från mitten av 1900-talet fram till 2015. Statistiken visar bland annat att köttkonsumtionen ökat med 37 procent sedan 1980 men att ökningstakten avstannat de senaste åren.
 • 2018-03-20
  Fler fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar

  Alla som har tamfåglar bör fortsatt hålla dem inomhus för att skydda dem från att smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar. Det gäller i hela landet. Smittan finns spridd bland vilda fåglar och myndigheterna arbetar för att förhindra att tamfåglar smittas.

 • 2018-03-20
  Beslutstakten ökar inom lokalt
  ledd utveckling – drygt 120 projekt har hittills fått beslut

  Arbetet med lokalt ledd utveckling pågår nu för fullt runt om i landet. Cirka 120 projekt är beviljade och ytterligare drygt 200 väntar på beslut.
 • 2018-03-20
  Torkan sänkte skördenivåerna i Skåne och Halland
  Om man jämför med fjolårets ovanligt höga skördenivåer är årets hektarskördar av spannmålsgrödorna lägre i nästan alla delar av landet. Det visar årets skördestatistik som nu finns uppdelad på län och grödor.

 • 2018-03-20

  Nya regler för att producera och sälja frukt- och bärplantor
  Från den 1 januari 2017 gäller nya regler för att producera och sälja förökningsmaterial eller plantor av frukt- och bärplantor. Syftet med reglerna är främst att yrkesodlare av frukt i hela EU ska få samma möjlighet att köpa fruktplantor som är friska och har god kvalitet. 
 • 2018-03-20
  Inga fler fall av Newcastlesjuka – övervakningsområdet i Skåne tas bort
  Jordbruksverket tar nu bort övervakningsområdet i Vellinge kommun, Skåne där fågelsjukdomen Newcastlesjuka påvisades för drygt en månad sedan. Det är åter tillåtet att fritt flytta fåglar och fågelprodukter inom området. Däremot råder det fortfarande en förhöjd skyddsnivå i hela landet till följd av fågelinfluensa bland tama och vilda fåglar. Det innebär bland annat att alla som har fjäderfä ska fortsatt hålla dem inomhus för att skydda dem från att smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar.
 • 2018-03-20
  Nya fokusområden och ökat samarbete för säker mat
  Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och dricksvatten tar nu ett samlat grepp för att bli bättre. Gemensamma mål för djurskydd, djurhälsa, växtskydd/växtskadegörare, djurfoder och livsmedel ska ge kontrollen större effekt.
 • 2018-03-20
  Framgångrikt arbete mot fruktad får- och getsjukdom kan nu trappas ner
  Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga får- och getsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen.
 • 2018-03-20
  Nytt fall av fågelinfluensa i en hobbybesättning
  på Utö

  Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Utö i Stockholms södra skärgård. Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 i hela landet på grund av fågelinfluensa. Nivån innebär att alla som har fjäderfä ska hålla dem inomhus. Det är det säkraste sättet att skydda dem från att smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar. Den här typen av virus som cirkulerar i Europa och i Sverige har aldrig smittat till människa.
 • 2018-03-20
  Sverige tidiga i Europa vad gäller delutbetalningar av stöd för 2016
  Jordbruksverket och Sverige hade den 30 november betalat ut drygt 65 procent av den sammanlagda summan för gårdsstödet, förgröningsstödet, nötkreatursstödet och stödet till unga jordbrukare för 2016. Pengarna nådde 95 procent av Sveriges lantbrukare. Bara ett land i Europa, Belgien, betalade ut mer.
 • 2018-03-20
  Skyddsområde till följd av fågelinfluensa i Skåne tas bort
  Jordbruksverket tar bort skyddsområdet på tre kilometer runt den värphönsanläggning utanför Helsingborg där fågelinfluensa konstaterades i november. Det ligger nu kvar ett övervakningsområde, vilket innebär något lättare restriktioner för gårdarna.
 • 2018-03-20
  Nu betalas 1,2 miljarder ut i jordbrukarstöd
  Den 29 december betalar Jordbruksverket ut ytterligare 1,2 miljarder kronor i stöd till lantbrukare. Det innebär att vi betalat ut totalt cirka 1,4 miljarder kronor i december månad.
 • 2018-03-20
  Övervakningsområde till följd av fågelinfluensa i Skåne tas bort
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den värphönsanläggning utanför Helsingborg där fågelinfluensa konstaterades i november. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter och utställningar i området runt den smittade anläggningen, men tamfåglar ska fortfarande hållas inomhus i hela landet för att skydda mot smitta från vilda fåglar.

 • 2018-03-20
  EU-stöd till marknadsföring av svenska livsmedel
  utomlands

  Snart öppnar EU-kommissionen 2017 års ansökan om stöd till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder. Totalt har EU avsatt 133 miljoner euro. Stödet går till kampanjer i andra länder, både inom och utanför EU. Det går också att få stöd för kampanjer i Sverige, om de sker i samarbete med en utländsk organisation.
 • 2018-03-20

  Leia ny på listan över populäraste hundnamnen
  Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben, SKK, har summerat statistiken för 2016 och kan konstatera att labrador retriever fortsatt utökar sitt försprång som den populäraste hundrasen. Bland de svenska raserna märks en kraftig ökning av antalet dansk-svenska gårdshundar. Molly är fortfarande det populäraste hundnamnet och nykomling på listan över de 100 mest populära hundnamnen är Leia.
 • 2018-03-20

  Ny officiell databas för ekologiskt utsäde
  2017 lanserar Jordbruksverket en officiell databas för ekologiskt utsäde i Sverige – organicXseeds. Databasen innehåller information om alla sorter av ekologiskt utsäde som finns tillgängligt under¨2017 och vilka företag som säljer dem. OrganicXSeeds finns i Jordbruksverkets utbud av e-tjänster.
 • 2018-03-20
  Löpande utbetalningar till lantbrukare varje fredag
  Fredagen den 13 januari får lantbrukare nya utbetalningar på totalt 66 miljoner kronor från Jordbruksverket. Den här gången betalar vi ut främst vissa delar av miljöersättning för betesmarker och slåtterängar som sökts 2016 samt en del gårdsstöd, förgröningsstöd och kompensationsstöd. Utbetalningarna kommer härefter att ske rullande varje fredag.
 • 2018-03-20

  Rådgivning visar vinster med förgröning
  Lantbrukare som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd, ett stöd för jordbruksmetoder som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Inför årets SAM-ansökan finns en ny rådgivning om förgröning som sätter lantbrukarens intresse i fokus. Vill man locka mer vilt till markerna finns råd om vad som får viltet att trivas. Det finns också rådgivning om hur man gynnar pollinerare eller nyttodjur som hjälper till att hålla växtskadegörare borta.
 • 2018-03-20
  Fortsatta slututbetalningar av stöd till lantbrukare
  Idag den 20 januari betalar Jordbruksverket ut drygt 57 miljoner i ersättning för betesmarker och slåtterängar, nationellt stöd till mjölkproduktion och flera andra stöd. I takt med att länsstyrelserna blir klara med ansökningarna gör Jordbruksverket utbetalningar varje fredag.
 • 2018-03-20

  Låt kantzonerna blomma!
  Det behövs blommor för att pollinerare och andra nyttoinsekter ska trivas i jordbrukets slättbygder. Genom att så in blommande växter vid sidan av huvudgrödan på de så kallade kantzonerna, kan du gynna flera nyttiga insekter som skalbaggar, bin och humlor.
 • 2018-03-20

  Bosättning i Sverige och svensk anknytning ska ge förtur till fjälljakten
  I slutet av september 2016 beslutade regeringen om nya regler som ger jägare bosatta i Sve­rige företräde till småviltjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetes­fjällen, den så kallade fjälljakten. Jordbruksverket ansvarar för att tolka reglerna enligt regeringens intention. Det är främst ripjakten som berörs. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2017.
 • 2018-03-20
  Undersökning av salmonella på svenska växtodlingsgårdar
  Av 80 växtodlingsgårdar som provtagits för salmonella var 77 gårdar fria från smittan. Syftet med undersökningen var att få kunskap om i vilken omfattning som salmonella förekommer på gårdar som odlar spannmål till foder. Studien finansieras av Jordbruksverket och har utförts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
 • 2018-03-20
  Lantbrukare får sitt årsbesked för 2016 och stödutbetalningarna fortsätter varje vecka
  Under första veckan i februari får lantbrukare årsbeskedet om utbetalningar som de har fått under 2016. Samtidigt fortsätter Jordbruksverket betala ut återstående stödpengar varje fredag. Idag, den 27 januari betalar vi ut 88 miljoner kronor i miljöersättning för betesmarker och slåtterängar och flera andra stöd.
 • 2018-03-20
  Nytt fall av fågelinfluensa i Stockholms skärgård
  Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Muskö i Stockholms skärgård. Sedan i november har en värphönsbesättning i Skåne och en mindre hobbybesättning på Utö smittats av fågelinfluensa. Dessutom har ett 20-tal vilda fåglar påträffats smittade. Den här typen av virus som cirkulerar hos såväl vilda fåglar som fjäderfä i Europa och i Sverige har aldrig smittat till människa.
 • 2018-03-20
  EU skickar handelsdelegation till Kanada
  Den 1-3 maj 2017 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Kanada. Kommissionen bjuder in producentorganisationer och företag att delta i delegationen och har bett Jordbruksverket sprida informationen, med anledning av att myndigheten arbetar för svenska säljfrämjande åtgärder i EU och länder utanför EU.
 • 2018-03-20

  Fler hästar än mjölkkor – och de lever tätortsnära
  Det finns 355 500 hästar i Sverige, visar Jordbruksverkets hästundersökning som genomfördes 2016. Antalet är ungefär detsamma som 2010 då undersökningen gjordes förra gången. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden. I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige.
 • 2018-03-20

  Miljöersättningar och företagsstöd i veckans utbetalning från Jordbruksverket
  Idag, fredagen den 3 februari betalar Jordbruksverket totalt 100 miljoner kronor till företagare på landsbygden. Den här gången betalar vi främst ut vissa delar av miljöersättning för betesmarker och slåtterängar som sökts 2016 samt projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet. Utbetalningarna fortsätter rullande varje fredag.
 • 2018-03-20
  Fågelinfluensa i små besättningar i Ängelholm och Trosa

  Nya fall av fågelinfluensa har konstaterats på höns och myskankor i två små besättningar – en mindre djurpark i Ängelholm och en hobbybesättning i Trosa. Sedan tidigare gäller att fjäderfä ska hållas inomhus i hela landet. På senare tid har flera hobbybesättningar drabbats av fågelinfluensa vilket visar på vikten av att skydda tamfåglar från kontakt med vilda fåglar.
 • 2018-03-20
  Utveckling av landsbygder är en förutsättning för livsmedelsstrategin
  Livsmedelsstrategin har lagt fast kursen för den svenska livsmedelskedjan fram till 2030. Regeringens handlingsplan ska skapa förutsättningar för att nå strategins mål - en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja och en ökad produktion av livsmedel. Myndigheter och organisationer ska nu samarbeta med regeringen för att genomföra åtgärderna i handlingsplanen.
 • 2018-03-20
  Träffa oss på Hästföretagarforum och Eurohorse
  Hästföretagarforum den 22 februari är årets stora seminarie- och mötesdag för hästföretagare. Jordbruksverket är på plats och deltar i en paneldiskussion och trendspaning om hur framtidens trender kan påverka hästföretagare.
 • 2018-03-20
  Campylobacter på kycklingkött behöver minska

  Antalet personer som smittas av campylobacter i Sverige har fördubblats de senaste fem åren. En kraftig ökning av andelen färskt kycklingkött som säljs till konsument och en ökad förekomst av bakterier i produktionen är orsaker. Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA samarbetar nu för att förebygga och minska risken för smitta.
 • 2018-03-20
  Mer pengar till företag och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 10 februari betalar Jordbruksverket totalt 65 miljoner kronor till företagare och projekt på landsbygden. Den största enskilda summan denna vecka är miljöersättning för betesmarker och slåtterängar som sökts 2016.
 • 2018-03-20
  Både nedgrävd fiber och trådlös teknik behövs
  Med anledning av att Jordbruksverket har fått många frågor om trådlösa tekniklösningar vill vi göra ett förtydligande. Trådlös teknik kan också få bredbandsstöd. Förutsatt att den tekniska lösningen uppfyller kraven på hastighet och tillförlitlighet.
 • 2018-03-20
  Tillfälligt undantag från behandlingsförbudet för att lösa bristen på djursjukskötare
  Det är stor brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige. På flera platser leder personalbristen till en sämre arbetsmiljö. Planerade operationer bokas om eller ställs in och för kunderna kan väntetiderna bli långa. Läget är så pass allvarligt att det kan riskera djurens hälsa. Därför föreslår Jordbruksverket att under sex år göra ett undantag så att djurvårdare, efter särskild utbildning, kan utföra vissa arbetsuppgifter som idag bara legitimerad personal får göra.
 • 2018-03-20
  Nytt stöd till svenska mjölkproducenter
  Jordbruksverket betalar ut ett nytt stöd till svenska mjölkproducenter. Syftet är att stödja mjölkbranschen genom att ge ett engångsstöd till lantbrukare med mjölkproduktion. Stödet går att söka från den 20 februari till den 19 mars 2017. De som var mjölkproducenter under 2016 och deltog i ett mjölkkvalitetsprogram kan söka det nya mjölkstödet.
 • 2018-03-20
  113 miljoner kronor till företag och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 17 februari betalar Jordbruksverket totalt 113 miljoner kronor till företagare och projekt på landsbygden. Den här veckan innehåller utbetalningen framför allt miljöersättning för betesmarker och slåtterängar som sökts 2016, nationellt stöd för mjölkproduktion samt återbetalning av pengar från EU:s krisreserv.
 • 2018-03-20
  Rena händer och tänder på Eurohorse
  Vikten av att använda antibiotika bara när det behövs, hur man förebygger infektioner och spridning av smittor och varför det är viktigt att sköta hästens tänder. Detta och mycket annat kan besökarna få veta mer om ifall de besöker Jordbruksverkets och Distriktsveterinärernas montrar under EuroHorse den 23-26 februari.
 • 2018-03-20
  Dags för SAM-ansökan 2017
  Den 22 februari klockan 09.00 öppnar SAM Internet så att lantbrukarna kan börja söka jordbrukarstöd. Runt samma datum får cirka 63 500 lantbrukare SAM-utskicket hem i brevlådan. Sista dag för SAM-ansökan är den 4 maj.
 • 2018-03-20
  Tillfälligt undantag från behandlingsförbudet för att lösa bristen på djursjukskötare

  Det är stor brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige. Planerade operationer bokas om eller ställs in och för kunderna kan väntetiderna bli långa. Läget är så pass allvarligt att det kan riskera djurens hälsa. Därför föreslår Jordbruksverket att under sex år göra ett undantag så att djurvårdare, efter särskild utbildning och under veterinärs ansvar, kan utföra vissa arbetsuppgifter som idag bara legitimerad personal får göra.
 • 2018-03-20
  Skyddsområde på Muskö med anledning av fågelinfluensa tas bort
  Jordbruksverket tar bort skyddsområdet på tre kilometer runt den hobbybesättning på Muskö i Stockholms skärgård där fågelinfluensa konstaterades i januari. Skyddsområdet övergår i stället i ett övervakningsområde. Vissa restriktioner kommer att finnas kvar i området. Den här typen av virus som cirkulerar hos fåglar har aldrig smittat till människa.
 • 2018-03-20
  1 705 kr per hektar att arrendera jordbruksmark
  Det genomsnittliga priset för att arrendera jordbruksmark i Sverige har mer än fördubblats sedan 1995. De senaste fem årens ökning har dock endast varit någon enstaka procent per år, visar statistik från Jordbruksverket.
 • 2018-03-20
  Livsmedelsstrategin kan bli draglok för miljömålsarbetet
  Ängar och betesmarker har minskat med hundratusentals hektar i Sverige de senaste hundra åren. Det behövs fler betande djur och människor som håller marken öppen för att värna det öppna odlingslandskapet och dess biologiska mångfald. Regeringens nya livsmedelsstrategi ska öka den svenska livsmedelsproduktionen och konsumtionen av svensk mat och kan förhoppningsvis vara ett draglok för att vända trenden.
 • 2018-03-20
  Företag med framåtanda kan få stöd av erfarna mentorer
  Företagare som vill satsa inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan nu få stöd och inspiration av mentorer som själva är erfarna företagare. Syftet är att utveckla företagandet inom de gröna näringarna.
 • 2018-03-20
  Positivt med ökande investeringar i stallar för dikor och suggor
  Antalet förprövade platser för dikor och suggor ökade kraftigt under 2016. Man kan räkna med att detta också kommer att resultatera i investeringar som ger förutsättningar för en ökad produktion av både nötkött och griskött framöver. För mjölkproduktionens del blev antalet förprövade platser kvar på ungefär samma nivå under 2016 som under perioden 2013-2015. Dessförinnan var omfattningen på ungefär den dubbla nivån.

 • 2018-03-20
  Nytt häfte: Utsäde – skadegörare, analys och behandling
  Hur kan man identifiera olika utsädesburna sjukdomar? Vad ska man tänka på när man ska producera eget utsäde? Vilka olika sorters utsädesbehandlingar finns att tillgå i dag? I detta nya häfte på finns aktuella svar på många frågor som gäller utsäde.
 • 2018-03-20
  Övervakningsområde till följd av fågelinfluensa på Muskö tas bort – men fortsätt hålla tamfåglar inne
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den hobbybesättning på Muskö i Stockholms skärgård där fågelinfluensa konstaterades i januari. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området, men tamfåglar ska fortfarande hållas inomhus i hela landet för att skydda mot smitta från vilda fåglar.
 • 2018-03-20
  Pengar varje vecka till verksamhet på landsbygden
  Idag fredagen den 3 mars betalar Jordbruksverket totalt 43 miljoner kronor till företagare och projekt på landsbygden. Utbetalningarna fortsätter rullande varje fredag.
 • 2018-03-20

  Förbrukningen av kött och ägg nådde ny rekordnivå 2016
  Den totala förbrukningen av kött ökade med ett halvt kilo per person till en ny svensk rekordnivå på 87,7 kg, trots ett växande intresse för vegetarisk mat. Den omfördelning mellan köttslagen som pågått några år fortsatte, framför allt genom minskad förbrukning av griskött och ökad förbrukning av matfågel, där den senare steg till ny högstanivå för sjunde året i rad. Även förbrukningen av lammkött ökade något. Den svenska äggmarknaden växte kraftigt, produktionen av ägg ökade med över tio procent och förbrukningen av ägg nådde liksom för matfågel en ny svensk rekordnivå.
 • 2018-03-20
  Utsäde – skadegörare, analys och behandling
  Ingress
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket deltar i  Hack for Sweden
  I år deltar Jordbruksverket i Hack for Sweden för första gången. Tävlingen går av stapeln i Kista den 11-12 mars. De tävlande lagen ska använda myndigheternas öppna data för att skapa nya applikationer och tjänster. Syftet är att hitta nya vägar att lösa samhällsutmaningar. Det är ett led i Jordbruksverkets arbete för att tillgängliggöra mer information som öppna data.
 • 2018-03-20
  8 miljoner till försöks- och utvecklingsprojekt för miljön
  Jordbruksverket finansierar varje år projekt för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. I år får 19 försöks- och utvecklingsprojekt dela på 8,2 miljoner kronor. Det handlar bland annat om att minska växthusgasutsläppen från organogena jordar, optimerad bekämpning av torrfläcksjuka i potatis, mikrovåtmarker samt vattenhushållning.
 • 2018-03-20
  57 miljoner till verksamhet på landsbygden
  De veckovisa utbetalningarna av stöd till företag och projekt på landsbygden fortsätter. Idag, fredagen den 10 mars betalar Jordbruksverket ut totalt 57 miljoner kronor. Utbetalningen innefattar framför allt ersättning för betesmarker och slåtterängar samt företags- och projektstöd.
 • 2018-03-20
  Myndigheter utreder nya fall av ehec-infektion

  Sex personer har i februari blivit sjuka av samma ehec-variant som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Myndigheterna undersöker nu hur personerna blivit smittade.

 • 2018-03-20
  Årsrapport redovisar rekordsatsning på fiskevård
  Länsstyrelserna har satsat rekordbelopp på fiskevårdsåtgärder under 2016 och Jordbruksverket finansierar många fiskevårdsprojekt genom olika EU-fonder. Detta är ett par av de saker som lyfts fram i Jordbruksverkets rapport "Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism - Årsrapport 2016", som följer utvecklingen mot den nationella fritidsfiskestrategins mål.
 • 2018-03-20
  Stöd till mjölkproducenter och andra företagare på landsbygden
  ­­Idag, fredagen den 17 mars betalar Jordbruksverket ut 68 miljoner kronor i stöd till verksamhet på landsbygden. Nationellt stöd till mjölkproducenter samt företags- och projektstöd är de största enskilda delarna i veckans utbetalning.
 • 2018-03-20
  Start för årets vaccinationer mot mjältbrand vid Omberg
  I samband med mjältbrandsutbrottet vid Omberg 2016 vaccinerades betesdjuren som ett led i bekämpningen av smittan. Djur som betar i området kommer att behöva vaccineras mot mjältbrand i minst tre säsonger till. Under mars inleds vaccinationerna inför betessäsongen 2017.
 • 2018-03-20
  Importen av jordbruksvaror och livsmedel fortsätter att öka mer än exporten
  Importen av jordbruksvaror och livsmedel fortsätter att öka mer än exporten. Importen 2016 uppgick till 97 miljarder kronor vilket är en ökning med 4 miljarder kronor eller 4 procent jämfört med 2015. Exporten uppgick till 45 miljarder kronor vilket är en ökning med 1 miljard kronor eller 2 procent. Dessa siffror exkluderar fisk.
 • 2018-03-20
  Nytt uppdrag säkrar att det nationella arbetet mot antibiotikaresistens fortsätter

  Antibiotikaresistenta bakterier är ett hot mot människors och djurs liv och hälsa. Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten ska på uppdrag av regeringen tillsammans fortsatt leda det nationella arbetet mot antibiotikaresistens.
 • 2018-03-20
  Fortsatta utbetalningar till företagare och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 24 mars betalar Jordbruksverket ut totalt 78 miljoner kronor i stöd till verksamhet på landsbygden. Gårdsstöd och företagsstöd är de största enskilda delarna i veckans utbetalning.
 • 2018-03-20
  Regeringen har beslutat om ett nytt växtskyddsråd
  Regeringen beslutade den 23 mars att ett nytt råd för växtskyddsfrågor ska inrättas. Syftet är bland annat att arbeta för utvecklingen av en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med ett hållbart växtskydd. Jordbruksverket inleder nu arbetet med växtskyddsrådets framtida inriktning och verksamhet.
 • 2018-03-20
  Utlysning av pengar till samarbetsprojekt inom ett flertal områden
  Jordbruksverket utlyser nu drygt 43 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt inom flera områden. Samtliga utlysningar finns inom landsbygdsprogrammet.
 • 2018-03-20
  Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa
  Jordbruksverket sänker nu skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen.  Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.
 • 2018-03-20
  Nu finns en plan för utbetalning av jordbrukarstöden 2017
  Jordbruksverket förbereder för att påbörja utbetalningarna för 2017 av gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga och nötkreaturstödet i slutet av december.
 • 2018-03-20
  Årets fältförsök
  Jordbruksverket har hittills i år gett tillstånd till ett fältförsök med genetiskt modifierad potatis. Vi arbetar just nu med att riskbedöma ytterligare två ansökningar. Tillstånd för fältförsök gäller vanligtvis i fem år så förutom årets tillstånd utförs även andra försök. De flesta som får tillstånd är universitet och deras försök är oftast en del i deras grundforskning.
 • 2018-03-20
  Västra Götaland är årets fosforlän
  Lantbrukare gör många frivilliga miljöåtgärder. Informationskampanjen Greppa Näringen satsar just nu på att öka kunskapen om fosforförluster från lantbruket. Västra Götalands län satsade allra mest under 2016 och har därför utsetts till Årets fosforlän.
 • 2018-03-20
  Fortsatta utbetalningar till företagare och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 7 april betalar Jordbruksverket ut totalt 48 miljoner kronor i stöd till verksamhet på landsbygden. Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar samt företags- och projektstöd är de största enskilda delarna i veckans utbetalning.
 • 2018-03-20
  Nya kalkyler för odling av energigrödor
  Kalkyler är viktiga underlag inför beslut om vad som är lönsamt att odla. Nu är kalkylerna för energigrödor uppdaterade. De visar ingen större förändring jämfört med förra året. Det är något bättre lönsamhet för oljeväxter och något sämre lönsamhet för biogasgrödor.
 • 2018-03-20
  Nötfärs trolig orsak till flera fall av ehecinfektion
  Under februari 2017 blev sex personer sjuka av samma variant av ehec-bakterier som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Ubrottsutredningen är nu färdig och det är mycket sannolikt att det var nötfärs av kött från ett och samma slakttillfälle under hösten som orsakade samtliga fall.
 • 2018-03-20
  Honungsprogrammet ska bidra till bättre villkor för bin och odlare
  Idag öppnas ansökan till det Nationella honungsprogrammet för 2018. Totalt satsas 21 miljoner kronor under tre år för att bland annat förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung och andra biodlingsprodukter.
 • 2018-03-20
  Handtvätt är viktigt vid kosläpp
  De traditionsenliga kosläppen är ett bra sätt visa upp det svenska lantbruket och snart är det dags för flera tusen barn och vuxna att uppleva kornas glädje när de släpps ut på sommarbete. Att besöka en gård och träffa djuren är spännande och roligt men det är viktigt att tvätta händerna både före och efter kontakt med djuren.
 • 2018-03-20
  Nya regler för stärkt konkurrenskraft och fortsatt höga ambitioner för djurskyddet
  Jordbruksverket har tagit fram förslag på ändrade djurskyddsregler för lantbrukets djur som ligger i linje med regeringens livsmedelsstrategi. Förslaget innebär en regelutveckling på vissa områden för att ge en ökad flexibilitet och lönsamhet med fortsatt höga ambitioner på djurskyddsområdet.
 • 2018-03-20
  93 miljoner kronor till företagare och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 21 april betalar Jordbruksverket ut totalt 93 miljoner kronor i stöd till verksamhet på landsbygden. En stor del av pengarna i veckans utbetalning är fortsatta utbetalningar av betesmarksersättningar, stöd till mjölkproduktion samt företags- och projektstöd.
 • 2018-03-20
  Fågelinfluensa i värphönsbesättning i Nyköping
  Fågelinfluensa har konstaterats i en värphönsbesättning i Nyköping. Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA visar att besättningen är smittad med virus av typen H5N8. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Den här typen av virus som har cirkulerat hos fåglar under hösten och vintern har aldrig smittat till människa.
 • 2018-03-20
  Sista dag för SAM-ansökan är den 4 maj
  För lantbrukare som ska söka jordbrukarstöd 2017 är det nu hög tid att skicka in sin SAM-ansökan. Sista ansökningsdag är torsdagen den 4 maj. Hittills har cirka 36 000 ansökningar kommit in till länsstyrelserna. Det är bara lite mer än hälften av de omkring 60 000 ansökningar som kom in totalt förra året.
 • 2018-03-20
  Jordbruksmarken exploateras i samma takt som tidigare
  Jordbruksmarken exploateras främst för att bygga bostäder och företag. 2011-2015 exploaterades runt 3000 hektar jordbruksmark, ungefär lika mycket som föregående femårsperiod, visar ny statistik från Jordbruksverket. Mest jordbruksmark försvinner i Skåne.
 • 2018-03-20
  Så mycket läkemedel användes till djur 2016
  Jordbruksverket redovisar årligen försäljning av läkemedel för användning på djur till regeringen. Rapporten för 2016 visar att försäljningen av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel till djur ökade jämfört med föregående år. Bredspektrumantibiotika, som verkar på många olika typer av bakterier, försäljs i allt mindre grad till djur.
 • 2018-03-20
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 47 miljoner kronor. En stor del av pengarna är företags- och projektstöd samt miljöersättningar för betesmarker och slåtterängar.
 • 2018-03-20
  Intensivt arbete i influensasmittad värphönsbesättning
  Arbetet med att avliva den drabbade värphönsbesättningen utanför Nyköping beräknas vara avslutat i kväll. Totalt har cirka 50 000 värphöns avlivats. Nu fortsätter arbetet med att sanera anläggningen.
 • 2018-03-20
  Färre kontroller av djurhälsopersonal 2016
  Under 2016 har landets 21 länsstyrelser genomfört 698 kontroller av djurhälsopersonal. Det motsvarar 10 procent av kontrollobjekten. Jordbruksverket kommer i samarbete med länsstyrelserna att se över vägledningar och övriga hjälpmedel för att länsstyrelserna bättre ska kunna optimera sitt resursutnyttjande. Flera av länsstyrelserna samordnar redan sina kontroller men fler behöver arbeta på det sättet.
 • 2018-03-20
  Färre djurskyddskontroller under 2016
  Under 2016 har länsstyrelserna fördelat färre antal årsarbetskrafter på att genomföra djurskyddskontroller än tidigare år. Det har inneburit färre antal djurskyddskontroller totalt. Det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan länen i hur lång tid en kontroll tar att genomföra. Målet om att genomföra minst lika många normalkontroller kontra kontroller som genomförs efter anmälningar, uppfylldes för första gången.
 • 2018-03-20
  Små möjligheter att använda jordbruksmark som avlastning vid översvämningar
  Som en följd av att klimatet förändras arbetar Jordbruksverket med samhällets klimatanpassning bland annat inom vattenfrågor. På uppdrag av regeringen har vi utrett om översvämmad jord­bruks­mark kan skydda och avlasta utsatta bebyggda områden nedströms jordbruksmarken. Utredningen visar att möjligheterna är begränsade då ytorna som behövs tar stora jordbruks­arealer i anspråk.
 • 2018-03-20
  Drygt 59 000 lantbrukare har sökt stöd i SAM-ansökan
  Igår var sista ansökningsdag för årets SAM-ansökan. Vid midnatt den 4 maj hade 59 188 lantbrukare sökt jordbrukarstöd för 2017 i e-tjänsten SAM Internet.
 • 2018-03-20
  Färre men större jordbruksföretag
  2016 fanns 62 937 jordbruksföretag. Då den senaste undersökningen genomfördes 2013 fanns 67 146 jordbruksföretag. Sedan 1990 har antalet företag minskat med 35 procent.
 • 2018-03-20
  Saneringsarbete i den fågelinfluensasmittade besättningen
  Saneringsarbetet på den drabbade värphönsbesättningen utanför Nyköping fortsätter. Hela besättningen, cirka 50 000 värphöns, har avlivats och nu saneras anläggningen. Arbetet beräknas ta några veckor och därefter kan verksamheten startas upp på nytt.
 • 2018-03-20

  Olovliga petunior på marknaden
  Genetisk modifierade petunior har hittats på marknaden i EU. Växterna har modifierats med ett färgpigment som ger orangeröda blommor. Petuniorna utgör ingen fara för människor eller miljön men de måste dras tillbaka från marknaden eftersom de saknar det tillstånd som krävs för genetiskt modifierade produkter inom EU.
 • 2018-03-20
  Nationella stödet bidrar till jordbruksproduktion
  Det nationella stödet kompenserar jordbruket i norra Sverige både för hårdare klimat och längre transporter. Stödet är viktigt för att till viss del jämna ut de inkomstskillnader som de sämre förutsättningarna bidrar till. Trots stödet minskar produktionen i fyra av sex produktionsgrenar. Utan det nationella stödet finns en risk att 30 procent av mjölkföretagen tvingas att upphöra med sin verksamhet på grund av dålig lönsamhet.
 • 2018-03-20
  10 år av stärkt djurskydd och konkurrenskraft och arbetet fortsätter
  För snart tio år sedan, den 1 juli 2007, fick Jordbruksverket tillbaka rollen som ansvarig central myndighet för djurskyddet och uppdraget att säkerställa ett gott djurskydd. I uppdraget ingår också att arbeta för en hållbar utveckling, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi har alltså ansvar för helheten.
 • 2018-03-20
  I juni startar slututbetalningen av flera jordbrukarstöd för 2016
  Från den 9 juni börjar lantbrukare få sin slututbetalning av gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt nötkreatursstöd för 2016. Slututbetalning av kompensationsstödet startar också i juni, vilket är tidigare än planerat.
 • 2018-03-20
  Säker tillgång till veterinär i området Hallsberg och Bergslagen
  För att säkra tillgången till djursjukvård dygnet runt för lantbrukets djur och häst i distrikten Hallsberg och Bergslagen kommer Distriktsveterinärerna att fortsätta samarbetet inom praktikområdet men också med omkringliggande praktikområden. Fler veterinärer än tidigare, delar därför på beredskapsområdet.
 • 2018-03-20
  En tillfällig lösning för att lösa bristen på djursjukskötare
  Det är stor brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige. Det visar siffror från arbetsgivarorganisationen SLA Svensk Djursjukvård. För att säkra djurskyddet föreslog Jordbruksverket i februari en kortsiktig lösning som gick ut på remiss. Det är nu dags för en andra remissrunda efter att Jordbruksverket beaktat synpunkter som kom in på det första förslaget.
 • 2018-03-20
  Förändrat klimat både hot och möjlighet för svenskt jordbruk
  Jordbruksverkets har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning inom jordbruks- och trädgårdssektorn. Handlingsplanen innehåller även en uppdaterad kunskapssammanställning om hur Sveriges jordbruk påverkas när klimatet ändras.
 • 2018-03-20
  250 möjligheter för framtiden i mindre kommuner i Sverige
  Urbaniseringen medför många utmaningar för landets mindre kommuner, men det finns också flera vägar framåt. Konferensen 250 möjligheter den 12-13 september ska ge kunskap och inspiration för att arbeta med utveckling tillsammans hemma i kommunerna.
 • 2018-03-20
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 62 miljoner kronor. En stor del av pengarna är nationellt stöd till mjölkproduktion samt företags- och projektstöd.
 • 2018-03-20
  Skyddsområde i Nyköping med anledning av fågelinfluensa tas bort
  Jordbruksverket tar bort skyddsområdet på tre kilometer runt den värphönsbesättning i Nyköping där fågelinfluensa konstaterades i slutet av april. Skyddsområdet övergår istället i ett övervakningsområde och vissa restriktioner kommer att finnas kvar.
 • 2018-03-20
  18 procent av jordbruksmarken var ekologisk 2016
  I handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030. År 2016 var andelen 18 procent, eller 553 100 hektar. Jämfört med 2015 ökade den ekologiska arealen med 6,5 procent.
 • 2018-03-20
  Mervärden i svensk odling
  För att hjälpa konsumenter att göra hållbara matval har vi tagit fram en serie kunskapsunderlag om mervärden i svenskt lantbruk. Sedan tidigare finns fakta om mervärden i svensk produktion av mjölk, kött och matfågel. När det gäller odling i Sverige finns olika grupper av mervärden. Det handlar om säkra livsmedel, miljö och energi, odlings-klimat samt sysselsättning och öppna landskap. Vissa vegetabilier har även mervärden som kan kopplas till vårt geografiska läge.
 • 2018-03-20
  26 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 26 miljoner kronor. En stor del av pengarna är företags- och projektstöd
 • 2018-03-20
  Övervakningsområde till följd av fågelinfluensa i Nyköping tas bort
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den värphönsbesättning i Nyköping där fågelinfluensa konstaterades i slutet av april. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.
 • 2018-03-20

  Rekordstora arealer höstvete och höstraps
  I år odlas spannmål på drygt 1 miljon hektar. Höstvete är största spannmålsgrödan och svarar för 40 procent av spannmålsarealen. Jämfört med 2016 har höstvete ökat med 9 procent och är i år 408 000 hektar. Det är den största höstvetearealen sedan den började mätas 1916, och bidrar även till en rekordstor veteareal på totalt 474 000 hektar. Det visar den preliminära statistiken för årets odling.
 • 2018-03-20

  Nu är jordgubbssäsongen äntligen igång
  Den kalla våren har fördröjt årets jordgubbssäsong men nu är gubbarna äntligen på gång. Jordbruksverket kontrollerar frukt och grönsaker under hela året men under sommaren ligger fokus särskilt på jordgubbarna. Det är viktigt att märkningen av frukt och grönsaker är korrekt, som konsument har man rätt att få veta var jordgubbarna kommer ifrån.
 • 2018-03-20
  Ändra SAM-ansökan senast den 15 juni
  Lantbrukare kan vid behov göra ändringar i sin SAM-ansökan efter att den är inskickad. En del ändringar behöver göras senast den 15 juni.
 • 2018-03-20
  Alla aktörer behövs för att bygga ut bredband på landsbygden
  Riksrevisionen har i sin rapport ”Bredband i världsklass?” lyft viktiga frågor om utbyggnaden av bredband. De konstaterar att den svenska modellen som bygger på en kombination av marknadsstyrd utbyggnad, statliga stödpengar och kommunala insatser har varit framgångsrik.
 • 2018-03-20
  Svenska fjäderfän ska inte börja vaccineras mot newcastlesjuka
  Nästan varje år avlivas en stor hönsbesättning på grund av att hönsen fått newcastlesjuka. Det innebär kostnader för företagen och för samhället. Men det skulle kosta ännu mer att vaccinera svenska fjäderfän, än vad det gör att hantera utbrotten. Det visar en rapport från Jordbruksverket. Samtidigt säger Jordbruksverket att vaccination kan bli motiverad i framtiden om förutsättningarna förändras.
 • 2018-03-20

  Allmän anmälningsplikt för växtskadegörare
  I försommarvärmen vaknar djur och växter till liv och små kryp börjar synas ute i skog och mark. Ett fåtal av dem kan orsaka stor skada om de sprids, till exempel koloradoskalbaggar, asiatiska långhorningar och potatiskräfta. De kallas karantänskadegörare och omfattas av växtskyddslagen. Lagen ändrades vid årsskiftet och gjorde alla medborgare skyldiga att anmäla dessa skadegörare. Syftet är att upptäcka skadegörarna tidigt och hindra dem från att etablera sig.
 • 2018-03-20
  485 miljoner kronor till företag och projekt på landsbygden
  Slututbetalningarna av gårdsstöd och andra jordbrukarstöd för 2016 startar denna vecka. Fredagens utbetalning på 485 miljoner kronor innehåller både gårdsstöd, förgröningsstöd, kompensationsstöd och flera andra stöd.
 • 2018-03-20

  Allt fler jordbruksföretag breddar sin verksamhet
  De svenska jordbruksföretagen utnyttjar i allt högre grad sina resurser för att tjäna pengar på andra verksamheter än renodlat jordbruk. Över 40 procent av ­företagen hade så kallad kombinationsverksamhet under 2016, en fyrdubbling sedan mätningarna började 1999.
 • 2018-03-20
  De ska leda arbetet med att minska, förfina och ersätta djurförsök 
  Jordbruksverket har utsett en ny nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén ska styra Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor. Målet är att på sikt minska antalet djurförsök.
 • 2018-03-20
  Ny bok om tankar kring landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling
  Vad är nyttan med landsbygdsprogrammet och vad kan förändras för att det ska få större effekt? Jordbruksverket har samlat skribenter som varit med och utvärderat landsbygdsprogrammet och kompletterat med texter av andra författare. Resultatet är boken Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling, med korta, spännande och framåtsyftande texter. 
 • 2018-03-20
  212 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  Allt fler lantbrukare får nu full betalning av olika jordbrukarstöd sökta 2016. Pengarna är en del av Jordbruksverkets rullande utbetalningar av olika stöd till verksamhet på landsbygden. Denna vecka är utbetalningen på totalt 212 miljoner kronor.
 • 2018-03-20
  Insatserna mot campylobacter har gett effekt – men fler än normalt blir fortfarande sjuka
  De insatser som har gjorts för att minska problemen med campylobacter börjar ge resultat, även om sjukdomsfallen fortfarande är fler än normalt. Myndigheterna har följt och analyserat situationen, informerat allmänheten och haft en dialog med kycklingbranschen för att stoppa nuvarande utbrott och minska risken för liknande utbrott i framtiden.
 • 2018-03-20
  Barn och kor.
  Sommarmånaderna – högsäsong för magsjuka
  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Det är oftast via mat och vatten vi blir smittade men det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.
 • 2018-03-20

  Stor ökning av ekologiskt uppfödda slaktkycklingar
  I juni 2016 var 145 200 slaktkycklingar ekologiska, en ökning med 177 procent jämfört med 2015. Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen är dock liten, knappt 2 procent av det totala antalet slaktkycklingar. Även för övriga djurslag visar statistiken en ökad ekologisk djurhållning.
 • 2018-03-20
  Bredbandstödet viktigt för utbyggnad visar 2017 års marknadsanalys
  Den kommersiella utbyggnaden av snabbt bredband når både tätorter och många småorter inom tre år. På landsbygden har det statliga bredbandsstödet en avgörande betydelse för utbyggnaden. Det framgår av 2017 års marknadsanalys från Jordbruksverket.
 • 2018-03-20
  280 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Allt fler lantbrukare får nu full betalning av olika jordbrukarstöd sökta 2016. Veckans utbetalning på drygt 280 miljoner kronor innehåller också företags- och projektstöd samt flera andra stöd.
 • 2018-03-20
  Möt oss på Sveriges största lantbruksmässa i fält
  Jordbearbetning och etablering är årets tema på Borgeby Fältdagar. Våra experter svarar på frågor om bland annat utsäde, växtskydd, ekologisk produktion, stöd till landsbygden och biologisk mångfald. Det och mycket annat hittar du i Jordbruksverkets monter L38 på Borgeby fältdagar.
 • 2018-03-20
  Positiv utveckling för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord
  Ur ett internationellt perspektiv har Sverige säkra livsmedel, friska djur och sunda växter men det finns utvecklingspotential. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickas till EU-kommissionen från den svenska livsmedelskontrollen.
 • 2018-03-20
  Något färre sysselsatta i jordbruket

  År 2016 sysselsatte jordbruket 171 418 personer, en minskning med mindre än 1 procent sedan 2013. Sedan 2010 har antalet sysselsatta inom jordbruket minskat med 7 510 personer eller 4 procent och sedan 2007 med 6 197 personer eller 3 procent.
 • 2018-03-20
  Boka in 21 november för 2017 års djurskyddskonferens
  Den 21 november 2017 anordnar Jordbruksverket djurskyddskonferens i Jönköping. I år erbjuder vi även möjlighet att delta på distans. Årets teman är Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa samt Djurskydd inom livsmedelsstrategin. I samband med konferensen bjuder vi även in till en kick off för Jordbruksverkets nya 3R center.
 • 2018-03-20
  Skörden av ekologiskt odlad spannmål ökar
  Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 280 000 ton under 2016. Det motsvarar en tjugondel av den totala spannmålsskörden.
 • 2018-03-20
  De flesta lantbrukare har nu fått allt gårdsstöd för 2016
  Det mesta av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare för 2016 är nu utbetalt. De veckovisa utbetalningarna av resterande jordbrukarstöd och andra stöd till verksamhet på landsbygden fortsätter.
 • 2018-03-20
  Större kulturmiljönytta till lägre kostnad
  Ersättningar till jordbrukare för skötsel av natur- och kulturmiljöer kan ge större miljönytta till lägre kostnad för samhället om de tydligare utgår från regionala förutsättningar, premierar skötsel av helhetsmiljöer och sätter resultat, inte stödvillkor, i centrum. Det visar Riksantikvarieämbetet i en utvärdering med principförslag inför arbetet med kommande landsbygdsprogram.
 • 2018-03-20
  Nytt uppdrag rörande ekologiska livsmedel, inom ramen för livsmedelsstrategin
  Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att samordna arbetet med att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket ska också ta fram en åtgärdsplan för
  att uppnå målen om ekoprodukter i regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin.

 • 2018-03-20
  Gödselgasstödet bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser
  På uppdrag av regeringen driver Jordbruksverket ett pilotprojekt där deltagarna i projektet får ersättning för den biogas de producerar från stallgödsel. Syftet med projektet är att minska utsläppen av växthusgaser från gödselhantering genom ökad användning av stallgödsel som substrat för biogasproduktion. 
 • 2018-03-20
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 54 miljoner kronor. En stor del av pengarna är kompensationsstöd samt företags- och projektstöd.
 • 2018-03-20

  Jordbruksverket inrättar kompetenscentrum för jordbrukets vattenhushållning
  Som en del i handlingsplanen för en ny livsmedelsstrategi har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att inrätta ett kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket. Nu har beslut fattats om hur uppdraget ska genomföras.
 • 2018-03-20
  50 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 14 juli betalar Jordbruksverket ut totalt 50 miljoner i stöd till verksamhet på landsbygden. En stor del av dagens utbetalning är jordbrukarstöd och nationellt stöd till mjölkproduktion.
 • 2018-03-20
  Håll svinpesten utanför Sverige
  Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Den sprider sig i Europa och finns i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen, Tjeckien och Ryssland. Viruset sprids genom direktkontakt mellan djur, men också via kläder, skor, fordon och köttprodukter. Afrikansk svinpest smittar inte människor.
 • 2018-03-20

  Ålen simmar inte lugnt
  Sedan urminnes tider har vi ätit ål i Sverige, särskilt i Blekinge och Skåne där det är tradition med ålfiske och ålagillen. Men ålen är på väg att utrotas. Forskarna uppskattar att invandringen av ålyngel till Europa är endast en procent av vad den var för 50 år sedan. Om vi vill ha kvar ålen på matbordet måste vi köpa ål som är lagligt fiskad, endast den är hållbar att äta. 
 • 2018-03-20

  Maten och marknaden - en blogg för omvärldsspaning
  För att göra Jordbruksverkets arbete med marknadsfrågor för jordbruks- och fiskeriprodukter mer tillgängligt finns bloggen Maten och marknaden. Inläggen handlar dels om egna analyser, dels om omvärldsbevakning från internationella tidningar. Texterna ska vara relevanta för den svenska livsmedelsmarknaden.
 • 2018-03-20

  Stora regionala skillnader för vattenbristen
  Med reservation för stora lokala skillnader har vattenbristen i sommar hittills inte blivit så allvarlig som vi befarade i maj. Det visar våra regelbundna avstämningar med lantbruksnäringen och berörda myndigheter. Men på vissa håll i landet råder, eller finns hög risk för, vatten- och foderbrist.
 • 2018-03-20
  Bättre landsbygd för miljoner människor med stöd av leaderpengar
  5 300 nya arbetstillfällen, drygt 2 000 nya företag och en mängd nya och upprustade vandringsleder, idrottsplatser, bryggor och andra anläggningar. Det är några av resultaten av landsbygdsutveckling genom leadermetoden under 2007-2015
 • 2018-03-20

  Hälften av företagen med kor för uppfödning av kalvar har färre än 10 kor
  Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar ökade från 1989 då det fanns 10 000 företag till 18 500 år 1994, då antalet var som högst. Antalet kor för uppfödning av kalvar, så kallade dikor, ökade under samma period från drygt 60 000 kor till drygt 160 000. Därefter har antalet företag sakta minskat medan antalet kor ökat till 194 000.
 • 2018-03-20
  35 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  Denna och föregående vecka har Jordbruksverket betalat ut sammanlagt 35 miljoner i stöd till verksamhet på landsbygden. Utbetalningarna fortsätter rullande varje fredag.
 • 2018-03-20

  Jordbruksverket övar beredskap för skadegörare hos bin
  Under 2017 och 2018 ser Jordbruksverket över beredskapen mot allvarliga skadegörare hos honungsbin.– Vi provkör en övervakning av lilla kupskalbaggen vid Trelleborgs hamn som är en möjlig inkörsport för exotiska skadegörare, säger Thorsten Rahbek Pedersen enhetschef på Jordbruksverket.
 • 2018-03-20
  Newcastlesjuka hos fjäderfä på gård i Kalmar län
  Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 4000 fjäderfä utanför Kalmar. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam fågelsjukdom, som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.
 • 2018-03-20

  Årets spannmålsskörd större än 2016
  Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,7 miljoner ton, en ökning med 5 procent jämfört med 2016 och genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar Jordbruksverkets skördeprognos. Om prognosen stämmer så blir det tredje största spannmålsskörden under 2000-talet.
 • 2018-03-20
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 40 miljoner kronor. En stor del av pengarna är stöd för mjölkproduktion och företags- och projektstöd.
 • 2018-03-20
  Smittbekämpning av newcastlesjuka hos fjäderfä i Kalmar län pågår
  Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade anläggningen pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och stallarna saneras. Inga nya fall av newcastlesjuka har rapporterats hittills, men restriktioner i området gäller fortfarande för att motverka risken för smittspridning.
 • 2018-03-20
  Ökad slakt av ekologiskt hållna kycklingar
  Under 2016 fördubblades nästan antalet producenter av ekologiskt hållna slaktkycklingar och slakten ökade med 193 procent. Den ekologiska produktionen är dock liten. Trots den kraftiga ökningen utgör den endast 1 procent av den totala produktionen av slaktkyckling i Sverige.
 • 2018-03-20
  49 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  Denna vecka betalar Jordbruksverket ut sammanlagt 49 miljoner i stöd till verksamhet på landsbygden. Utbetalningarna fortsätter rullande varje fredag.
 • 2018-03-20

  Forum i Malmö för en hållbar livsmedelskedja
  Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi som kommer att förändra livsmedelskedjan i grunden. Den 19 oktober genomför arrangören Aktuell Hållbarhet konferensen Livsmedelsforum 2017 i Malmö tillsammans med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Det handlar om hur den hållbara omställningen i livsmedelskedjan kommer att se ut för alla som är verksamma inom området.
 • 2018-03-20

  App gör det enklare att fylla i sprutjournalen
  Genom att använda Jordbruksverkets nya app blir det enklare att hålla ordning på alla uppgifter i sprutjournalen. Den är också ett bra hjälpmedel för att undvika det vanligaste felet vid kommunernas tillsyn på växtskyddsområdet, att sprutjournalen inte är korrekt eller komplett ifylld.
 • 2018-03-20

  Ny inventering av svenska ängs- och betesmarker
  Jordbruksverket och länsstyrelserna genomför regelbundet en inventering av Sveriges ängs- och betesmarker. Inventeringen har pågått sedan 2002 och kartlägger artrikedomen och kulturmiljöerna i våra värdefullaste ängs- och betesmarker. Den senaste inventeringen visar att nästan 40 procent av betesmarkerna som inte sköts med hjälp av miljöersättning har förlorat sina natur- och kulturvärden.
 • 2018-03-20
  Priset på jordbruksmark har stigit
  Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 3 procent till 75 000 kronor mellan 2015 och 2016. Mellan samma år ökade även det genomsnittliga priset på betesmark med drygt 3 procent till 28 000 kronor.
 • 2018-03-20
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna och föregående vecka har Jordbruksverket betalat ut sammanlagt 62 miljoner kronor. En stor del av pengarna är företags- och projektstöd.
 • 2018-03-20
  Inga fler fall av Newcastlesjuka -
  skyddsområdet i Kalmar tas bort

  Lördagen den 9 september tar Jordbruksverket bort skyddsområdet kring gården utanför Kalmar som drabbades av Newcastlesjuka i mitten av augusti. Det kommer efter lördagen att ligga kvar ett övervakningsområde, vilket innebär något lättare restriktioner.
 • 2018-03-20
  Effektivare kombination av jordbrukarstöd krävs för ökad miljönytta och lönsamhet
  Det är möjligt att minska stödbudgeten och samtidigt öka miljönyttan och bibehålla ett företagsekonomiskt lönsamt jordbruk. Ett villkor är dock att nödvändiga förändringar i stödutformningen genomförs inom hela EU. Det visar den rapport som tagits fram inom regeringsuppdraget CAP:s miljöeffekter.
 • 2018-03-20
  En potatis angripen av potatiskräfta
  Potatiskräfta i en odling i Blekinge
  Under de senaste dagarna har svampsjukdomen potatiskräfta hittats i en potatisodling i Blekinge. Gården där potatisen har odlats vidtar nu åtgärder för att hindra att smitta sprids till annan potatisodling.
 • 2018-03-20
  Övervakningsområde till följd av Newcastlesjuka i Kalmar tas bort
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den värphönsbesättning i Kalmar där Newcastlesjuka konstaterades i mitten av augusti. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.
 • 2018-03-20
  Förbrukning av kött, kilo per capita
  Andelen svenskt kött av den totala förbrukningen fortsätter öka
  Att vi i växande grad väljer svenskt ursprung när vi köper kött syns i Jordbruksverkets beräkningar av andelen svenskt kött av den totala förbrukningen, som ökade för samtliga större köttslag första halvåret 2017.
 • 2018-03-20

  Svenska gårdar är digitaliserade men datan kan användas bättre
  Kartläggningar av den digitala tekniken på gårdsnivå visar att det finns en brist på kunskap om hur det går att använda datan, inte minst när det gäller beräkningar av hur lönsamheten kan förbättras. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket om den digitaliserade gården.
 • 2018-03-20
  Utbrottet av campylobacter är över och ska utvärderas
  Utbrottet av campylobacter kopplat till svensk kyckling är över sedan i somras. Det ska nu utvärderas i en extern utredning.
 • 2018-03-20
  160 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna och föregående vecka har Jordbruksverket betalat ut sammanlagt 160 miljoner kronor.
 • 2018-03-20

  Grönare jordbruk med tydliga villkor och rätt prioritering
  Förgröningen, jordbrukspolitikens ambition att jordbruket ska bidra till en bättre miljö, gör inte skäl för sitt namn idag. Men det finns potential till större miljönytta, visar en ny rapport från Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Genom tydligare villkor för ekologiska fokusarealer skulle fältkanter och trädor kunna bidra till en naturlig reglering av skadedjur och förbättra pollineringen av grödor.
 • 2018-03-20
  Djurskyddskonferens - Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa
  Den 21 november 2017 ordnar Jordbruksverkets sin 10:e djurskyddskonferens och i år arrangerar vi den i Jönköping. Temat är Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa. På förmiddagen kommer olika aktörer berätta om hur vi på olika sätt arbetar med att stärka djurskyddet inom Europa. På eftermiddagen delas konferensen upp i två olika sessioner där en handlar om djurskyddet inom livsmedelsstrategin och den andra är en invigning av Jordbruksverkets nya 3R center.
 • 2018-03-20
  Uppdrag för digitala tjänster i livsmedelskedjan
  Regeringen vill förenkla, samordna och underlätta för företag att ta del av myndigheters information. Därför ska Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket utveckla digitala tjänster som bidrar till förenklad information, vägledning och service för företag i livsmedelskedjan.
 • 2018-03-20

  Utställning på Universeum om hur maten blir till
  Fredagen den 29 september inviger Jordbruksverket tillsammans med Universeum och Lantbrukarnas Riksförbund en utställning om jordbrukets produktion av mat på Universeum i Göteborg.
 • 2018-03-20
  Slututbetalning av gårdsstöd för 2017 börjar
  den 8 december

  Fredagen den 8 december kommer de första slututbetalningarna av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare och kompensationsstöd för 2017. Utbetalningarna fortsätter den 15 och 28 december och därefter rullande varje vecka.
 • 2018-03-20

  Elmia Garden – om att resa med växter
  Den 4-5 oktober medverkar Jordbruksverket på Elmia Garden i Jönköping under rubriken Har dina växter alla papper klara?. Elmia Garden är en internationell branschmässa för trädgårdsdetaljhandel samt park- och markanläggning. Jordbruksverket informerar om växtskydd, bevarande av växter, växtskadegörare samt in- och utförsel av växter och utsäde.
 • 2018-03-20

  Ny stödfunktion för handel via REKO-ringar
  REKO-ringar är ett begrepp som snabbt sprider sig runt om i Sverige. Namnet står för ”rejäl konsumtion” och är en avtalsmodell för handel mellan konsumenter och småskaliga svenska producenter. Handeln sköts genom slutna Facebook-grupper och utlämningen av varorna sker under en timma på en angiven plats där producenter och konsumenter möts. Nu har Jordbruksverket upphandlat en stödfunktion som ska underlätta etablering av REKO-ringar i hela landet.
 • 2018-03-20
  Ny rapport visar på värdet av sportfiske och fisketurism
  Fisketurismen, framför allt den utländska, kan generera värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Besöksnäringens behov behöver därför vägas in i fiske- och vattenförvaltningen. Detta visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört på uppdrag av Jordbruksverket.
 • 2018-03-20
  Ny webbutbildning för officiella veterinärer
  Jordbruksverket har tagit fram en helt ny webbutbildning för officiella veterinärer. En officiell veterinär har fått ett särskilt förordande av Jordbruksverket och är en nyckelperson i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.
 • 2018-03-20
  Livsmedelsseminarium 16 januari - från idé till succé
  Den 16 januari 2018 anordnar Jordbruksverket ett seminarium för livsmedelsindustrin om kunskap och nya idéers betydelse för att nå ut till nya marknader. Seminariet hålls på Myntkabinettet i Stockholm. Målgruppen är livsmedelsindustrin och företrädare för myndigheter och departement.
 • 2018-03-20
  Fler fall av potatiskräfta
  Potatiskräfta har nu konstaterats på sammanlagt fyra gårdar; tre gårdar i sydöstra Sverige samt en gård i Värmland. Potatisodlarna på gårdarna där potatisen har odlats vidtar nu åtgärder för att hindra att smitta sprids vidare.
 • 2018-03-20
  Flera delutbetalningar av jordbrukarstöd för 2017 startar nästa vecka
  Fredagen den 20 oktober börjar lantbrukare få sina delutbetalningar av kompensationsstöd och flera ersättningar för 2017. Utbetalningarna fortsätter därefter löpande.
 • 2018-03-20

  Fler djur på svenska jordbruksföretag
  Antal djur på svenska jordbruksföretag ökar mellan juni 2016 och juni 2017 enligt ny statistik från Jordbruksverket. Såväl antalet nötkreatur som antalet får, svin och fjäderfä ökar i landet. Antalet mjölkkor fortsätter dock att minska.
 • 2018-03-20
  Smittbekämpning av newcastlesjuka pågår i Östergötland
  Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 14000 fjäderfä utanför Linköping. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som kan drabba tamfåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.
 • 2018-03-20
  Nu kan lantbrukaren rapportera sina djur direkt i mobilen eller surfplattan
  CDB Internet har fått ett nytt utseende och det går nu att rapportera in djur direkt via mobilen eller surfplattan. För att få åtkomst till alla funktioner är det dock fortfarande dator som gäller.
 • 2018-03-20

  Ny skadegörare på potatis funnen i Blekinge
  Angrepp av rotgallnematoden, Meloidogyne chitwoodi, har för första
  gången konstaterats i Sverige. Skador på rötter och knölar har upptäckts i ett fält med stärkelsepotatis i Blekinge. Odlaren vidtar nu åtgärder för att förhindra spridning från fältet och Jordbruksverket inventerar området för att se om fler fält är drabbade.

 • 2018-03-20
  Fler sysselsatta inom heltidsjordbruket
  Knappt 63 000 personer var under 2016 sysselsatta inom heltidsjordbruket, det vill säga jordbruksföretag så stora att de kräver en arbetsinsats motsvarande minst en heltid. Det motsvarar 37 procent av alla sysselsatta i jordbruket och är 3 000 personer fler än år 2013.
 • 2018-03-20
  Jordbruksverket accepterar inte ett försämrat djurskydd
  Jordbruksverkets förslag till ändrade djurskyddsregler för lantbrukets djur ska stödja en hållbar svensk grisuppfödning utan att försämra djurskyddet. En del i förslaget handlar om större flexibilitet när det gäller avvänjningen av griskultingar. Detta förslag kritiseras bland annat av flera djurskyddsorganisationer. Den 18 oktober mötte generaldirektör Leif Denneberg representanter för de olika organisationerna för att lyssna till synpunkterna och ha en fortsatt dialog om förslaget.
 • 2018-03-20
  1, 8 miljarder till lantbrukare och andra verksamma på landsbygden
  De löpande stödutbetalningarna till företag och projekt på landsbygden fortsätter. Jordbruksverket betalar denna vecka ut 1,8 miljarder kronor. En stor del av pengarna är delutbetalningar av kompensationsstöd och miljöersättningar till lantbrukare för 2017.
 • 2018-03-20
  Smittbekämpningen av newcastlesjuka fortsätter
  Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade anläggningen utanför Linköping pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och nu påbörjas sanering av stallarna. Inga nya fall av newcastlesjuka har rapporterats hittills, men restriktioner i området gäller fortfarande för att motverka risken för smittspridning.
 • 2018-03-20
  Sista chansen för anmälan till djurskyddskonferens
  Den 21 november 2017 ordnar Jordbruksverkets sin 10:e djurskyddskonferens och i år arrangerar vi den i Jönköping. Temat är Tillsammans för ett bättre djurskydd i hela Europa. På förmiddagen kommer olika aktörer berätta om hur vi på olika sätt arbetar med att stärka djurskyddet inom Europa. På eftermiddagen delas konferensen upp i två olika sessioner där en handlar om djurskyddet inom livsmedelsstrategin och den andra är en invigning av Jordbruksverkets nya 3R center.
 • 2018-03-20
  Fokus på internationell handel med mat och dryck på mässan Eget Företag 2017
  Bättre teknik och ökad globalisering skapar nya möjligheter för företag att handla internationellt med livsmedel. Under mässan Eget Företag bjuder Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket och Business Sweden in till ett seminarium med fokus på handel med livsmedelsvaror.
 • 2018-03-20
  Logotyp för Maträtt
  Jordbruksverket och LRF lanserar MatRätt – ett läromedel om hållbar matproduktion
  Nu lanserar Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans det digitala läromedelsmaterialet MatRätt om hållbar produktion och konsumtion av mat. Lanseringen sker under Skolforum den 30-31 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.
 • 2018-03-20
  Många frågor om stödfunktion för REKO-ringar
  Jordbruksverket har upphandlat en nationell stödfunktion, kallad REKO-bas, för att stödja REKO-ringar i Sverige under en 2-års period. Syftet med REKO-basen är att stödja konsumenter, producenter och REKO-ringarnas administratörer med råd och tips vid etablering av nya REKO-ringar.
 • 2018-03-20
  Nya djurskyddsregler ger ökad flexibilitet med bibehållen djurvälfärd
  Jordbruksverkets har beslutat om ändrade djurskyddsregler för lantbrukets djur som i linje med regeringens livsmedelsstrategi ska öka den svenska produktionen av livsmedel. Ändringarna innebär en regelutveckling på vissa områden för att ge en ökad flexibilitet och lönsamhet med fortsatt höga ambitioner inom djurskyddsområdet. De nya bestämmelserna som träder i kraft 1 december 2017, gäller lantbrukets djur och djurslagen nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä och kanin.
 • 2018-03-20
  Inga fler fall av newcastlesjuka - skyddsområdet i Linköping tas bort 
  Nu tar Jordbruksverket bort skyddsområdet kring gården utanför Linköping som drabbades av newcastlesjuka i mitten av oktober Det kommer att ligga kvar ett övervakningsområde, vilket innebär något lättare restriktioner.
 • 2018-03-20
  Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur
  Den allvarliga sjukdomen avmagringssjuka, chronic wasting disease (CWD), som enbart drabbar hjortdjur, finns sedan länge i Nordamerika. I Europa påvisades sjukdomen för första gången förra året på vildren och älg i Norge. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) påbörjar nu en riktad övervakning i Jämtland tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtland och Svenska Jägareförbundet.
 • 2018-03-20

  EU satsar ca 190 miljoner euro för att stärka jordbrukets konkurrenskraft
  EU satsar 188,6 miljoner euro på informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder under 2018. Syftet är att stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft både på den inre marknaden och i länder utanför EU. Jämfört med tidigare år reserverar kommissionen en större andel, 41,9 procent av det totala stödet, för samarbeten mellan organisationer i flera medlemsländer, så kallade multiprogram. Dessa får dela på 79,1 miljoner euro.
 • 2018-03-20
   Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas
  Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.
 • 2018-03-20
  Pressinbjudan:
  Djurskyddskonferens och invigning av 3R-center

  Medier är välkomna till Jordbruksverkets djurskyddskonferens och invigningen av Sveriges nya 3R-center, den 21 november 2017. Centret finns på Jordbruksverket i Jönköping. Det ska arbeta för att höja välfärden för försöksdjuren och för att utveckla vetenskapen med målet att minska användningen av djur i försök.
 • 2018-03-20
  En del av årets skörd blev kvar på fälten
  Årets totalskörd av spannmål beräknas till drygt 5,9 miljoner ton. Det är 9 procent mer än förra året och 8 procent mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Om grödorna kunde skördas före höstregnen var skördenivåerna ofta förhållandevis höga. Men på över 2 procent av spannmålsarealen är skörden helt obärgad, med stora regionala variationer. Sommartorkan minskade också skörden på många håll.
 • 2018-03-20
  Övervakningsområde till följd av Newcastlesjuka i Linköping tas bort
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den värphönsbesättning i Linköping där Newcastlesjuka konstaterades i mitten av oktober. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.
 • 2018-03-20
  Nordisk samverkan för fritidsfiske och fisketurism
  Jordbruksverket har nyligen avslutat ett projekt som syftar till ökad samverkan mellan de nordiska länderna för datainsamling från fritidsfisket och utveckling av fisketurismen. Projektet har finansierats av Nordiska Ministerrådet och resulterat i en rapport med rekommendationer inför framtiden.
 • 2018-03-20
  Nationellt center med fokus på försöksdjur invigdes idag
  Idag invigde Jordbruksverket Sveriges nya 3R-center som ska arbeta för att förändra användningen av levande djur vid djurförsök. 3R-centret ska arbeta för att det i framtiden ska vara färre djur i försök och att kvaliteten på djurförsök ökar genom en god välfärd för djuren. 
 • 2018-03-20

  85 procent av lantbrukarna uppskattar miljöråd

  Greppa Näringens rådgivare får mycket högt betyg av lantbrukarna i en ny nöjdhetsundersökning. Särskilt uppskattad är rådgivningen om spridningsbilden för mineralgödselspridare, anläggning av våtmarker samt de besök där rådgivaren gör en växtnäringsbalans för gårdar med mjölk och nötköttsproduktion.
 • 2018-03-20
  261 miljoner till företag och projekt på landsbygden i november
  Hittills i november har Jordbruksverket betalat ut totalt 261 miljoner kronor till företag och projekt på landsbygden. De rullande stödutbetalningarna till verksamhet på landsbygden har pågått under en lång tid och fortsätter varje vecka.
 • 2018-03-20
  Newcastlesjuka hos värphöns i Skåne
  Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 26 000 värphöns i Vellinge kommun, Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom, som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.
 • 2018-03-20
  Utbetalningen av gårdsstöd för 2017 börjar den 1 december
  Merparten av lantbrukarna kommer att få sitt gårdsstöd för 2017 före årsskiftet. Jordbruksverket betalar ut pengar vid fyra tillfällen i december och därefter fortsätter utbetalningarna löpande.
 • 2018-03-20

  Regnig höst drog ner höstvetearealen
  Det har såtts 306 300 hektar höstvete den här hösten, vilket är 25 procent mindre än förra året. Mycket av den planerade sådden fick ställas in eftersom fälten inte var farbara under den regniga hösten.
 • 2018-03-20

  Digitalisering i lantbruket ger mindre algblomning
  Drönare som inspekterar hur grödan växer, gödselspridare som styrs via satelliter och sensorer som mäter växtnäringsinnehåll online är tre exempel på tekniker som snabbt fått stor användning bland svenska lantbrukare.
 • 2018-03-20
  1,7 miljarder kronor till företag och projekt på landsbygden
  Slututbetalningarna av gårdsstöd och andra stora jordbrukarstöd för 2017 startar idag den 1 december. Veckans utbetalning är på 1,7 miljarder kronor.

 • 2018-03-20
  Sverige tillbaka på världsledande konsumentmässan Grüne Woche i Berlin 2018
  Efter flera års frånvaro finns Sverige åter representerat på konsumentmässan Internationale Grüne Woche, som äger rum 19-28 januari 2018 i Berlin. I den svenska montern kommer ett 20-tal företag visa upp Sveriges mångfacetterade matlandskap för att uppmärksamma Sverige som destination för goda och hållbara matupplevelser.
 • 2018-03-20

  Växtodlare bör få ersättning vid bekämpning av karantänskadegörare
  Växtodlare och andra berörda  bör kunna få ekonomisk ersättning för bekämpning, angripna växter och produktionsbortfall. Det är förslaget i en ny utredning som Jordbruksverket gjort på uppdrag av regeringen och som visar att växtodlare kan drabbas av betydande kostnader vid beslut om bekämpningsåtgärder.
 • 2018-03-20
  Vinnare i tävling om framtidens smartaste stall ska utses
  Den 8 mars 2018 ordnar Jordbruksverket en inspirationskonferens i Jönköping om rationella stallar för mjölkkor, dikor, slaktungnöt, lamm, smågrisar och slaktgrisar. Jordbruksföretagare, rådgivare och andra som arbetar med investeringar i djurstallar är välkomna.
 • 2018-03-20
  Stigande mjölkpris höjer produktionsvärdet i jordbruket
  Det svenska jordbrukets totala produktionsvärde uppskattas öka med 5 procent under 2017, visar Jordbruksverkets prognos. Avräkningspriset för mjölk har återhämtat sig, vilket är en starkt bidragande orsak till det ökade produktionsvärdet. Värdet av vegetabilieproduktionen och animalieproduktionen förväntas öka med 3 respektive 9 procent i år. Samtidigt uppskattas kostnaderna öka, men inte i samma utsträckning som produktionsvärdet, vilket gör att det ekonomiska resultatet för jordbrukssektorn som helhet förbättras.
 • 2018-03-20

  Bönder gynnar insekter
  Under hösten har vi möts av larmrapporter som pekar på en dramatisk minskning av antalet insekter i naturen. I många fall lyfts det storskaliga och intensiva jordbruket fram som en orsak till att många arter minskar. Men nedläggning av jordbruk kan också leda till att arter dör ut. Andra faktorer som lyfts fram är växtskyddsmedel, klimatförändringen och urbanisering. Oavsett orsakerna kan jordbruket bidra och vara en positiv kraft i arbetet med att vända utvecklingen. Tillsammans med lantbrukare arbetar Jordbruksverket med rådgivning om flera olika åtgärder som gynnar nyttoinsekterna.
 • 2018-03-20

  Höstregnen gjorde att all potatis inte kunde skördas
  Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 528 000 ton. Årets total­skörd är 4 procent lägre än 2016 och 3 procent lägre än femårsgenom­snittet. Det är samma låga nivå som 2006, 2007 och 2015.
 • 2018-03-20

  Oförändrad totalkonsumtion av kött de senaste åren
  Sedan år 2010 har totalkonsumtionen av kött varit i stort oförändrad mellan 86-88 kilo per person och år. Det visar Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen med uppgifter fram till år 2016.
 • 2018-03-20

  Förbrukningen av kött minskar men efterfrågan på svenskt kött är god
  Svenskarnas förbrukning av nöt- och griskött minskar samtidigt som vi äter mer matfågel och lammkött än tidigare. Det visar Jordbruksverkets summering av marknadsutvecklingen till och med tredje kvartalet 2017.  Utvecklingen  i Sverige går mot minskad förbrukning men ökad svensk produktion. I kombination med en minskad import och ökad export av kött, blir resultatet att andelen svenskt kött av vår förbrukning ökar. Intresset och förtroendet för svenskt kött är alltså högt idag.
 • 2018-03-20
  Regn orsakade stora oskördade arealer i Norrland
  Höstregnen gjorde det svårt att köra på fälten, så på många platser i landet gick det inte att skörda grödorna. Det visar den regionala statistiken över årets skördar. I Västerbottens och Norrbottens län blev hälften av spannmålsarealen obärgad. I Gävleborgs och Västernorrlands län fick en femtedel av spannmålsarealen lämnas oskördad.
 • 2018-03-20
  4 miljarder kronor till företag och projekt på landsbygden
  Slututbetalningarna av gårdsstöd och andra stora jordbrukarstöd för 2017 pågår. Denna och föregående fredag har Jordbruksverket betalat ut totalt 4 miljarder i olika stöd.
 • 2018-03-20
  Inga fler fall av newcastlesjuka - skyddsområdet i Skåne tas bort 
  Nu tar Jordbruksverket bort skyddsområdet kring gården i Vellinge kommun som drabbades av newcastlesjuka i slutet av november. Det kommer att ligga kvar ett övervakningsområde, vilket innebär något lättare restriktioner.
 • 2018-03-20
  Nya framsteg för export av griskött
  Efter nio års arbete har Sverige äntligen tagit emot ett första utkast till ett protokoll mellan myndigheten AQSIQ i Kina och svenska myndigheter för export av färskt svenskt griskött från Sverige till Kina. 
 • 2018-03-20

  Från idé till succé - livsmedelsseminarium den 16 januari
  Välkommen till en dag fylld av framtidstro. Den 16 januari 2018 anordnar Jordbruksverket ett seminarium om kunskap och nya idéers betydelse för att nå ut till nya marknader. Seminariet hålls på Myntkabinettet i Stockholm. Målgruppen är livsmedelsindustrin och företrädare för myndigheter och departement.
 • 2018-03-20
  6 miljarder i gårdsstöd före nyår
  Nästan alla lantbrukare får gårdsstöd för 2017 före årsskiftet. Jordbruksverket har redan betalat ut en stor del av pengarna och det återstår ännu två betalningstillfällen i december.
 • 2018-03-20
  8,5 miljarder i jordbrukarstöd utbetalt före nyår
  Drygt 94 procent av Sveriges lantbrukare får årets jordbrukarstöd före nyår. Totalt har 8,5 miljarder i jordbrukarstöd betalats ut under året. Dessutom har Jordbruksverket börjat betala ut de sista 3 procenten jordbrukarstöd för 2015-2016.
 • 2018-03-20
  Övervakningsområde till följd av Newcastlesjuka i Skåne tas bort
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet kring gården i Vellinge kommun som drabbades av newcastlesjuka i slutet av november. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.
 • 2018-03-20
  Förslag till hantering av fisksjukdomen BKD
  Jordbruksverket höll den 14 december 2017 en hearing om hur fisksjukdomen bacterial kidney disease, BKD, ska hanteras. Under hearingen presenterade Matfiskodlarna Sverige ett förslag på nationellt övervakningsprogram för fisksjukdomen. Vi behöver nu få in kommentarer och synpunkter på hur den fortsatta hanteringen av BKD i Sverige ska se ut, senast den 31 januari 2018.
 • 2018-03-20
  Pressinbjudan: Jordbruksverkets livsmedelsseminarium den 16 januari
  Välkommen till en dag fylld av framtidstro. Den 16 januari 2018 anordnar Jordbruksverket ett seminarium om kunskap och nya idéers betydelse för att nå nya marknader. Seminariet hålls på Myntkabinettet i Stockholm. Målgruppen är livsmedelsindustrin samt myndigheter och departement.
 • 2018-03-20
  Käck kuban klättrar på hundtoppen
  När statistiken från Svenska Kennelklubben, SKK, och Jordbruksverket summeras kan man konstatera att labrador retriever utökat sitt försprång som den mest populära hundrasen bland de hundar som registrerats av SKK. En liten sällskapshund som ökar i popularitet är bichon havanais. Bella är det populäraste hundnamnet som registrerats i Jordbruksverkets hundregister under 2017. SKK och Jordbruksverket för olika register över hundar och hundägare men samarbetar för att förenkla för hundägarna.
 • 2018-03-20
  Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens
  Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har lett arbetet med att ta fram en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens. Bakom planen står 25 myndigheter och organisationer som ingår i en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens.
 • 2018-03-20

  Förbättrad lönsamhet och djurvälfärd för framtidens djurhållning
  Jordbruksverket delar ut pengar till studier som syftar till främja konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion samtidigt som djurvälfärden bibehålls eller förbättras. Detta är ett av de uppdrag Jordbruksverket fått av regeringen inom ramen för livsmedelsstrategin.
 • 2018-03-20
  Invigning av Sveriges representationsmonter på Internationale Grüne Woche, Berlin, den 19 januari
  På fredag, den 19 januari 2018 klockan 11.00, invigs Sveriges monter på mässan Grüne Woche i Berlin av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht och Sveriges ambassadör i Tyskland, Per Thöresson. Utöver det finns även Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg på plats i montern.
 • 2018-03-20
  Tydligare fokus och ökat samarbete för säker mat
  Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och säkert dricksvatten vidareutvecklar det strategiska arbetet. Nya gemensamma mål och prioriteringar för kontrollen inom hela livsmedelskedjan, från jord till bord, ska ge större effekt.
 • 2018-03-20

  Vill du följa med EU:s handelsdelegation till Kina?
  Den 14-19 maj 2018 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Kina. Kommissionen bjuder nu in representanter från företag och producentorganisationer att delta i delegationen.
 • 2018-03-20
  Rivstart på Grüne Woche för svenskt mathantverk och livsmedelsindustri
  I fredags invigdes den svenska montern på livsmedelsmässan Grüne Woche i Berlin av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Redan efter första helgen kan Jordbruksverket notera ett stort intresse för svensk mat och dryck.
 • 2018-03-20
  83 miljoner till lantbrukare och andra verksamma på landsbygden
  De löpande stödutbetalningarna till företag och projekt på landsbygden fortsätter. Jordbruksverket betalar denna vecka ut 83 miljoner kronor.
 • 2018-03-20
  Nationell konferens om samverkan för en hållbar fisketurism
  Den 31 januari 2018 anordnar Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket i samverkan med Sveriges Fisketurismföretagare (SeFF) en nationell konferens om fisketurism. Konferensen kommer att hållas på Näringslivets hus i Stockholm med deltagande av bland andra H.M. Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
 • 2018-03-20
  Låt bioenergi dämpa klimatkrisen
  Bioenergi som framställs på ett hållbart sätt kan avsevärt bidra till att begränsa klimatförändringarna. Det skriver generaldirektörerna för fyra myndigheter inom miljö och gröna näringar i en gemensam debattartikel på SvD Debatt i dag.
 • 2018-03-20
  Succé för Sveriges återkomst på Grüne Woche 2018
  I helgen avslutades den tio dagar långa matmässan Internationale Grüne Woche i Berlin. Sverige deltog för första gången sedan 2011 på mässan och gjorde succé. Intresset för svensk mat och dryck var stort och de deltagande företagen var mycket nöjda med sin medverkan. Sammanlagt passerade uppskattningsvis 200 000 besökare den svenska montern.
 • 2018-03-20

  Tuffa klimatmål kräver handling och uthållighet
  I juni 2017 röstade riksdagen för ett ramverk för Sveriges klimatarbete med målet att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. Jordbruksverket diskuterar i en ny rapport hur det svenska jordbruket kan minska utsläppen utan att minska produktionen.
 • 2018-03-20
  Möt oss på Hästföretagarforum och Eurohorse
  Hästföretagarforum den 21 februari är årets stora seminarie- och mötesdag för hästföretagare. Jordbruksverket är på plats och lanserar pinfärska resultat från undersökningen Hästhållningen i Sverige 2016.
 • 2018-03-20
  Dags för SAM-ansökan 2018
  Den 8 februari klockan 9.00 öppnar e-tjänsten SAM Internet så att lantbrukarna kan börja söka jordbrukarstöd. Sista dag för SAM-ansökan är den 12 april.
 • 2018-03-20

  Framtidstro hos köttföretag men fortsatt låg investeringsvilja hos mjölkproducenterna
  Investeringarna i stallar för dikor är höga och har mer än fördubblats jämfört med åren före 2016. För slaktkyckling var investeringsviljan rekordhög under 2017 och för värphöns låg investeringarna på genomsnittet för de senaste åren. Detta framgår av Jordbruksverkets statistik för länsstyrelsernas förprövningar av stallbyggnader för djur inom lantbruket 2017.
 • 2018-03-20

  Slakten ökar medan mjölkproduktionen minskar
  Under år 2017 var den totala invägningen av mjölk 2 817 tusen ton. Det är en minskning med 45 tusen ton eller 2 procent jämfört med 2016. Drygt 27 procent av mjölken, 773 tusen ton, användes till konsumtionsmjölk. Användningen för mjölkpulver har ökat med 4 procent medan användningen för ost var oförändrad. Användningen för grädde, fil och smör minskade något. Det visar Jordbruksverket års- och månadsstatistik för animalieproduktionen i Sverige.
 • 2018-03-20
  Örn i Blekinge hade ny typ av fågelinfluensa
  Ett fall av fågelinfluensa har upptäckts i Blekinge. Det är en skadad havsörn som dött hos viltrehabiliterare. Efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade den sig ha fågelinfluensa av typen H5N6. Denna typ av virus har inte påvisats i Sverige tidigare, men har rapporterats från några länder i Europa under vintern. Viruset har inte visat sig utgöra risk för människor till skillnad från det H5N6-virus som cirkulerar i Asien.
 • 2018-03-20

  Hästägare kan minska riskerna och öka tryggheten
  Vi som arbetar med och håller hästar har alla ett ansvar att förebygga och förhindra att smitta sprids mellan hästar. Spridning av olika virus och bakterier kan få svåra följder för de inblandade hästarna, olika verksamheter och privata hästägare. I Jordbruksverkets monter på EuroHorse kan besökarna skaffa sig mer kunskap om hur man kan förhindra smittspridning. På årets mässa visar även Distriktsveterinärerna hur en besiktning går till. De är också stolta treating vets i paddocken!
 • 2018-03-20

  Ny blogg om den digitaliserade gården
  Digitaliseringen av lantbruket är viktigt för att stärka konkurrenskraften blir allt mer viktig och självklar. Hela tiden utvecklas nya digitala lösningar som underlättar eller effektiviserar vardagen för lantbruket utvecklas hela tiden. Genom bloggen Den digitaliserade gården vill Jordbruksverket sprida kunskap om vilka möjligheter som finns för svenska lantbruksföretag. Syftet är att inspirera och lyfta goda exempel.
 • 2018-03-20

  Tydlig utveckling - vi äter mindre kött och mer svenskt
  När marknadsutvecklingen för kött 2017 summeras är det några delar som sticker ut. För första gången på länge minskar den totala förbrukningen av kött tydligt. Samtidigt som vi äter mindre kött ökar efterfrågan på svenskt kött och detta har lett till produktionsökningar inom alla sektorer.
 • 2018-03-20

  Blommande träda införs som ny ekologisk fokusareal i förgröningsstödet
  Nu införs blommande träda som en ekologisk fokusareal i förgröningsstödet. Den blommande trädan ska gynna pollinerare och andra insekter. Regeringen beslutade den 1 mars om att införa blommande träda redan från i år. Det innebär att möjligheten införs efter det att SAM-ansökan för 2018 redan har öppnat.
 • 2018-03-20

  Christina Nordin blir ny generaldirektör för Jordbruksverket
  Det är nu klart vem som efterträder Leif Denneberg som generaldirektör för Jordbruksverket. Regeringen har idag beslutat att Christina Nordin blir ny generaldirektör och chef för Jordbruksverket från och med
  den16 april.

 • 2018-03-20
  Vinnare i tävlingen
  Vinnare i tävling om framtidens smartaste stall
  Den 8 mars 2018 delade H.K.H. Prins Carl Philip ut priser till Framtidens smartaste stall. Bland de 10 tävlingsbidragen har juryn utsett två stallar som uppfyller tävlingens högt ställda ambitioner för lönsamma stallar med hållbar produktion. Växa Sverige tog emot de båda priserna för framtidens smartaste mjölkkostall och framtidens smartaste slaktungnötstall.
 • 2018-03-20

  Utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk på nationell vattenbrukskonferens
  Den 13-14 mars är det vattenbrukskonferens i Sundsvall om utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk. På programmet står bland annat innovationer kring minskat närsaltsutsläpp och näringslivsutveckling. Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket är medarrangörer.
 • 2018-03-20

  Förslag till nytt kunskapscentrum för att bygga
  stallar

  Det behövs ett kunskapscentrum för animalieproduktionens byggande och dessutom behöver utbildningen stärkas för de som ritar stallar. Det är slutsatsen i en ny rapport från Jordbruksverket som på uppdrag av regeringen har analyserat hur kunskapsförsörjningen inom byggandet av stallar kan förbättras. Bakgrunden är målet för den svenska livsmedelsstrategin att stärka animalieproduktionens
  konkurrenskraft.

 • 2018-03-20
  Viktiga satsningar på svenskt fritidsfiske och fisketurism redovisas i årsrapport
  Jordbruksverkets årsrapport - Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism, ger en inblick i hur olika organisationer och myndigheter arbetar för att utveckla fritidsfiske och fisketurism i Sverige och hur deras arbete bidrar till att nå målen i den nationella fritidsfiskestrategin, Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020. I rapporten presenteras också en rad goda exempel på insatser som genomförts under 2017.
 • 2018-03-20
  Hus och åkrar
  68 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut sammanlagt 68 miljoner kronor. Utbetalningen omfattar slututbetalningar för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar samt andra stöd.
 • 2018-03-20
  Kravet på aktiv jordbrukare tas bort
  Sedan 2015 finns det regler som gör att en del företag och personer inte har kunnat få vissa jordbrukarstöd. Det gäller företag och personer som driver permanenta sport- eller rekreationsanläggningar, fastighetsföretag, flygplatser, vattenverk eller järnvägar. Jordbruksverket kallar detta villkoret för krav på aktiv jordbrukare. Regeringen har beslutat att kravet på aktiv jordbrukare ska tas bort ur regelverket för jordbrukarstöd redan från 2018.
 • 2018-03-20
  Nytt fall av fågelinfluensa i hobbybesättning
  Fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning i Östhammar i Uppsala län. Efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade den sig ha fågelinfluensa av typen H5N6. Det är första gången virus av den typen upptäckts på tamfågel i Sverige. Detta virus, som cirkulerar i Europa och i Sverige, har aldrig smittat till människa.
 • 2018-03-20
  Drygt 25 procent av Sveriges hästar finns inom
  näringsverksamhet

  Antalet hästar i Sverige skattades till drygt 355 000 stycken 2016. Cirka 95 900 av dem används i näringsverksamhet med häst, det visar resultat från Fördjupade hästundersökningen. Resultaten presenteras i rapporten Hästhållningen i Sverige 2016.
 • 2018-03-20

  Tillsynen av växtskydd på golfbanor behöver stärkas
  Enligt en undersökning som genomfördes 2015 är hantering av växtskyddsmedel på golfbanor ett tillsynsområde där kommunerna vill ha mer vägledning. Under hösten 2018 genomför därför Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor.

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben