Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Debattartiklar

 • 2019-04-01

  Innovationstakten i livsmedels-produktionen måste öka för att livsmedelsstrategins mål ska kunna nås


  Vi är vana att kunna köpa svensk mat som produceras på ett hållbart sätt. Men om vi ska kunna göra det i framtiden måste företagen i livsmedelskedjan ges rätt förutsättningar. Som läget är nu har lönsamheten sjunkit i alla led i livsmedelskedjan mellan 2011 och 2016, skriver Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin i Svenska Dagbladet.länk till annan webbplats
  Läs mer
 • 2019-03-14

  Hot mot forskare hotar vår utveckling och demokrati


  Situationen där forskare och djurskötare hotas i sitt arbete, nu senast vid Göteborgs universitet, är oacceptabel och oroar oss, skriver Håkan Henrikson och Helena Elofsson, Jordbruksverket på Göteborgs-Postens debattsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer
 • 2019-03-14

  Maten är ohållbart billig


  DN debatt 23/12länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vi har alla, konsumenter och inköpare, ett ansvar att välja hållbart producerad mat. Vi måste också vara beredda att betala för den. Vi kan inte räkna med att någon vill producera framtidens hållbara mat åt oss andra utan att få skäligt betalt för sitt arbete, skriver Jonas Fjertorp, Håkan Henrikson och Harald Svensson, Jordbruksverket.
  Läs mer
 • 2018-12-07

  Vi välkomnar granskningen, men det behövs mer


  I ATL (2018-11-30) redovisades att myndigheternas kostnader för EU-stöden den senaste tioårsperioden uppgått till 7,4 miljarder kronor, där Jordbruksverket står för cirka 40% och länsstyrelserna för 60%. Det är ett oerhört stort belopp. Vi välkomnar granskningen eftersom det behövs en diskussion om vad en rimlig kostnad är för att administrera EU:s jordbrukspolitik, vad som kan göras åt kostnaderna samt vem/vilka som kan göra det.
  Läs mer
 • 2018-10-19

  Bättre effekt med kapat landsbygdsprogram


  För att komma till rätta med landsbygdsprogrammets problem måste Sverige inför nästa program prioritera hårdare, skriver Christina Nordin, i en debattartikel i Svenska Dagbladetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster den 18 oktober.
  Läs mer
 • 2018-09-19

  Jordbruksverket bedriver ingen propaganda om köttproduktionen


  Jonas Paulsson från Köttfri måndag har i debattartiklarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i Sveriges Radio försökt få det att framstå som att Jordbruksverket och LRF bedriver en köttkampanj där vi undanhåller sanningen för skolelever om köttkonsumtionens ekologiska avtryck. Det stämmer inte!
  Läs mer
 • 2018-08-29

  Vi kommer att betala stödet före årsskiftet


  Tina Rudolphson framför i en artikel i Expressen den 27 augustilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att Jordbruksverket inte kommer att klara av att betala ut krisstödet till jordbruket före årsskiftet. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin besvarar kritiken.
  Läs mer
 • 2018-08-09

  Småskalighet är inte jordbrukets framtid


  Teknikutvecklingen har gynnat utvecklingen mot större jordbruk. Det ger ännu högre precision, ökad resurseffektivitet med större omsorg om djur och miljö liksom minskad klimatbelastning. Det skriver Harald Svensson och Inger Pehrsson i ett svar till debattartikeln Efter årets kris – dags för ett uthålligt jordbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i SvD den 8 augusti.
  Läs mer
 • 2018-06-18

  Fel om korrigeringar för EU:stöd


  Uppgifterna i Land lantbruk om 1 miljard i korrigeringar för EU-stöd stämmer inte. Totalt uppskattar vi att de pågående revisionerna kan leda till eventuella korrigeringar på omkring 670 miljoner kronor. Korrigeringarna belastar statsbudgeten och leder inte till sänkta stödnivåer för stödmottagarna. Det säger Anders Egonson på Jordbruksverket i ett svar på en artikel i Land LantbrukPDF.
  Läs mer
 • 2018-04-06

  Tuffa krav utvecklar kunskapen och leder till innovativa lösningar


  Det blev en debatt i ATL om Jordbruksverkets byggtävling Framtidens smartaste stall. Kritiken, som bland annat kom från Sveriges mjölkbönder, var att tävlingens förutsättningar att bygga ett fungerande stall utifrån ett mjölkpris på 2,40 kronor per kilo var orealistiska. Håkan Henrikson och Jonas Fjertorp svarar på kritiken i en replik i ATLlänk till annan webbplats.
  Läs mer
 • 2018-02-16

  Jordbruksverket svarar om Rekoringar: Vi vill väl


  Jordbruksverkets initiativ att upphandla ett nationellt stöd för Reko-ringar har mötts med misstänksamhet från flera håll. ”Det enda vi vill är att underlätta för dem som har behov av stöd”, skriver Jordbruksverkets Niclas Purfürst i en replik i tidningen Landlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
 • 2018-02-16

  Bioenergi kan bli kraftfullt verktyg för Sverige


  Klimatförändringarna kan avsevärt begränsas med hjälp av hållbar bioenergi. För att få skjuts på utvecklingen behövs styrmedel som gör det dyrare att släppa ut koldioxid, skriver generaldirektörerna för Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket i en debattartikel i Svenska Dagbladet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
 • 2018-01-30

  Livsmedelsstrategin kan inte nås utan minskade viltskador


  Jordbruket och jaktintressena måste ta ett samlat grepp och bygga en strategi skriver Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson i en debattartikel i ATLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer

Kontakt

Fråga oss via webben