Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Kurser och seminarier

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmäl dig här senast

20 maj

Gynna mångfald vid vattenPDF

Halmstad

Rådgivare, lantbrukare, markägare

2 maj

21–23 maj

Ängs- och betesmarksinventeringPDF

Jönköping

Länsstyrelsen, de som ska inventera ängs- och betesmarker 2019

26 april

21 maj

Jordbrukets vattenbehov - räkna med oss!PDF

Skype

Länsstyrelsen

18 april

22 maj

Värden i och skötsel av variationsrika brynPDF

Linköping

Rådgivare inom jord- och skogsbruk samt kulturmiljövård samt förvaltare av skyddade områden

2 maj
(kursen är fullbelagd)

23 maj

Fältdag om Integrerat VäxtskyddPDF

Kristianstad

Lantbrukare och rådgivare

17 majlänk till annan webbplats

23 maj

Jordbrukets vattenbehov - räkna med oss!PDF

Skype

Länsstyrelsen

18 april

Om intresse finns, datum inte bestämt

Jordbrukets vattenbehov - räkna med oss!PDF

Skype

Länsstyrelsen

18 april

29 maj

Vinterutfordring av dikorPDF

Skype

Rådgivare

27 maj

11 juni
INSTÄLLD

Fortbildning förgröningsrådgivning, med fokus på pollineringPDF

Hos Hans Eriksson, Västeräng, Ransta

Förgröningsrådgivare

INSTÄLLD

17 juni

Fältvandring med fokus på sorter för ekologisk produktionPDF

Jannelundsgård, Mullhyttan

Rådgivare

10 juni

28-29 augusti

EkoresaPDF

Jämtland

Rådgivare och tjänstemän

27 juli

13–14 november

Jordbrukets vattenhushållning i ett föränderligt klimat

Norrköping

För lantbrukare, rådgivare, myndigheter, entreprenörer

Anmälan kommer senare

19–20 november

Miljömålsseminarium 2019

Stockholm

Rådgivare, myndigheter, lantbrukare m.fl.

Anmälan kommer senare

Kursdatum varierar mellan länen

Kurs i sparsam körningPDF

Hela landet

Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Gör en intresse-anmälan här

Kontinuerligt

Grundkurs i VERAlänk till annan webbplats

Distanskurs via e-post

För dig som arbetar med VERA

Löpandelänk till annan webbplats

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA distanslänk till annan webbplats

Distanskurs via e-post

För dig som arbetar med VERA

Löpandelänk till annan webbplats

Fråga oss via webben