Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Miljöinvesteringar

Du kan få stöd till miljöinvesteringar som förbättrar miljön. Det finns sju olika miljöinvesteringar som du kan få stöd för. Det kan till exempel vara att röja en betesmark. Det kan också vara att anlägga en våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav. 

Våtmark i jordbrukslandskap. Foto: Agneta Gustavsson

Foto: Agneta Gustavsson

Europeiska unionen - Europeiska havs- och fiskerifonden

Kontakt

Fråga oss via webben