Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.11
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.11 Tid: 20180702-1043

Utbetalningsplan jordbrukarstöden 2018

Beslutsbrev om utbetalningarna 2017 kommer senare

Utbetalningsplanen visar när vi påbörjar utbetalningarna

Utbetalningsplan för stöd och ersättningar sökta 2018

Stöd eller ersättning

Delutbetalning

Slututbetalning

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 7 december 2018

Förgröningsstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 7 december 2018

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 7 december 2018

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 7 december 2018

Kompensationsstöd

Påbörjas den 19 oktober 2018

Påbörjas den 7 december 2018

Miljöersättning vallodling

Påbörjas den 19 oktober 2018

Påbörjas den 7 december 2018

Miljöersättning betesmarker och slåtterängar – åtaganden 2014-2020

Påbörjas den 19 oktober 2018

Påbörjas den 7 december 2018

Miljöersättning - åtaganden 2007-2013

Påbörjas den 19 oktober 2018

Påbörjas den 21 december 2018

Miljöersättning fäbodar

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 21 december 2018

Miljöersättning restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 21 december 2018

Miljöersättning skötsel av våtmarker och dammar – åtaganden 2014-2020

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 21 december 2018

Miljöersättning hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 21 december 2018

Miljöersättning skyddszoner

Påbörjas den 19 oktober 2018

Påbörjas den 7 december 2018

Miljöersättning minskat kväveläckage

Påbörjas den 19 oktober 2018


Påbörjas den 7 december 2018

Ersättningar för ekologisk produktion

Påbörjas den 19 oktober 2018

Påbörjas den 7 december 2018

Ersättningar för omställning till ekologisk produktion

Påbörjas den 19 oktober 2018

Påbörjas den 7 december 2018

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för får

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 7 december 2018

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 5-årigt åtagande

Påbörjas den 19 oktober 2018

Påbörjas den 21 december 2018

Djurvälfärdsersättning
Extra djuromsorg för suggor 1-årigt åtagande

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 7 december 2018

Djurvälfärdsersättning
Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 7 december 2018

Nationellt stöd för produktion av potatis, bär och grönsaker samt smågrisar och getter

Ingen delutbetalning

Påbörjas den 23 november 2018

Nationellt stöd för slaktsvinsproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet

Nationellt stöd för mjölkproduktion

Ingen delutbetalning

Betalas ut till dig månaden efter du levererat mjölk till mejeriet. Observera att du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. Mjölk som du har sålt under 2018 får du utbetalning för i april 2019.

På Mina sidor kan du följa dina utbetalningar

Uppgifter om hur mycket pengar du ska få

Kom ihåg att tala om ifall du byter kontonummer!

Kontakt

Fråga oss via webben