Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Villkor för skötsel av våtmarker och dammar

Du måste ha ett åtagande

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar

Våtmarken eller dammen måste vara anlagd eller restaurerad

Länsstyrelsen måste godkänna din våtmark eller damm

Du kan även få ersättning för förlorat markvärde

Så här sköter du din våtmark eller damm

Det här får du inte göra på din våtmark eller damm

Du kan få gårdsstöd och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar för viss del av marken

Du måste följa tvärvillkoren och basvillkoren för att få full ersättning

Checklista

Kontakt

Fråga oss via webben