Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Kompletterande skötsel när betesdjuren inte räcker till

Bränning av förväxt vegetation i betesmark. Foto: Marina Bengtsson, länsstyrelsen

När vårsolen torkar upp fjolårsgräset och årets nya gröna växtlighet ännu inte spirat är det dags att elda! Foto: Marina Bengtsson.

Om du har ett åtagande måste du följa villkoren

Så här har arealen med jordbruksmark minskat under 90 år

Förändring i areal jordbruksmark mellan 1927 och 2016 (hektar)

Hektar

1927

2016

Betesmarker

1 500 000

450 000

- varav skogsbete

752 000

14 000

Slåttermark

526 000

9 000

Åkermark

3 715 000

2 580 000

Summa

5 740 000

3 039 000

Fråga oss via webben