Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Det här finns i din naturbetesmark

Prästkragar är ett exempel på en hagmarksväxt

Prästkragar är ett exempel på en hagmarksväxt Foto: Urban Wigert

Växter

Svampar

Trådvaxskivling.

Trådvaxskivling, en svamp som du kan hitta på naturbetesmarker. Foto: K Persson

Insekter

Insekter som är beroende av dynga

Andra insekter som gynnas av naturbeten

Fåglar

Stenskvätta gynnas av betande djur. Foto: Johan Wallander

Stenskvätta gynnas av betande djur. Foto: Johan Wallander

Fladdermöss

Fråga oss via webben