Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Bete av skogar, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar

Väg med vägrenar och stenmurar  ett odlingslandskap.

Vägrenar kan vara en miljö i naturbetesmarker Fot: Urban Wigert

Gynnat ängsfloran med sent bete

Traditionellt bete

Du uför en kulturgärning

Fråga oss via webben