Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Mindre tåtelsmygare – liten men rask

Mindre tåtelsmygare på rölleka. Foto: Johan Wallander

Mindre tåtelsmygare på rölleka. Foto: Johan Wallander

Sprider sig norrut

Mindre tåtelsmygare med hopslagna vingar. Foto: Bo Söderström

Hopslagna vingar. Foto: Bo Söderström

Larv i ett rör

Liknande arter

Breder ut sig

Silversmygaren har stora ljusa fläckar på vingarnas undersidor. Foto: Johan Wallander

Silversmygaren har stora ljusa fläckar på vingarnas undersidor. Foto: Johan Wallander

Du kan hjälpa den mindre tåtelsmygaren

På åkern

I betesmarker och randzoner

I gårdsmiljön

En klöverrik skyddszon gynnar både fjärilar och humlor. Foto: Petter Haldén

En klöverrik skyddszon gynnar både fjärilar och humlor. Foto: Petter Haldén

Fråga oss via webben