Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Hagtornsfjäril- svarta hjulspår mot vit snö

Hagtornsfjärilens hona lägger ägg på flera olika värdväxter, bland annat rönn. Foto: Johan Wallander.

Hagtornsfjärilens hona lägger ägg på flera olika värdväxter, bland annat rönn. Foto: Johan Wallander.

Hagtornsfjäril söker nektar. Foto: J. Wallander.

Hagtornsfjäril söker nektar. Foto: J. Wallander.

Inte bara hagtorn

Rapsfjäril. Foto: Bo Söderström.

Rapsfjäril. Foto: Bo Söderström.

Liknande arter

Hotas av klimatförändringar

Hagtornsfjäril. Foto: Johan Wallander

Hagtornsfjäril. Foto: Johan Wallander

Du kan hjälpa hagtornsfjärilen

I betesmarker och randzoner

I gårdsmiljön

Blomrika, soliga och vindskyddade kraftledningsgator är tillhåll för hagtornsfjärilen. Foto: Petter Haldén.

Blomrika, soliga och vindskyddade kraftledningsgator är tillhåll för hagtornsfjärilen. Foto: Petter Haldén.

Fråga oss via webben