Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Eldsnabbvinge - kvick flygare

Eldsnabbvingens eldröda vingundersida är mycket karaktäristisk och ses lätt när fjärilen besöker blommor, här en åkertistel. Foto: Petter Haldén.

Eldsnabbvingens eldröda vingundersida är mycket karaktäristisk och ses lätt när fjärilen besöker blommor, här en åkertistel. Foto: Petter Haldén.

Eldsnabbvingens hona. Foto: Peter Schmidt.

Eldsnabbvingens hona. Foto: Peter Schmidt.

Soliga bryn och betesmarker med slån

Almsnabbvinge. Foto: Martin Sjödahl.

Almsnabbvinge. Foto: Martin Sjödahl.

Liknande arter

Hotas av beskogning

Du kan hjälpa eldsnabbvingen

På åkern

I betesmarker och kantzoner

I gårdsmiljön

Slånrika åkerholmar och brynmiljöer är viktiga livsmiljöer för eldsnabbvingen. Foto: Petter Haldén.

Slånrika åkerholmar och brynmiljöer är viktiga livsmiljöer för eldsnabbvingen. Foto: Petter Haldén.

Fråga oss via webben