Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Ängssmygare – en tjockskalle

Ängssmygaren har brett huvud. Foto: Johan Wallander

Ängssmygaren har brett huvud. Foto: Johan Wallander

Ängssmygaren vilar med bakvingarna i horisontellt läge och framvingarna utfällda till hälften. Foto: Petter Haldén

Bakvingarna i horisontellt läge. Foto: P Haldén

Näringsrika gräsmarker

Larven spinner ett gräsrör

Silversmygaren liknar ängssmygaren men flyger senare på säsongen. Foto: Johan Wallander

Silversmygaren liknar ängssmygare. Foto: J Wallander

Liknande arter

Ängssmygaren är inte hotad

Du kan hjälpa ängssmygaren

På åkern

I betesmarker och randzoner

I gårdsmiljön

Sent betessläpp gynnar ängssmygaren. Foto: Petter Haldén

Sent betessläpp gynnar ängssmygaren. Foto: Petter Haldén

Fråga oss via webben