Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Tofsvipan trivs bäst i öppna landskap

Tofsvipans ängsliga jamande läte och fladdriga flykt över delvis snötäckta åkrar hör till våra käraste vårtecken. Arten drabbades hårt av 1800-talets utdikningar trots att tofsvipan i allt större utsträckning började häcka på torrlagda marker. Under det senaste halvseklet har tofsvipan åter minskat. Den missgynnas främst i områden med intensiv spannmålsodling.
Tofsvipa som sitter på marken.

Tofsvipan trivs bäst i öppna landskap

Hot mot tofsvipan

Beståndstrend i Sverige för tofsvipa

Diagram över beståndstrend för tofsvipa

Så här ser beståndstrenden ut för tofsvipa.

Så här kan du hjälpa tofsvipan

Boplatser

Föda

Fråga oss via webben