Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Sånglärka

Ingen annan fågel har en lika framträdande position i svensk lyrik och vistradition som just sånglärkan. Den är en av få fåglar som trivs på stora öppna fält. Beståndet har minskat dramatiskt under senare tid och är i dag mindre än hälften jämfört med för 30 år sedan.
Sånglärka.

Sånglärkans bo är en grund grop på fältet

Viktigt med god tillgång på insekter för sånglärkan

Beståndstrend i Sverige för sånglärka

Diagram över beståndstrend för sånglärka

Så här ser beståndstrenden ut för sånglärka.

Så här kan du hjälpa sånglärkan

Boplatser

Föda

Fråga oss via webben