Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Ängshök

Den vackert blygrå ängshökhanen svävar på sina långa smala vingar lågt och metodiskt över trädor, fältkanter och diken på jakt efter favoritfödan gnagare. Förutom att vara en av Sveriges elegantaste rovfåglar är den också en av de mest ovanliga. På Öland finns landets tätaste förekomst med ett trettiotal par och arten är där en karaktärsfågel i odlingslandskapet. Några par häckar även på Gotland, i Uppland, Skåne och Östergötland. Ängshöken övervintrar på Afrikas savanner och återkommer till Sverige i början av maj. Redan första september har ängshökarna lämnat Sverige. Arten är rödlistad.

Bilden nedan till vänster visar en hane och bilden till höger en hona.

Ängshök Ängshökens boende Ängshökens föda Hot mot den ängshöken Så kan du hjälpa ängshöken Beståndstrend
Fråga oss via webben