Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Mångfald på slätten

Biologisk mångfald är till direkt nytta för dig som är lantbrukare eller trädgårdsodlare. Pollinerande insekter hjälper dig att få en större och bättre skörd. Andra nyttodjur angriper skadeinsekter och minskar ditt behov av kemisk bekämpning. Vi arbetar med rådgivning inom EU:s landsbygdsprogram.

Gulärla i rapsfält

Foto: Johan Wallander

Fråga oss via webben