Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Kött och klimat

Metan och lustgas ger störst klimatpåverkan från jordbruket

Metan som växthusgas

Klimatgaser från jordbruket.

Bild: Susanna Degaardt.

Utsläppen sker både i Sverige och utomlands

Köttkonsumtionen behöver minska

Välj kött med omsorg

Illustration av hur stor del av minskningen av utsläppen till år 2050 som uppskattningsvis behöver komma från livsstilsförändringar

Illustration av hur stor del av minskningen av utsläppen till år 2050 som uppskattningsvis behöver komma från livsstilsförändringar

Fråga oss via webben