Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Jordbruket släpper ut växthusgaser

Vad menas med växthusgaser?

Sveriges utsläpp av växthusgaser

Vårt jordbruk bidrar till växthusgaserna

Jordbrukets växthusgasutsläpp 2016

Figuren ovan visar jordbrukets utsläpp av växthusgaser så som de delas upp i klimatrapporteringen. De utsläpp som räknas till jordbrukssektorn är staplarna från Djurs matsmältning till och med Kalkning. Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning inkluderas inte Sveriges utsläppsmål, men ett ökat upptag kan komma att tillgodoräknas som en så kallad kompletterande åtgärd inom Sveriges klimatmål till 2030 och framåt.

Fråga oss via webben