Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Övervakningskommittén följer arbetet med fiskeriprogrammet

För att följa arbetet med fiskeriprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Vad gör övervakningskommittén?


Kommittén kontrollerar hur långt arbetet med programmet kommit. Den granskar resultat och effekter av åtgärderna i programmet och jämför med målen. Läs mer om övervakningskommitténs uppgifter i arbetsordningen som du hittar till höger.

Resultat och effekt mäts med så kallade indikatorer. Indikatorerna är olika för olika slags åtgärder. Exempel på indikatorer är ökat förädlingsvärde per anställd eller antal beslut om stöd.

Kommittén granskar och godkänner också de rapporter som varje år skickas till EU-kommissionen. Om det behövs, föreslår kommittén förändringar i programmet för att bättre nå målen eller för att arbetet med programmet ska bli effektivare.

I början av programperioden beslutade övervakningskommittén om de kriterier för urval av de insatser som finansieras av fiskeriprogrammet. Dessa kriterier uppdateras vid behov. Du hittar urvalskriterierna till höger.

Vilka är med i övervakningskommittén?


Övervakningskommittén består av representanter för myndigheter och organisationer som är berörda av fiskeriprogrammet. Där ska finnas företrädare för regionala och lokala myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer och andra organisationer som företräder det civila samhället. Det kan till exempel vara miljöorganisationer. Kommissionen brukar också delta vid mötena. Till höger finns en lista på ledamöterna i övervakningskommittén.
Fråga oss via webben