Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Urval av goda exempel på genomförda projekt

Prioriterat område 1

Iordningsställande av verksamhetslokal för hantering av kvalitetskräftan

Selektiv räkrist med tillhörande trål

Två selektiva kräftrister

Nytt vägningssystem

Byte till selektiva redskap (spökfiskesäkrade) i Skagerack

Investeringar ombord

Helautomatisk räkkokare

Stockholms fiskmarknad - regelverk, lanseringskampanj samt projektledning

Inom åtgärden småskaligt kustfiske och med medfinansiering från matlandsanslaget genomfördes projektet Stockholms fiskmarknad - regelverk, lanseringskampanj samt projektledning. Projektet syftade till att tillgängliggöra fisk från närområdet till lokala konsumenter genom att skapa en fysisk handelsplats, Stockholms fiskmarknad, i centrala Stockholm. Projektet var en kompletterande del till de projekt som söks stöd för under prioriterat område fyra.

Inköp av fiskefartyg

Prioriterat område 2

Vattenreningsutrustning för ostronkläckeri och Modernisering av algmatningssystem och optimering

Strupskärningsenhet

Modernisering av kläckeri

Miljöförbättrande energisparande investering i rökanläggning

Musselodlingar samt skördepråm

Pastörisering fisk och skaldjur

Filémaskin

Investeringar i Beredningslokal

Ismaskin

Prioriterat område 3

Utveckling av selekterande trålar

Draggning efter spökgarn

Restaurering och nyanläggning av lekområden för lax och öring i Testeboån

Trålverkstad och miljöstation

Kompetenscentrum Vattenbruk ”Från Forskning till Näringslivsutveckling”

”Biotopvårdåtgärder Flarkån”

Utveckling av selektionspanel och sälgrind i push-up fälla

Fiskapp

Prioriterat område 4

Stockholms fiskmarknad

Logistiklösningar

Tornedalens mat

Projektet siklöja livsmedel

Möjlighetsstudie för etablering av marin fiskodling på svenska västkusten

Vättern - framtidens källa

Seminarieserie för mark- och vattenägare, entreprenörer och yrkesfiske

Joujoki fiskevårdsprojekt

Utveckling av fiskenäring i Ljusnans mynningsområde

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben