Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Fonder i samverkan

Regeringen har under programperioden 2014–2020 gett i uppdrag åt Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet att samverka för att förenkla genomförandet av programmen som finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Dessa myndigheter förvaltar EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige. Fonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020 för smart, hållbar och inkluderande tillväxt och att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.

Fråga oss via webben