Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Allt om sysselsättning och arbetsmarknad

Att ha tillgång till arbetsmarknaden är viktigt oavsett var vi bor. En generell trend på arbetsmarknaden är att skillnaderna mellan stad och land krymper. Detta gäller till exempel löneutveckling. Men det finns också tydliga skillnader.

Sysselsättning och arbetsmarknad.

Lönerna stiger snabbast på den glesa landsbygden.

Allt om landets databas

Allt om landets databas

Se själv hur det hänger ihop

I Allt om landets databas kan du själv göra jämförelser mellan olika kommuner och regioner.

Kontakt

Fråga oss via webben