Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Allt om service och infrastruktur på landsbygden

Behovet av att handla mat, hämta barn på förskolan, göra ärenden på internet eller träffa sin banktjänsteman är likadant oavsett om vi bor på landet eller i staden. Men förutsättningarna för vardagssysslorna skiljer sig däremot åt. Landsbygden präglas av glesa strukturer som påverkar det mesta som sker där, inte minst påverkar det tillgängligheten till service och infrastruktur.

Service och infrastruktur på landsbygden.

Det är längre till service på landsbygden.

Fråga oss via webben