Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Förvärvstillstånd

När behöver du ett förvärvstillstånd?

Fysiska personers förvärv

Juridiska personers förvärv

Vad händer om du inte får förvärvstillstånd?

Så söker du förvärvstillstånd

Avgift för att få ansökan prövad

Avgiftens storlek framgår av tabellen

Vem är det som förvärvar?

Typ av område som fastigheten ligger i

Ansökningsavgift, kronor

 Överlåtaren är en fysisk person

Överlåtaren är en juridisk person

Du är en fysisk personFriområde

Tillstånd behövs inte

Tillstånd behövs

inte

Glesbygdsområde

3 700

3 700

Omarronderingsområde

0*

0*

Ni är en juridisk personFriområde

5 700 / 12 700 **

Tillstånd behövs inte

Glesbygdsområde

5 700 / 12 700 **

3 700

Omarronderingsområde

5 700 / 12 700 **

0*

Förklaringar till tabellen:

*Under förutsättning att området inte även är ett glesbygdsområde, för då gäller avgiften för glesbygdsområdet.

**Om fastighetens värde uppgår till högst 10 miljoner kronor är avgiften 5 700 kronor. Om värdet överstiger 10 miljoner kronor är avgiften 12 700 kronor.

Friområde: Område som inte utgör varken glesbygds- eller omarronderingsområde.

Vem prövar tillståndet?

Övrigt

Fråga oss via webben