Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Förnybar energi

Användningen av fossil energi bidrar till de negativa klimatförändringarna. Därför har EU satt upp mål för att öka andelen förnybar energi och samtidigt energieffektivisera. Sverige har goda förutsättningar för produktion och användning av förnybar energi som vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi.

Vindkraft Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kontakt

Fråga oss via webben