Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Konsumtion och förbrukning av kött

Totalkonsumtionen och förbrukningen av kött

Förbrukning av kött, kg per person och år 2007-2016

Direktkonsumtionen av kött

Konsumtion av tillagat kött

Många missförstånd kring vår köttkonsumtion

Viktförändring av grupperna rött kött och fågel genom värdekedjan

Svensk förbrukning av kött i ett internationellt perspektiv

Global köttkonsumtion (förbrukning)

Andelen svenskt kött av förbrukningen är ett mått på vår konkurrenskraft

Andelen svenska produkter av förbrukningen

Hållbar köttkonsumtion – vad är det och hur når vi dit?

Livsmedelsverkets kostråd

Konsumtion i förhållande till kostråd över tid