Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.6.0 Tid: 20170818-1401

Förslag på nya regler för uppfödning av grisar

En viktig del i regeringens livsmedelsstrategi är att reglerna för uppfödning av grisar ska vara utformade så att de stödjer målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja med ökad produktion. Samtidigt har vi i Sverige fortsätt höga ambitioner när det gäller djurskydd och djurhälsa. Det är också viktiga konkurrensfördelar.

Ska alla smågrisar nu avvänjas vid 21 dagar, vilket tillåts i andra EU-länder?

Nytt förslag om avvänjning av smågrisar

De grisuppfödare som ger extra omsorg åt grisarna kan få möjlighet till mer flexibilitet för när smågrisarna skiljs från suggan.

Kan detta leda till en ökad antibiotikaanvändning?

Kan detta leda till beteendestörningar?

Vilka är de 11 villkoren som ska uppfyllas för att få avvänja tidigare?

 1. Besättningen är ansluten till en frivillig organiserad hälsokontroll med plan och riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt med särskild hälsokontroll av smågrisar.
 2. Besättningen är ansluten till det frivilliga biosäkerhetsprogrammet ”Smittsäkrad besättning gris” och är ansluten till nivå ”Spets” enligt programmets plan och riktlinjer.
 3. Smågrisarna föds upp omgångsvis under digivningsperioden. Efter digivningsperioden flyttas de avvanda grisarna till en annan stallavdelning där de föds upp omgångsvis. Under dessa perioder blandas inte grisarna med grisar från andra djurgrupper.
 4. De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 är tomma på djur i minst fem dygn mellan varje djuromgång samt är rengjorda och desinficerade innan en ny omgång djur sätts in.
 5. Vid kullutjämning under digivningsperioden flyttas inte någon smågris till en smågriskull där smågrisarna är äldre än 2 dygn.
 6. När smågrisarna avvänjs äter de speciellt anpassat tillskottsfoder i tillräcklig mängd. Tillskottsfodret ska vara mjölkbaserat.
 7. I varje djuromgång har högst 10 % av smågrisarna en avvänjningsålder som understiger 26 dygn.
 8. Vid avvänjningen har smågrisarna en för sin ålder normal vikt.
 9. Efter avvänjning förekommer inga beteendestörningar så som flanksugning, eller svansbitning annat än undantagsvis.
 10. De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 har anläggning för tillskottsvärme.
 11. Reservelverk finns på anläggningen.

Hur säkerställer ni att sjukligheten inte ökar när produktionstakten ökar?

Varför ska man köpa svenskt kött?

Hur är det i andra länder, hur tidigt avvänjer de kultingarna?

På vilket sätt ger tidigare avvänjning ökad produktion och ökad konkurrenskraft för svenska bönder?