Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Slakt för husbehov och nödslakt på den egna gården

Du måste följa djurskyddsbestämmelserna och behärska avlivningsmetoden


När djur förs till slakt och när de slaktas, ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Denna bestämmelse finns i djurskyddslagen som du hittar till höger. Djur som är skadade, har svårt att gå eller röra på sig ska avlivas på plats utan att först flyttas.

Du som har djur är alltså skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt om de inte är behandlingsbara.
 
För privatpersoner och för företag eller organisationer som inte bedriver verksamhet med slakt eller annan avlivning finns inga formella utbildningskrav. Däremot finns krav på att den som genomför avlivningen ska kunna hantera djur på ett bra sätt och behärska den aktuella avlivningsmetoden. Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskyddsföreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid avlivning måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.

Om du inte vill eller kan utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär, ett slakteri eller ett företag, till exempel vissa djurambulansföretag eller Svensk Lantbrukstjänst AB, som har erfarenhet av att avliva djur.

Tillåtna metoder för fixering och bedövning

Avblodning ska ske snabbt och korrekt

Kött som ska säljas måste vara veterinärbesiktigat 


Djur som avlivats på gården utan att en veterinär har närvarat får bara ätas av ägaren och dennes hushåll. Tänk på att skicka trikinprov för analys, detta gäller grisar och hästar. Det är inte tillåtet att sälja obesiktigat kött från djur som nödslaktats på ursprungsgården. Djuret måste ha besiktigats av veterinär före och efter slakt för att köttet ska få säljas.

Nödslakt


Bara akut skadade djur som annars skulle varit friska får nödslaktas för att bli livsmedel. Dessa djur ska avlivas på gården av behörig slaktpersonal snarast möjligt efter att djuret besiktigats levande av en veterinär. Tiden mellan undersökningen av djuret och avlivningen får inte överstiga 24 timmar. En veterinär måste vara med om mage och tarmar avlägsnas på gården. I sådana fall måste inälvorna åtfölja djuret till slakteriet. Om det tar mer än två timmar mellan avlivandet av djuret och dess ankomst till slakteriet ska det kylas. Ett nödslaktsintyg som fyllts i och intygats av veterinären ska alltid följa med ett nödslaktat djur till slakteriet. För upplysningar kring nödslaktsintyg och hygienregler vid nödslakt, hänvisas till Livsmedelsverketlänk till annan webbplats,  telefon 018-17 55 00.