Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2014 och 2015

JO 42 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Hushållsinkomst efter transfereringar 2013–2015. Kronor per hushåll

5. Household income after transfers 2013–2015. SEK per household

Redovisningsgrupp

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Hela riket

380 000

366 300

344 800

369 200

357 700

345 400

365 600

355 500

339 800

Riksområden

RO 1

397 600

375 400

351 700

368 500

357 100

344 800

373 500

358 600

341 800

RO 2

363 000

357 200

337 900

378 600

363 600

350 600

366 600

357 900

342 100

RO 3

342 600

348 400

331 500

350 300

346 000

335 100

340 800

340 700

328 400

Åker, hektar

-2

479 000

345 000

308 900

375 800

369 600

360 900

369 200

350 900

347 000

2,1-5,0

415 400

344 900

347 900

376 000

361 700

350 400

375 100

362 100

348 900

5,1-10,0

325 200

434 200

302 000

367 800

356 800

343 300

366 000

356 100

341 700

10,1- 20,0

328 700

302 700

292 100

353 500

342 900

331 600

351 800

344 600

328 400

20,1- 30,0

343 400

312 200

313 400

349 100

345 500

335 100

344 500

336 800

323 300

30,1- 50,0

346 700

340 100

320 800

359 600

368 500

340 800

350 300

343 800

327 400

50,1-100,0

371 100

368 800

346 900

254 200

284 700

287 700

367 400

364 300

343 800

100,1-200,0

403 100

387 600

365 400

369 200

357 700

..

401 300

387 000

364 700

200,1-

429 500

399 700

377 300

..

..

..

427 700

399 200

377 000

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

438 500

424 200

406 300

.

.

.

372 700

364 700

346 700

Trädgårdsväxter

404 900

373 200

348 300

.

.

.

366 500

359 400

341 400

Jordbruks- och trädgårdsväxter

410 100

381 300

396 100

.

.

.

376 200

365 200

366 100

Mjölkkor

340 600

355 000

318 900

.

.

.

339 800

353 900

318 100

Köttdjur

369 200

354 200

336 700

.

.

.

356 200

344 500

329 000

Nötkreatur, blandat

352 100

344 900

319 000

.

.

.

352 100

344 900

319 000

Andra husdjur

434 100

333 300

321 600

.

.

.

380 300

355 500

342 200

Blandad husdjursskötsel

351 600

328 800

339 000

.

.

.

340 600

329 500

326 400

Blandat jordbruk

- mest växtodling

408 000

351 300

345 300

.

.

.

363 800

345 000

332 800

- mest husdjur

368 400

351 900

337 700

.

.

.

357 600

344 100

330 600

Småbruk

.

.

.

370 100

356 500

345 400

369 200

357 700

345 400

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

.

..

30-39 år

324 700

308 500

278 900

414 400

402 100

340 300

347 200

334 900

315 200

40-49 år

390 500

374 100

345 000

398 200

377 700

382 800

401 300

385 000

364 600

50-64 år

391 300

377 300

358 200

328 200

322 900

370 500

385 000

371 200

357 000

65-    år

386 200

372 700

358 200

340 500

..

308 200

333 800

329 500

313 700


1)      Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte

 

 

 

5. Forts

Redovisningsgrupp

Heltidsjordbruk1)

Småbruk1)

Samtliga1)

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Län

Stockholms

368 700

341 200

318 000

370 500

385 300

369 900

361 700

360 300

345 600

Uppsala

399 700

385 600

353 900

371 000

346 800

341 000

375 400

355 900

344 400

Södermanlands

352 400

343 900

309 800

373 800

332 300

342 200

359 800

343 600

325 000

Östergötlands

379 800

370 100

348 400

381 200

381 900

356 400

370 000

369 400

341 300

Jönköpings

407 800

372 400

364 400

388 200

380 400

363 800

395 000

377 800

364 900

Kronobergs

364 600

362 800

342 200

394 500

387 500

374 600

372 000

369 900

355 800

Kalmar

380 700

368 000

347 700

375 800

368 200

353 100

370 500

362 300

343 200

Gotlands

320 200

297 300

262 400

322 500

329 200

334 300

319 000

300 900

286 700

Blekinge

362 000

346 000

349 200

366 700

375 400

339 700

366 400

357 700

339 700

Skåne

417 400

399 100

373 600

380 700

363 500

346 600

384 600

368 900

351 300

Hallands

375 400

352 700

323 900

384 200

369 900

359 900

375 100

364 300

347 100

Västra Götalands

385 500

371 600

348 100

375 000

354 900

343 500

369 000

355 300

339 400

Värmlands

337 200

351 100

317 400

361 200

349 300

333 500

348 600

340 400

322 100

Örebro

370 100

354 300

338 900

363 800

356 000

353 600

363 800

352 900

341 800

Västmanlands

420 400

367 500

382 700

364 800

345 700

337 000

379 900

362 100

346 900

Dalarnas

354 300

342 300

325 700

336 000

343 900

329 200

337 800

338 700

328 100

Gävleborgs

341 200

347 200

330 400

345 400

341 200

330 800

337 600

332 000

319 400

Västernorrlands

369 800

355 200

349 700

364 600

359 400

349 200

358 500

354 000

347 000

Jämtlands

301 600

338 500

315 200

339 600

339 400

318 000

322 900

330 900

313 300

Västerbottens

367 500

369 700

346 600

361 300

351 000

342 400

351 800

355 100

340 600

Norrbottens

347 900

347 600

338 000

347 000

335 000

332 700

337 900

329 200

323 500


1)      Hushåll som driver jordbruksföretaget i aktiebolagsform ingår inte