Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Standardiserat arbetsbehov efter storleksgrupp standardtimmar år 2005.
1000 timmar

6. Standard man-hours by size (standard man-hours) in 2005. 1000 hours

Område

Storleksgrupp

Arbetsbehov, standardtimmar

Samtliga

-399

400-
799

800-
1599

1600-2399

2400-3199

3200-3999

4000-5599

5600-

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

154

306

447

406

278

245

303

769

2 908

Uppsala

142

368

799

639

532

466

569

389

3 904

Södermanlands

135

277

499

500

407

435

561

833

3 647

Östergötlands

175

335

966

940

795

945

1 345

1 539

7 040

Jönköpings

276

430

1 103

618

716

872

898

573

5 487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

227

307

718

334

395

389

444

268

3 082

Kalmar

194

352

889

637

637

886

1 287

1 705

6 587

Gotlands

60

152

424

439

496

467

811

906

3 756

Blekinge

90

160

407

257

285

248

331

455

2 233

Skåne

562

943

2 513

2 439

2 308

1 990

2 530

6 210

19 496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

254

442

888

691

643

661

976

1 447

6 002

Västra Götalands

1 308

1 967

3 398

2 197

2 022

2 151

2 565

2 442

18 049

Värmlands

492

504

668

478

392

314

350

446

3 644

Örebro

221

331

601

464

398

300

366

476

3 157

Västmanlands

144

350

646

478

325

216

280

355

2 793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

234

326

471

332

354

221

314

206

2 459

Gävleborgs

292

393

547

406

358

338

357

173

2 863

Västernorrlands

327

271

401

329

275

278

261

153

2 296

Jämtlands

249

213

300

251

292

298

283

151

2 038

Västerbottens

357

309

398

326

415

495

473

273

3 045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

189

194

219

191

238

220

253

186

1 691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

263

496

1 379

1 698

1 576

1 353

1 861

4 819

13 444

Götalands mellanbygder

354

663

1 731

1 624

1 754

1 878

2 887

4 712

15 603

Götalands norra slättbygder

549

1 056

2 185

1 812

1 545

1 743

2 448

2 805

14 144

Svealands slättbygder

789

1 647

2 987

2 509

1 979

1 711

2 199

2 964

16 785

Götalands skogsbygder

1 829

2 687

5 736

3 183

3 232

3 481

3 744

2 950

26 843

Mellersta Sv. skogsbygder

856

993

1 381

970

856

637

724

753

7 170

Nedre Norrland

825

826

1 207

982

889

878

939

485

7 030

Övre Norrland

615

564

697

575

730

754

756

466

5 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

283

179

239

202

209

180

111

89

1 493

Stödområde 2a

558

570

747

649

749

808

877

489

5 447

Stödområde 2b

427

415

601

461

405

457

497

255

3 518

Stödområde 3

413

434

600

441

411

276

241

207

3 022

Stödområde 4a

534

658

846

573

508

401

471

380

4 371

Stödområde 4b

93

133

205

133

144

138

175

285

1 306

Stödområde 5a

997

1 439

3 224

1 495

1 681

1 640

1 686

1 087

13 250

Stödområde 5b

1 021

1 562

3 046

2 079

1 831

2 139

2 675

2 365

16 719

Stödområde 5c

281

526

1 032

788

679

842

1 082

1 004

6 235

Stödområde 5m

103

214

454

408

442

482

694

891

3 687

Övriga riket

1 372

2 803

6 308

6 124

5 501

5 071

7 049

12 901

47 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

25

79

233

200

260

203

346

2 507

3 852

2,1 - 5,0

2 468

924

249

75

45

24

13

238

4 035

5,1 - 10,0

2 750

1 799

1 327

195

94

40

53

405

6 663

10,1 - 20,0

716

3 575

4 628

1 158

492

129

130

219

11 045

20,1 - 30,0

73

1 650

3 804

1 481

1 542

361

115

232

9 258

30,1 - 50,0

38

759

4 166

3 327

3 571

2 845

916

426

16 047

50,1 - 100,0

10

141

2 533

4 957

3 617

5 991

7 141

2 035

26 424

100,0 -

1

6

364

1 960

2 941

2 843

6 844

13 893

28 851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

6 082

8 932

17 303

13 352

12 561

12 434

15 557

19 955

106 177

2003

4 110

8 677

18 180

14 543

14 127

13 980

16 185

17 265

107 066

2000

4 723

9 494

20 464

16 662

19 183

17 519

16 209

13 710

117 965