Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser för animalieprodukter (kronor per 100 kg).

10. Producer prices for animal products (SEK per 100 kg).

 

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

1999
Dec

 

2000
Dec

 

2001
Dec

 

20021
Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livkalv2 Livecalves

1 337

1 410

1 306

1 573

1 404

1 595

1 489

1 481

1 411

1 621

Mellankalv3 Fattened
calves

2 321

2 347

2 497

2 182

2 269

2 276

2 260

2 210

2 272

2 322

Hanungnöt4 Bullocks

2 233

2 364

2 173

2 125

2 178

2 095

2 131

2 196

2 050

2 055

Ko5 Cows

1 809

1 905

1 658

1 645

1 693

1 609

1 590

1 675

1 590

1 560

Slaktsvin6 Pigs for
slaughter

1 323

1 116

1 061

1 210

1 429

1 260

1 226

1 321

1 425

1 241

Får7 Sheep

1 432

1 320

874

1 025

1 108

1 286

859

1 025

1 150

1 070

Lamm8 Lambs

3 132

3 024

2 920

2 828

2 854

3 049

2 409

2 525

2 900

2 829

Slaktkyckling9 Broiler

678

685

668

663

686

716

664

663

724

686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk10 Milk

306

305

306

306

300

..

306

307

306

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg11 Eggs

782

827

752

784

851

866

794

829

864

883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1         I priserna ingår preliminära uppgifter avseende leveranstillägg, efterlikvid och nationellt stöd. Prices include data concerning bonuses, national Nordic aid and final price adjustments, which are preliminary.

2         Tjurkalv, fritt gård. Bull, ex-farm.

3         Fritt gård vid vikt 110 kg, klass O inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 110 kg, class 0, including bonuses and final price adjustments.

4         Fritt gård för ungtjur, vikt 299 kg, klass R inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 299 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.

5         Fritt gård, vikt 260 kg, klass 0, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 260 kg, class 0, including bonuses and final price adjustments.

6         Fritt gård, vikt 80 kg, köttprocent 57, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 80 kg, lean meat content 57 % including bonuses and final price adjustments.

7         Fritt gård, vikt 25 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 25 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of the monthly prices.

8         Fritt gård, vikt 17 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid, Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på slaktade kvantiteter. Ex-farm, weight 17 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

9         Fritt gård, 1,7 kg levande vikt, 1:a kvalitet, inkl. tillägg för campylobacterfria leveranser och marknadstillägg. Ex-farm 1.7 kg live weight, 1st quality including market bonus and bonus for animals free from campylobacter.

10     Fritt gård vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt inkl. nationellt stöd och efterlikvid. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

11     Fritt gård. Konsumtionsägg, klass A. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).