Jordbruksverkets startsida

English-Swedish word list

The English-Swedish word list contains a number of agricultural terms. We have produced it for our own use, but we hope that it may be of some use to others as well.

How do I search the word list?


The simplest way to search the word list is to press Ctrl+F, and type the word you seek in the box that appears.

You can also use the headings in the right-hand column. Clicking on one of these will take you to the top of a table of words in that area.

Where else can I look?


There are many word lists and other resources on the Internet. In the right-hand column we provide links to some of them.

If you know that the term you seek is used in EU legislation, there are two useful paths to take.

  • The term base of the EU institutions
  • EU legislation.

The term base is designed to let the user find words and abbreviations in several languages, and is thus easy to use.

EU legislation, on the other hand, are not published in order to help with translations, but can still be used that way.

If you know in which piece of legislation the term is used, you can do as described below. You can also search for terms directly, but this is less likely to produce useful hits.

1. Click on the heading Natural number (under the heading Search by document number).
2. Type the year and the number of the document, and press Search.
3. Select Bibliographic notice + text (bilingual display)
4. Click on the language you wish to translate the word into.
5. Press Ctrl+F, type the term in the dialogue box and press OK.

If the term is there it will be highlighted in the language you typed it in. The other column will show you the same paragraph, but the term is not highlighted there.

Animal and veterinary terms

English

Swedish

African horse sicknessafrikansk hästpest
(Registered) Importer's Declarationdjurägarförsäkran
abrasive stripklonötare
African swine feverafrikansk svinpest
age bracketålderskategori
agentagens (smittämne)
all-in-all-out productionomgångsuppfödning
animal healthdjurhälsa
animal welfaredjurskydd
anthelminticsavmaskningsmedel
anthraxmjältbrand
antibodyantikropp
antibody titreantikroppsnivå
Aujeszsky's diseaseAujeszskys sjukdom, AD
avian influenza, fowl plaguehönspest
beef bread (nöt), meat breed (får)köttras
bird flu, avian influenza, fowl plaguefågelinfluensa
blood testblodprovstest
bluetoungeblåtunga
Bohus Poll [-ed cattle]bohuskulla
boned meatkött med ben
Border Inspection Postgränskontrollstation
border inspection veterinariangränsveterinär
bovine animals, cattlenötkreatur
bovine brucellosisbovin brucellos
bovine brucellosis brucellos hos nötkreatur
bovine spongiform encephalopathybovin spongiform encefalopati, BSE
bovine tuberculosisbovin tuberkulos
breedras
breedinguppfödning
breeding materialavelsmaterial
breeding objectiveavelsmål
breeding pigsavelssvin
breeds in animal husbandryhusdjursraser (lantbruks-)
bulltjur
by-catchbifångst
cachexiautmärgling
calfkalv
calving penkalvningsbox
camelkamel
canine distempervalpsjuka
caprineget-
carcass weightslaktvikt
change in behaviourbeteendeförändring
classical swine fever, hog choleraklassisk svinpest
cloven-hoofed animalklövdjur
Compiled Vaccination Certificatesammanställt vaccinationsintyg
complement fixation testkomplementbindningstest
dairy cowmjölkko
dairy farmmjölkgård
Dala Fur sheepdala pälsfår
dam breedmoderras
deerhjort
deer/cervidaehjortdjur
demersal trawlbottentrål
disease controlsmittskydd
domestic animals, farm animalshusdjur
donor animaldonatordjur
dourinebeskällarsjuka
dourinedourine
draught-horsearbetshäst
dust bathsandbad
eagle owlberguv
echinococcosisrävens dvärgbandmask
enzootic bovine leucosisenzootisk bovin leukos
epizooticepizooti
equine infectious anaemiainfektiös anemi hos häst
fallen stockkadaver (självdött)
farmed gamehägnat vilt
farmed gamehägndjur
feathered gamevildfågel
feltmakingtovning
ferretfrett (jaktiller)
Finewool (sheep)finullfår
first vaccinationgrundimmunisering
fishing pressurefisketryck
flay, skinflå
food safetylivsmedelssäkerhet
food safetysäkra livsmedel
foot-and-mouth diseasemul- och klövsjuka
foster cowamko
fur rabbitpälskanin
furred gamevilt (pälsdjur)
glandersrots
goat milk recording schemegetkontrollen
gobelin woolgobelängull
goosanderstorskrake
Gotland (sheep)pälsfår
Gotland ponygotlandsruss
guard hairtäckhår
hatchabilitykläckbarhet
hatching eggskläckägg
heavy meat breedtyngre köttras
heiferkviga
Hendra diseaseHendra-sjukdom
herdbesättning
herring gullgråtrut
holding numberproduktionsplatsnummer
holding, establishmentanläggning
housinguppstallning
hydatid cystblåsmask
improvedförädlad
keephålla (djur)
leptospirosisleptospiros
Licence for Registered Importertillstånd för registrerad importör
licensed veterinarianlegitimerad veterinär
litter areaströbädd
live weightlevande vikt
livestock densitydjurtäthet
livestock unitdjurenhet
livestock, cattleboskap
local breedlokal ras
loose housinglösdrift
maedi-visnamaedi-visna
medical examinationhälsoundersökning
microchipmikrochip
minkmink
myxomatosismyxomatos
native breedlantras
net fishingfiske med garn
Newcastle diseaseNewcastlesjuka
North Swedish horsenordsvensk häst
official veterinarianofficiell veterinär
open shedligghall
ornithosisornithos
outwintering animalsutegångsdjur
ovinefår-
ovine brucellosisbrucellos hos får
paratuberculosisparatuberkulos
peasant breedallmogeras
pigletsmågris
pigs for fatteningslaktsvin
plague of small ruminantspeste des petits ruminants
polecatiller
porcine brucellosisbrucellos hos svin
porcine reproductive and respiratory syndrome, PRRSPRRS
pot-bellied pighängbuksvin
pregnancy, gestation dräktighet
pregnantdräktig
production breedproduktionsras
prolapse, prolapsusframfall
psittacosis papegojsjuka
psittacosispsittakos
put down, destroyavliva
rabiesrabies
ratitesstrutsfåglar
Reindeer Husbandry Actrennäringslagen
reptileskräldjur
rinderpest, cattle plagueboskapspest
roerådjur
Roslag [sheep]roslagsfår
ruminantidisslare
salmonellasalmonella
scaupbergand
scrapiescrapie
serum agglutination testagglutinationstest
sheep recording schemefårkontrollen
sire breedfaderras
slatted floorgödseldränerande golv
slaughterslakt
smewsalskrake
solipedhovdjur (ej klövdjur)
speciesart
stoat, erminehermelin
stunningbedövning
suckler cowdiko
suckler cowsam- och dikor
surveillance zoneövervakningsområde
swab testsvabbprovtagning
Swedish Blue [duck]svensk blå anka
Swedish Friesian [cattle]svensk låglandsboskap (SLB)
Swedish Jersey [cattle]svensk Jersey
Swedish Mountain [cattle]fjällko
Swedish native rabbitsvensk lantkanin
Swedish Red and White [cattle]svensk röd och vit boskap (SRB)
Swedish Red Poll [-ed cattle]rödkulla
Swedish Unique Mountain (cattle)fjällnära kor
Swedish warmbloodsvensk varmblodig häst
Swedish Yellow [duck]svensk gul anka
swine vesicular diseaseswine vesicular disease
swine vesicular diseasevesikulär svinsjuka
targeted fisheriesfiske, riktat
Teschen diseasesvinlamhet
Teschen diseaseteschensjuka
throat bot flysvalgbroms
transmissible gastroenteritis of pigsTGE
trichinellosistrikinos
tufted duckvigg
underwoolbottenull
vaccine distributed in baitsvaccinbete
vectorsmittspridare
vesicular stomatitisvesikulär stomatit
Veterinary Health Certificatefriskintyg
warble flykornfluga
wild duckgräsand
wild gameviltlevande vilt (ej hägnat)
Woodsheepskogsfår
young bulltjur, ung
young pigletspädgris
zone of protectionskyddsområde
Slaughter

English

Swedish

adverse weather conditionsogynnsamma väderförhållanden
alternating currentväxelström
anaesthetic drugsnarkosmedel
automatic neck-cuttersautomatisk halsavskärning
back-up equipmentreservutrustning
be kept in lairagestallas upp (på slakteri)
bell gunkulmask
bleedingavblodning
brain stemhjärnstam
captive bolt stunnerbultpistol
carbon dioxide chamberkoldioxidschakt
carotid arterieshalspulsådrorna
clonic crampsmuskelryckningar
corneal reflexhornhinnereflex
cradletransportkorg
cradle loading penindrivningsbox
currentströmstyrka
decapitationdekapitering
dehorned/polledhornlösa
direct currentlikström
droverdjurdrivare
electrical prods/goadselektrisk pådrivare
electrocutionelavlivning
ethics committee on animal experimentsdjurförsöksetisk nämnd
farmed fishodlad fisk
field lairagesfållor och hägn
handgunenhandsvapen
haulierdjurtransportör
high yieldinghögmjölkande
hindquartersbakdel
hollow point ammunitionhålspetsammunition
hornedhornbärande
IMD (instantaneous mechanical destruction) maceration
impedancemotstånd
killingavlivning
lairage areauppstallningsutrymme
litterströmedel
long-range shootingavståndsavlivning
movementdrivning
muzzle energymynningsenergi
neck dislocationhalsdislokation
non-slip flooringhalkfria golv
official veterinarianofficiell veterinär
open measurementsfria mått
penbox
pithinghjärnstamsstick
racewaysdrivgångar
research animalsförsöksdjur
restraintfixering
shacklesfotbyglar
slaughter funnelslakttratt
sorting paddlesorteringspaddel
stray reindeerströvren
stunningbedövning
tethereduppbundna
tissue-irritatingvävnadsretande
tonic crampsstelhet
twitchbrems
two-handed pig boardtvåhandsdrivskiva
vertebral columnhalskotpelaren
water bathvattenbad
Feedingstuffs

English

Swedish

acute toxicityakut toxicitet
added nitratenitratinblandning
adipose tissuefettvävnad
aflatoxinaflatoxin
amino acidaminosyra
animal by-productsanimaliska biprodukter
animal for productionproduktionsdjur
animal wasteanimaliskt avfall
antiparasitics and deworming agentsparasit- och avmaskningsmedel
approval numbergodkännandenummer
arsenicarsenik
aspiration worksaspirationsanläggning
avoparcinavoparcin
babassu cakebabassukaka
ban on dilutionspädningsförbud
beet fibrebetfiber
beet pulpbetmassa
bentonitebentonit
bentonite filterbentonitfilter
betainebetain
binderbindemedel
blanksblankprover
bovine spongiform encephalopathybovin spongiform encefalopati
broad beanåkerböna
BSE BSE
cadmiumkadmium
carcass, carcase slaktkropp
carotenoidskarotenoider
carrierbärsubstans
chicken for fatteningslaktkyckling
chlorinated compoundklorförening
chlorinetetracyclineklortetracyklin
closely related compoundsnärbesläktade föreningar
coagulants and anti-caking agentskoagulerings- och klumpförebyggande medel
coccidiostatskoccidiostatika
code keykodnyckel
complementary feedingstuffskompletteringsfoder
complementary feedingstuffs used during peak lactation (lactation feedingstuffs)höglaktationsfoder
complete feedingstuffshelfoder
compound feedingstuffsfoderblandningar
concentrate (vard.)kraftfoder
concentrationanrikning
contagious agentsmittämne
copperkoppar
crude fatråfett
crude fibreväxttråd
crude proteinråprotein
daily rationdagsgiva
depositiondeponering
derogationundantag
destruction plantdestruktionsanläggning
detectable levelmätbar nivå
detection levelanalysgräns
detection leveldetektionsnivå
detection limit detektionsgräns
dibenzo furansdebensofuraner
dieldrindieldrin
dilutespäda ut
dilution effectutspädningseffekt
dioxindioxin
direct dryingdirekttorkning
dog-chewtuggben
dried and molassed sugarbeet pulpmelasserad betsnitsel
dry feedingstuffstorrfoder
dry mattertorrsubstans
dust sampledammprov
ear fusariosesaxfusarioser
endosulfanendosulfan
enrichanrika
enrofloxacinenrofloxacin
environment samplemiljöprov
Environmental and Health Protection Unitmiljö- och hälsoskyddsförvaltningen
environmental toxinmiljögift
ethoxyquinetoxikin
expellerexpeller
fallen stockkadaver (självdött)
fallen stock bankadaverförbud
farmed fishodlad fisk
fat recoveringfettåtervinning
fat solublefettlöslig
feed additives fodertillsatser
feed componentsfoderkomponenter
feed councilfoderråd
feed fatfoderfett
feed grainfoderspannmål
feed hygienefoderhygien
feed inspectorfoderinspektör
feed materialsfoderråvaror
feed materials, ingredientsråvaror
feed millanläggning som tillverkar foderblandningar
feed phosphatesfoderfosfater
feed utilizationfoderomvandlingsförmåga
feedingstuffs foder
feedingstuffs of vegetable originvegetabiliskt foder
filter agentfiltermedel
finished feedfärdigfoder
fish farmfiskodling
fit for human consumptionlivsmedelsgodkänd
food chainbiologiska kedjan
food materialslivsmedelsråvara
food scrapes (till djur), leftovers (även till människor)matrester
foragegrönfoder
formation of toxinstoxinbildning
formic acidmyrsyra
genetically modified organismsgenetiskt modifierade organismer
GMO GMO
green mealgrönmjöl
growth promotors, growth promoting additivestillväxtbefrämjande tillsatser i foder
heavy metaltungmetall
hermetically sealed containerhelkonserv
high dosagehögdos
high risk materialhögriskmaterial
hydraulic oilhydraulolja
hydroxylatehydroxylera
hygiene grouphygiengrupp
inspection plankontrollplan
kaolinitic claykaolinlera
labellingmärkning
lasalocidlasalocid
laying hensvärphöns
leadbly
lignosulphatelignosulfat
lindanelindan
low risk materiallågriskmaterial
lupinlupin
lysinelysin
macro mineralsmakromineraler
macrolidesmakrolider
maximum (permitted) levelgränsvärde
meat and bone mealkött- och benmjöl
meat and bone meal from fallen stockkadavermjöl
medical productsläkemedel
medicinalmedicinskt verksamma
medicinal products in feedingstuffsläkemedel i foder
mercurykvicksilver
methioninemetionin
metriphonatemetrifonat
microscopy analysismikroskopiundersökning
milk powdermjölkpulver
milk replacermjölkersättning
mineral feedingstuffsmineralfoder
monensinmonensin
mouldmögelsvamp
mould toxinmögeltoxin
mycotoxinmykotoxin
narasinnarasin
nutritive analytical controlkemisk näringskontroll
nutritive contentnäringsinnehåll
ochratoxinochratoxin
olaquindoxolaquindox
oxytetracyclineoxytetracyklin
palm kernelpalmkärna
PCBPCB
pentachlorophenolpentaklorfenol
persistentstabil mot nedbrytning
phosphatefosfat
phosphorus contentfosforhalt
pig manuresvingödsel
pig rations/feedsvinfoder
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)polyklorerade dibensodioxiner
protein feed material of animal originanimalisk proteinråvara
protozoansprotozoer
random samplestickprov
rationsfoderstat
reliability analysisredbarhetsanalys
residuesrestsubstanser
resistanceresistens
roughagegrovfoder
sanitary effluentsanitetsutsläpp
saturinghärdning (av fett)
scrape sampleskrapprov
self-monitoringegenkontroll
serotypingserotypning
silica claykisellera
skim milk powder, skimmed milk powderskummjölkspulver
skim milk, skimmed milkskummjölk
slaughter ratioslaktutbyte
sludgerötslam
sludgeslam
specified risk materialspecificerat riskmaterial
standards for quality assurancekvalitetssäkringskrav
Standing Committee on Animal NutritionStändiga foderkommittén
State Epizootiologiststatsepizootolog
straight feedingstuffsoblandade foderråvaror
threoninetreonin
tolerance thresholdtoleransgräns
total feed rationtotalfoder
toxicitytoxicitet
trace elementsspårelement
trichothecenestrichotecener
tryptophantryptofan
tylantylan
tylosin phosphatetylosinfosfat
undesirable substancesfrämmande ämnen
vomitoxin vomitoxin
WafolinWafolin
waste wateravloppsvatten
waste woodspillvirke
water activityvattenaktivitet
wet feedingstuffsvåta varor
White Papervitbok
xanthophyllsxantofyller
zearalenonezearalenon
zero tolerancenolltolerans
zinc oxidezinkoxid
zinc sulphatezinksulfat
Crops and environment

English

Swedish

abacamanillahampa
Acetamipridacetamiprid
acidificationförsurning
acorn grazing landollonbetesmark
additional supporttilläggsersättning
admixtureinblandning
advance evaluationförhandsbedömning
advisorrådgivare
afforestationskogsplantering
agricultural landscape, variedodlingslandskap, rikt
Agro-Environmental and Rural Development ProgrammeMiljö- och landsbygds-programmet
aid periodstödperiod
air chemistry assessmentluftkemiska mätningar
alien species, främmande arter
non-indigenous speciesfrämmande arter
Alvar grazingAlvarbete
ammonia emissionsammoniakförluster
amylopectinamylopektin
ancient monument sitefornlämningslokal
annual cropsettåriga grödor
annual fallowkortliggande träda
aphidbladlus
apple scabäppleskorv
aquaculturevattenbruk
arable field with irregular shapesvårbrukad åker
arable landåkermark
artichokekronärtskocka
attack, infestation, infectionangrepp
aubergine, eggplantaubergine
Azoxystrobinazoxystrobin
baby cornminimajs
band applicationbandsprutning
banks between fieldsrenar mellan åkerskiften
bare soilbar jord
bare soilobevuxen mark
barleykorn
base pairbaspar
beanböna
bio-availablebiotillgängligt
Biodiversity in the Agricultural LandscapeMarkernas mångfald
birdcherry aphidhavrebladlus
Bitertanolbitertanol
bitter orange, sour orangepomerans
black nightshade, Solanum nigrum L. björnbär
 nattskatta
blackberrybjörnbär
black-grass, Alopecurus myosuroides Huds. renkavle
blueberry, whortleberryblåbär
Brazil nutparanöt
break cropavbrottsgröda
breedras
broadcast spreadingbredspridning
broad-leaved deciduous forest, selected valuable broad leaf forestädellövskog
brown foot rot, Michrodochium nivale snömögel
brown rotringröta, mörk
Brussels sproutsbrysselkål
cape gooseberryphysalis
carrot fly, Psila rosaemorotsfluga
carrot mining fly, Napomyza carotae morotsminerare
catchment areatillrinningsområde
cattle path fägata
cauliflowerblomkål
celeriacrotselleri
celerystjälkselleri
cerealsspannmål
chanterellekantarell
characterizationkarakterisering
chemical compositionkemisk sammansättning
chemical plant protection products kemiska bekämpningsmedel
chivesgräslök
chlorogenic acidklorogensyra
citrus fruitcitrusfrukt
clearance cairnodlingsröse
coirkokosbast
commitmentåtagande
common field-speedwell, Veronica persica Poir. konstruktion
 veronika
competitive abilitykonkurrensförmåga
constructkonstruktion
Convention on Biological Diversitykonventionen om biologisk mångfald
Conversion of Arable Land schemeomställningsstödet
coppice meadowstubbskottsäng
cornmajs
corn rootwormmajsrotbagge
cowberrylingon
cranberrytranbär
cropgröda
crop production planväxtodlingsplan
crop rotationväxtföljd
cropping systembrukningsmetoder
cross breedingkorsningsförädling
cross fertilizationkorsbefruktning
cultivated plantkulturväxt
cultivation (cropping) system, (farm) management systemodlingssystem
cultivation limitodlingsgräns
cultivation techniqueodlingsteknik
cultural heritage valueskulturhistoriska värden
culturally significant landscape elementskulturbärande landskapselement
cut-off criteriastupstockskriterium
cyanobacterial bloomsblomning av blågröna alger
Cyprodinilcyprodinil
dammed-in meadowdämmäng
dark leaf spot, Alternaria brassicicola och Alternaria brassicae svartfläcksjuka
dart mothjordfly
datedadel
deciduous forest (hardwood forest)lövskog
deep litter manuredjupströgödsel
dicot weedsörtogräs
Difenoconazoledifenokonazol
Diflufenicandiflufenikan
digestionklyvning
Dimethoatedimetoat
distribution patternutbredningsmönster
ditched wallgropvall
dormancygroningsvila
dosage keydosnyckel
drag hosematarslangar
drainageavrinning
drainagemarkavvattning
drainage waterdräneringsvatten
Drechslera teres (net blotch)kornets bladfläcksjuka
drilling of fertilizerradmyllning
dual fueldubbelbränsle
durum wheatdurumvete
early potatoesfärskpotatis
early potatoesnypotatis
earthen walljordvall
ecological balanceekologisk balans
edge of forestskogsbryn
efficacy evaluationeffektivitetsutvärdering
Environment Protection Actmiljöskyddslagen
environmental loadmiljöbelastning
environmental impact assessmentmiljökonsekvensbeskrivning
Environmental Quality Objectivesmiljökvalitetsmål
environmentally hazardous activitymiljöfarlig verksamhet
Euptetyx atropunctatapotatisstrit
European cankerfruktträdskräfta
eutrophicationövergödning
evaluationevaluering
ex situ conservationex situ-bevarande
extension service gårds- och bebyggelsemiljö
(advisory service)rådgivning
eyespotstråknäckare
farmer affirmationskötselbrev
farmyard and farmhouse environmentgårds- och bebyggelsemiljö
fennelfänkål
feralförvildad
fertilizerskonstgödsel
fertilizers (commercial)handelsgödsel
field areaåkeryta
field assessment of pestsfältgradering
field maizefodermajs
field pansy, Viola arvensis Murr. lin
 viol
field vegetable cropsgrönsaksodling på friland
financial incentives and disincentivesekonomisk styrning
fire blightpäronpest
flaxlin
flaxspånadslin
floating crustsvämtäcke
Fluazinamfluazinam
forage landfodermark
forest pastureskogsbete
fragmentationuppsplittring
frit flyfritfluga
frozen grounddjupt tjälad mark
fungisvamp
garden cresskrasse
gathering of leaf fodderlövtäkt
gelgelé
gene expressiongenuttryck
gene transfergenöverföring
general management conditionsgenerella skötselvillkor
genetically modified plantsgenetiskt modifierade växter
genomegenom
gingeringefära
glyphosateglyfosat
glyphosate toleranceglyfosattolerans
gooseberrykrusbär
grain fieldstråsädesodling
grain legumes, dry pulsestrindsäd
grass silagegräsensilage
grassland vegetationsperiod
 vall
grazing intensitybetesuttag
greenhouse cultivationväxthusodling
groatskrossgryn
growing cropsväxande gröda
growing periodvegetationsperiod
growing seasonväxtsäsong
growing season/periododlingssäsong
habitatväxtplats
habitat fragmentationfragmentering av livsmiljöer
harvestskörd
headlandåkerren
heathlandljunghed
hectare dosehektardos
hemphampa
hopshumle
horse radishpepparrot
improvedförädlad
in situ conservationin situ-bevarande
incorporate into the soilbruka ner
Indian fig, cactus fruitkaktusfikon
inner watersinre vatten
interim targetdelmål
invasive abilityinvasiv förmåga
inventoryinginventering
investment in real propertyfasta investeringar
ioxynilioxynil
Iprodioneiprodion
isolation distanceisoleringsavstånd
Jerusalem artichokejordärtskocka
juniper berryenbär
kalegrönkål
keep a green coverhålla marken bevuxen
land with green cover in autumn and winter (green land)grön mark
large racks still in usestorhässjor i bruk
leaf blotch, Rhyncosporium secalis sköldfläcksjuka
leaf spot, Septoria tritici Svartpricksjuka
leekpurjolök
leguminous plantsbaljväxter
lemon grasscitrongräs
level of infestationangreppsnivå
level of supportersättningsnivå
leyslåttervall
liming to improve soil structurestrukturkalkning
linseedoljelin
liquid manureflytgödsel
liquid manure injectormyllningsaggregat
livestock husbandryhusdjursskötsel
load of nutrientsbelastning av närsalter
local varietylantsort
management of meadowsängshävd
management pointstödpoäng
management, traditional usehävd
Mancozebmankozeb
manioc, cassava, tapiocamaniok
manurestallgödsel
marl pitsmärgelgravar
meadow with seepage wateröversilningsäng
meadow with trees and bushesträd- och buskbärande äng
meadowland farmingängsbruk
Mesosulfuronmesosulfuron
Metazachlormetazaklor
Metribuzinmetribuzin
millethirs
monitoring stationmätstation
mountain holding (seasonal)fäbod
mountain pasturefäbodbete
mown meadow slåtteräng
mutation breedingmutationsförädling
national programmenationellt program
nitrate leachingkväveutlakning
nitrogen emissionkväveutsläpp
non-arable outcropåkerholme
non-road mobile machineryarbetsmaskin
non-toxicgiftfri
Nordic Gene BankNordiska genbanken
nurseryplantskola, trädskola
nutrient leaching, (ibland nutrient runoff)näringsläckage
nutrient salt, nutrientsnärsalter
offspringavkomma
oilseedsoljeväxter
open-air cultivation odling på friland
organic farmingekologisk odling
organic soil (äv. humus soil)mulljord
oyster mushroomostronskivling
parent varietymodersort
parsnippalsternacka
pasturebetesmark
peatedmullad
Pendimethalinpendimetalin
perennial fallowlångliggande träda
permanent cropsfleråriga grödor
pestskadegörare
pesticides bekämpningsmedel
pestsväxtskadegörare
phosphorus limitedfosforbegränsade
phytotoxicityfytotoxicitet
pile on a hay rackhässja
Pirimicarbpirimikarb
plant genetic resourcesväxtgenetiska resurser
plant nutrient lossesväxtnäringsförluster
plant nutrient utilizationväxtnäringsutnyttjande
plant nutrientsväxtnäring
plant nutrientsväxtnäringsämnen
plant protection centreVäxtskyddscentral
plant protection productsväxtskyddsmedel
plantainmjölbanan
planted wind-breakläplantering
plasmidplasmid
plot edgeskifteskant
point sourcespunktkällor
pollhamla
pollardhamlat träd
pollen beetle, Meligethes aeneus rapsbagge
pollen dispersalpollenspridning
pond for water-retting of flaxlinsänke
pondssmåvatten
post-mowing grazingefterbete
potato late blightpotatisbladmögel
preceding cropförfrukt
premiumbidragsbelopp
Prochlorazprokloraz
Prothioconazoleprotiokonazol
pyrethroidspyretroider
rapeseedraps
recipient organismmottagarorganism
red cabbagerödkål
release siteutsläppsplats
repellentavskräckningsmedel
research and development forskning och utveckling
retrofitefterkonvertering
rhubarbrabarber
ring rotringröta, ljus
risk analysisriskanalys
risk assessmentriskbedömning
root zone leaching, rhizosphere leachingrotzonsutlakning
Rural Development Programmelandsbygdsprogrammet
sandy soilsandjord
sclerotinia disease, sclerotinia sclerotiorumbomullsmögel
scythe mowinglieslåtter
secondary distributionsekundär spridning
seedutsäde
seed potatoesutsädespotatis
self-sufficiencysjälvförsörjning
semi-liquid manurekletgödsel
semi-natural pasturesnaturbetesmark
sexually compatiblekorsningsbar
shallotschalottenlök
silkwormsilkesmask
sisalsisalhampa
size markerstorleksmarkör
slurry pit, slurry storegödselbehållare
small-scale habitatssmåbiotoper
soilborne infection markburen smitta
Solanum physalifolium Rusby (green nightshade)spridarplatta
 bägarnattskatta
solid manurefastgödsel
solitary treesolitärträd
sorghum durra
sour cherrysurkörsbär
species levelartnivå
splash platespridarplatta
spot applicationpunktbehandling
starchstärkelse
starch potatoesstärkelsepotatis
stone dumpstentipp
structures for survivalstruktur för överlevnad
stubblestubbträda
subsistence farmingsjälvhushåll
sub-soil compactionjordpackning i alven
suction trapsugfälla
sugar peasockerärt
sunflowersolros
support areastödområde
sustainable conventional agricultureREKO-stöd
swardgrässvål
sward/rocks mosaic grazingmosaikbete
swede, rutabagakålrot
Swedish Agri-environment Programmesvenska miljöprogrammet
Swedish Threatened Species UnitArtDatabanken
sweet pepperpaprika
synthesis pathwaysyntesväg
synthesis ratesynteshastighet
synthesis stepsyntessteg
the Inventory of meadows and grazing landÄngs- och hagmarks-inventeringen
the use of green manuregröngödsling
thermal screenenergigardin
thresholdtröskelvärde
tillage (first)brytning (av gröda)
Tilletia contraversa (dwarf bunt)dvärgstinksot
Tiophanate-methyltiofanatmetyl
tolerance limittoleransgräns
traceabilityspårbarhet
traditional buildingöverloppsbyggnad
trailing hose el. band spreadingsläpslang
trailing shoessläpfotsramp
traitanlag
treatmentförsöksled, led
trialförsök
triticalerågvete
Triticonazoletritikonazol
turnip kalekålrabbi
type of agricultural landägoslag
types of landmarkslag
understoreyundervegetation
Ustilago nuda (Barley Losse Smut)kornets flygsot
varietysort
vectorvektor
vegetatively propagatedvegetativt förökade
vineyardvingård, vinodling
vulnerable zoneskänsliga områden
ware potatoesmatpotatis
water chestnutvattenkastanj
water managementvattenhantering
water managementvattenvård
water-saturated groundvattenmättad mark
wheatvete
wheat leaf spotsbladfläckarvete
white radishrättika
winter cropshöstsådda grödor
yellow leaf spot, Dreschlera tritici-repentis vetets bladfläcksjuka
yieldavkastning
Swedish Environmental Objectives

Swedish Environmental Objectives

De svenska miljömålen

national environmental objectivesmiljömål, nationella
A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagoshav i balans, levande kust och skärgård
A Good Built Environmentgod bebyggd miljö
A Magnificent Mountain Landscapestorslagen fjällmiljö
A Non-Toxic Environmentgiftfri miljö
A Protective Ozone Layerskyddande ozonskikt
A Rich Diversity of Plant and Animal Liferikt växt- och djurliv
A Safe Radiation Environmentsäker strålmiljö
A Varied Agricultural Landscapeett rikt odlingslandskap
Clean Airfrisk luft
Flourishing Lakes and Streamslevande sjöar och vattendrag
Good-Quality Groundwater grundvatten av god kvallitet
Healthy Forestslevande skogar
Natural Acidification Onlybara naturlig försurning
Reduced Climate Impactbegränsad klimatpåverkan
Thriving Wetlandsmyllrande våtmarker
Zero Eutrophicationingen övergödning
Rural Development Programme

English

Swedish

Rural Development ProgrammeLandsbygdsprogrammet
Enterprise SupportFöretagsstöd
Setting-up aid Startstöd
Investment supportInvesteringsstöd
Skills acquisition supportStöd för kompetensutveckling
Support for purchase of servicesStöd för köp av tjänster
Project SupportProjektstöd
Agri-environmental paymentsMiljöersättningar
Non-productive investmentsMiljöinvesteringar
Cultivated grasslandVallodling
Environment protection measuresMiljöskyddsåtgärder
Reduced nitrogen leachingMinskat kväveläckage
Organic productionEkologiska produktionsformer
Riparian stripsSkyddszoner
WetlandsVåtmarker
Pastures and meadowsBetesmarker och slåtterängar
Cultural heritageNatur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet
Local breedsHotade husdjursraser
Local breeds associationsRasbevarande husdjursföreningar
Brown beansBruna bönor på Öland
Trade

English

Swedish

ACP countriesAVS-länder
ad valorem equivalent, EVAvärdetullsekvivalent
ad valorem tariffvärdetull
additional dutytilläggstull
additional guaranteestilläggsgarantier
Additional Protocoltilläggsprotokoll (till avtal)
Agreement on AgricultureJordbruksavtalet
agricultural elementjordbruksdel (av tull)
barriers to tradehandelshinder
basic criteriagrundläggande villkor
basic productbasprodukt
CN codeKN-nummer
customs’ warehousetullager
de minimis supportde minimis-stöd
declaration of raw materialsråvarudeklaration
decoupledavlänkat
direct supportdirektstöd
dismantleavskaffa (tull)
double-zero agreementnoll-nollavtal
entry price systemingångsprissystem
equity capitaleget kapital
extraction rateåtgångstal
food safetysäkra livsmedel
food securitylivsmedelstrygghet
food securitytryggad livsmedelsförsörjning
Generalized System of Preferences (GSP)allmänna preferenssystemet (GSP)
HS codeHS-nummer
income supportinkomststöd
industrial elementindustridel (av tull)
industrial tariffindustritull
intermediate productmellanprodukt
internal price rebatesinterna prisrabatter
marginal investmentmarginalinvestering
market assessmentmarknadsbedömning
OCT ULT
Overseas Countries and Territoriesutomeuropeiska länder och territorier
point of entryinförselort
policy specific criteriastödspecifika kriterier
price compensationprisutjämning
processed agricultural productsbearbetade jordbruksvaror
production stimulatingproduktionsdrivande
quota rentkvotränta
raw materialsråmaterial
release on the marketutsläpp på marknaden
rules of originursprungsregler
semi-product, semi-manufactures (pl)halvfabrikat
tarifftull
tariff peakstulltoppar
tariff ratetullsats
tariff rate quotatullkvot
technical barriers to tradetekniska handelshinder
temporarytidsbegränsad
the Amber Boxgula boxen
the Blue Boxblå boxen
the Green Boxgröna boxen
third countrytredje land
trade distortinghandelsstörande
variable import levyrörlig införselavgift
variable levyrörlig avgift
water in the tariffsluft i gränsskyddet
WTO compatibleWTO-förenlig
Inspection and control

English

Swedish

block securityblocksäkerhet
bonded warehousetullagerplats
certificate of originursprungsintyg
control activitieskontrollverksamhet
control methodskontrollmetoder
control systemkontrollsystem
deviationavvikelse
file in csv format (comma-deliminated file)skv-fil (semikolonseparerad fil)
final paymentslutbetalning
Geographic Information System (GIS)geografiskt informationssystem (GIS)
GPS, Global Positioning System GPS
inspectorkontrollant
malpracticetjänstefel
on-the-spot-check, field inspectionfältkontroll
payment listverifikationsunderlag
proof of arrivalimportbevis
recoveryåterkrav
remote sensingfjärranalys
risk analysisriskanalys
samplestickprov
sample, selectionurval
sampling planurvalsplan
sampling rateurvalsfraktion
Support and administration

English

Swedish

accompanying measureskompletterande åtgärder
administrationadministration
advance fixingförutfastställelse
aerial photographflygfotografi
age bracketåldersgrupp
agricultural landjordbruksmark
agricultural landscape, agrarian landscapeodlingslandskap
agricultural policyjordbrukspolitik
aid schemestödordning
amount to be settledavräkningsbelopp
animal welfaredjurskydd
animal/livestock breeding, zootechnicshusdjursavel
anomaly, deviationavvikelse
applicationansökan
appropriation directionsregleringsbrev
area aidarealstöd
articles of associationbolagsordning
authorizationfullmakt
baselinebasscenario
biodiversitybiologisk mångfald
blockblock
block securityblocksäkerhet
border inspection postgränskontrollstation
border protectiongränsskydd
branch numberclearingnummer
breedingavel (se husdjursavel)
broad-leaf forestädellövskog
call for tenderanbudsförfarande
carcase weightslaktvikt
certificate of registration,registration certificateregistreringsbevis
chargebelasta (en säkerhet)
Code of Regulations of the Swedish Board of Agriculture Jordbruksverkets författningssamling
Code of Regulations of the Swedish Board of AgricultureStatens jordbruksverks författningssamling
collectionuppbörd
Common Agricultural Policy (CAP)gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)
Common Market Organisation (CMO)gemensam marknadsorganisation
communicationmeddelande
compensatory allowancekompensationsbidrag
compensatory amountersättningsbelopp
competent authoritybehörig myndighet
compulsoryobligatorisk
confidentialkonfidentiell
consultative procedureremissförfarande
conversion rateomräkningskurs
country of dispatchavsändningsland
country of originursprungsland
countylän
cross compliancetvärvillkor
cultural heritage kulturmiljö
customstullen
Customs Information Systemtulldatasystemet (TDS)
dairy cow premiummjölkkobidrag
data basedatabas
data entryregistrering av data
decisionbeslut
differentiated refunddifferentierat bidrag
document of valuevärdehandling
documentary creditremburs
EAGGFEUGFJ
early marketing premiumkalvslaktsbidrag
Eastern enlargement östutvidgningen
edge of forestskogsbryn
eligiblestödberättigad
entitleberättiga
environmental impactmiljöeffekter
environmental loadmiljöbelastning
euro rateeurokurs
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
export by seaexport sjövägen
export declarationexportdeklaration
export licence (för bilaga 1-varor)exportlicens
export refundexportbidrag
export refund goodsexportbidragsvaror
fallowträda
final paymentslutbetalning
food processing aidstöd till livsmedelsförädling
forage areafoderareal
forfeitförverka
forfeiture of a securityförverkan av säkerhet
Geographic Information System (GIS)geografiskt informationssystem (GIS)
GPS, Global Positioning System GPS
group securitybranschsäkerhet
guaranteegaranti
guarantorborgensman
IACSIAKS
inspection, checkkontroll
inspectorkontrollant
Integrated Administrative Control System integrerat administrations- och kontrollsystem
investment aidinvesteringsstöd
invoice declarationfakturadeklaration
issue a licenceutfärda en licens
land usemarkanvändning
landscapelandskap (miljö)
less-favoured areas (LFA)mindre gynnade områden
linseedoljelin
livestock aiddjurbidrag
male bovine animalhandjur av nöt
Management Committeeförvaltningskommitté
Member Statemedlemsstat (i EU)
municipalitykommun
name in block lettersnamnförtydligande
national envelopenationellt kuvert
non-food cropsindustri- och energigrödor
notice of receiptdelgivningskvitto
on-farm registerstalljournal
on-the-spot-check, field inspectionfältkontroll
Ordinanceförordning (regeringens)
organic farmingekologisk produktion
originating inursprung i
other broad leaf forestannan lövskog
parcelskifte
paying agencyutbetalningsställe
payment entitlementstödrättighet
payment listverifikationsunderlag
payment noticebetalningsavi
penalty interestdröjsmålsränta
pesticide residuesbekämpningsmedelsrester
phase-oututfasning
place of loadinglastningsplats
plant nutrientsväxtnäring
plant pestväxtskadegörare
pledge of money/an amountpantförskrivning
premium rightbidragsrätt
prior notificationföranmälan
processed productsbearbetade produkter
processinghandläggning (av en ansökan)
production locationproduktionsplats
project aid for rural developmentprojektstöd för utveckling av landsbygden
provincelandskap (regionen)
recoveryåterkrav
redeem a pledgepant, lösa en
reference areareferensareal
reference periodreferensperiod
refund certificate (för icke-bilaga-1-produkter)bidragslicens
refund certificate with advance fixing of the refund ratebidragslicens med förutfastställelse av bidraget
refund ratebidragsnivå
Regulationförordning (EU:s)
reimbursementåterbetalning
reindeer fencerenhägn
reindeer husbandryrennäring
reindeer husbandry regionrenskötselområdet
reindeer penrenvall
release a securityfrisläppa en säkerhet
release for free circulationfri omsättning, låta övergå till
remote sensingfjärranalys
replacement securityersättningssäkerhet
retention periodhållandeperiod
reviewomprövning
risk analysisriskanalys
Rural Development Programmelandsbygdsprogrammet
rural development regulationLandsbygdsförordningen
rural development regulationLBU-förordningen
samisamisk
samplestickprov
sample, selectionurval
sampling planurvalsplan
sealsigill
set-asideuttagen areal
setting-up aidstartstöd
settlement (of accounts)avräkning
signatoryundertecknare
simplified schemeförenklat program
single administrative document (SAD)enhetsdokument (ED)
single market, theinre marknaden
Single Payment Scheme, single farm paymentgårdsstöd
single securityenkel säkerhet
slaughter premiumslaktbidrag
special (beef) premiumhandjursbidrag
stampstämpel
state epizootiologiststatsepizootolog
statement of opinion, opinionyttrande
statutory management requirementsföreskrivna verksamhetskrav
structural fund aidprojektstöd
submission (of report) for commentremiss
subreportdelrapport
supervisory / regulatory authoritytillsynsmyndighet
support areastödområde
sustainable agriculturelångsiktigt hållbart jordbruk
sustainable societykretsloppssamhälle
Swedish Code of Statutessvensk författningssamling (SFS)
Swedish CustomsTullverket
Swedish Farm Registerlantbrukets företagsregister
Swedish Regulationföreskrift (Jordbruksverkets)
the flat countryslättbygden
thresholdtröskelvärde
trainingkompetensutveckling
tree or shrubbery zoneträd- eller buskstråk
unredeemed pledgepant, oinlöst
unsettled amountavräkningsbelopp, oreglerat
weighted mean, weighted averagevägt medelvärde
white papervitbok
WTO commitmentsWTO-åtaganden
Intervention

English

Swedish

award a contractantaga ett anbud
closing dateansökningsdag, sista
control companykontrollföretag
control copy T5kontrollexemplar T5
intervention goodsinterventionsvara
intervention stocksinterventionslager
invitation to tenderanbudsförfarande
invitation to tender, call for tendersanbudsinfordran
laboratoryanalysföretag
lodge a securityställa säkerhet
notice of invitation to tendermeddelande om anbudsinfordran
partial invitation to tenderdelanbudsinfordran
place of storagelagerplats
port of exportexporthamn
private storageprivat lagring
public storageoffentlig lagring
reference samplereferensprov
reimburseersätta
release for consumptionövergå till fri konsumtion
removal from storageutlastning
removal orderuttagsorder
standing invitation to tenderstående anbudsinfordran
storage keeperlagerhållare
submission of tenderanbudsinlämning
transport costtransportkostnader
Emergency planning

English

Swedish

basic emergency systemgrundberedskap
biological weaponsbiologiska vapen
chemical weaponskemiska vapen
emergency planningberedskap
food emergency stocksberedskapslagring av livsmedel
Ministry of DefenceFörsvarsdepartementet
nuclear weaponskärnvapen
official on standbytjänsteman i beredskap
radiation protectionstrålskydd
radioactive fall-outradioaktivt nerfall
risk and vulnerability analysisrisk- och sårbarhetsanalys
security and preparedness of societysamhällsberedskap
Swedish Armed ForcesFörsvarsmakten
total defencetotalförsvar
Our organisation

English

Swedish

Director Generalgeneraldirektör
Deputy Director Generalöverdirektör
Planning Directorplaneringschef
CDB UnitCDB-enheten
Controllercontroller
Chief Economistchefsekonom
Chief Veterinary Officer (CVO)chefsveterinär
Chief Architectarkitekturägare
Head of Departmentavdelningschef
Head of Unitenhetschef
Administrative Officerhandläggare
Assistantassistent
on leave (on leave)tjänstledig (tj.l.)
acting (acting)tillförordnad (tf.)
Swedish Board of AgricultureStatens jordbruksverk
Boardstyrelse
Administration Managementverksledning
Management Secretariatledningskansliet
Management Groupledningsgrupp
Personnel Divisionpersonalenheten
Internal Audit Unitinternrevisionsenheten
Legal Service Divisionrättssekretariatet

Division for Promotions and Administration Affairs

divisionen för främjande och förvaltning

Department for Rural Affairslandsbygdsavdelningen
Rural Development Unitlandsbygdsutvecklingsenheten
Agri- Enviromental Support Unitmiljöersättningsenheten
Coordination Unitsamordningsenheten
Fisheries Unitfiskerienheten
Rural Analysis Unitlandsbygdsanalysenheten
  
Market Departmentmarknadsavdelnigen
Markets and Trade Unitenheten för handel och marknad
Economic Analysis Unitutredningsenheten
Statistic Unitstatistikenheten
Seed Unitutsädesenheten
International Development Unitenheten för internationellt utvecklingsarbete
Contingency Unitberedskapsenheten
  
Department for Crops and the Enviromentväxt- och miljöavdelningen
Water Management Unitvattenenheten
Enviromental Analysis Unitanalysenheten
Regulations Unitregelenheten
Advisory Unitrådgivningsenheten söder
Advisory Unitrådgivningsenheten norr
Climate Unitklimatenheten
  
Department for Animal Welfare and Healthavdelningen för djurskydd och hälsa
Ruminants and Pigs Unitenheten för idisslare och gris
Horses, Poultry and Game Unitenheten för häst, fjäderfä och vilt
Support and Coordination Unitenheten för stöd och samordning
International Matters and Animal Health Staff Unitenheten för internationella frågor och djurhälsopersonal
CITES, Feed and Animal Products Unitenheten för CITES, foder och djurprodukter
Laboratory Animals and Pets Unitenheten för försöksdjur och sällskapsdjur
  

District Veterinarians

distriktsveterinärerna

District Veterinariansdistriktsveterinärerna
Head Office Huvudkontoret
District Veterinarian ClinicsDistriktsveterinärmottagningar
  

Division for Service and Control

divisionen för service och kontroll

Control Department kontrollavdelningen
CDB UnitCDB-enheten
Register Unitregisterenheten
Control Unitkontrollenheten
Plant Control Unitväxtkontrollenheten
  
IT DepartmentIT avdelningen
Infrastructure Unitinfrastrukturenheten
Application Unitapplikationsenheten
IT Architecture UnitIT- arkitekturenheten
IT Support UnitIT- supportenheten
  
Customer Service DepartmentKundavdelningen
Unit for Financial and Operational Developmentekonomi- och verksamhetesutvecklingsenheten
Communications Unitkommunikationsenheten
Customer Service kundtjänst
Service Unitserviceenheten
Staff and Legal Matters Unitpersonal- och rättsenheten
  

Paying Agency Function

utbetalningsfunktionen

Division for Support Mattersstödärendeavdelningen
Farmers´Subsides Unitjordbrukarstödenheten
Enterprise Support Unitföretagsstödsenheten
Support Inspection Unitstödkontrollenheten
  
Department for Support Managementstödförvaltningsavdelningen
IT Administration UnitIT- förvaltningsenheten
GeoData Unitgeodataenheten
Survey Unit, LPISkartenheten
EU Funds UnitEU- fondsenheten
  
Support Process Departmentstödprocessavdelningen
Support Coordination Unitstödsamordningsenheten
Support Development Unitstödutvecklingsenheten
Process Unitprocessenheten
Support Communication Unitstödkommunikationsenheten
Internal Control Unitinternkontrollenheten
Last updated: 2016-11-08