Jordbruksverkets startsida

Publiceringsplan för officiell statistik 2003

Nedan finner du publiceringsplanen för statistik publicerad under 2003.
Jordbruksstatistisk årsbok

Publication

Description

Date of publication

JO 01 0301 Jordbruksstatistisk årsbok 2003 med data om livsmedel Juni 2003
Företag och företagare

Publication

Description

Date of publication

 - 
Arealer

Publication

Description

Date of publication

JO 10 0301 Åkerarealens användning i juni 2002. Definitiva uppgifterexternal link 2003-04-09
JO 10 0302 Åkerarealens användning 2003. Preliminära uppgifter i mars 2003external link2003-04-14
Husdjur

Publication

Description

Date of publication

JO 20 0301 Antal husdjur i juni 2003external link2003-10-15
JO 23 0301 Antal nötkreatur i december 2002external link2003-03-19
Sysselsättning

Publication

Description

Date of publication

 - 
Animalieproduktion

Publication

Description

Date of publication

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 0301 2002:11external link 2003-01-23
JO 48 0302 2002:12external link2003-02-14
JO 48 0303 2003:1external link2003-03-14
JO 48 0304 2003:2external link2003-04-15
JO 48 0305 2003:3external link2003-05-15
JO 48 0306 2003:4external link2003-06-13
JO 48 0307 2003:5external link2003-07-04
JO 48 0308 2003:6-7external link2003-09-15
JO 48 0309 2003:8external link2003-10-15
JO 48 0310 2003:9external link2003-11-14
JO 48 0311 2003:10external link2003-12-15
Trädgårdsodling

Publication

Description

Date of publication

JO 33 0301 Trädgårdsinventeringen 2003. Uppgifter avseende 2002. Korrigerad version.external link 2003-10-15
Jordbrukets ekonomi

Publication

Description

Date of publication

JO 40 0301 Jordbruksekonomiska undersökningen 2001external link 2003-04-30
JO 40 0302 Jordbruksekonomiska undersökningen 2002. Preliminära uppgifterexternal link2003-12-19
JO 42 0301 Jordbrukarhushållens inkomster 2001external link2003-11-05
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn  
JO 45 0301 - Preliminär utveckling 2001-2002external link2003-02-07
JO 45 0302 - Åren 1991 - 2002external link2003-10-03
JO 45 0303 - Prognos för utvecklingen 2002 - 2003external link2003-12-05
Priser och prisindex

Publication

Description

Date of publication

JO 39 0301 Mark- och arrendepriser 2002external link2003-03-17
JO 46 0301 Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2002external link2003-06-15
Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik  
JO 49 0301 2002:11external link2003-01-23
JO 49 0302 2002:12external link2003-02-14
JO 49 0303 2003:1external link2003-03-14
JO 49 0304 2003:2external link2003-04-15
JO 49 0305 2003:3external link2003-05-15
JO 49 0306 2003:4external link2003-06-13
JO 49 0307 2003:5external link2003-07-04
JO 49 0308 2003:6-7external link2003-09-15
JO 49 0309 2003:8external link2003-10-15
JO 49 0310 2003:9external link2003-11-14
JO 49 0311 2003:10external link2003-12-15
Djurhälsa

Publication

Description

Date of publication

 - 

Contact