Jordbruksverkets startsida

Publication plan for official statistics, 2009

Below you will find publication dates for official statistics on various topics in 2009.
Official statistics of Sweden
Yearbook of agricultural statistics

Publication

Description

Date of publication

JO 01 0901 Yearbook of agricultural statistics 2009 including food 2009-06-30
Holdings and holders

Publication

Description

Date of publication

 - 
Areas

Publication

Description

Date of publication

JO 10 0901 Use of agricultural land 2008. Final dataexternal link2009-03-17
JO 10 0902 Use of agricultural land 2009. Preliminary dataexternal link2009-06-25
JO 18 0901 Areas sown in autumn 2009 opens in new window2009-11-30
Livestock

Publication

Description

Date of publication

JO 23 0901 Number of cattle in December 2008external link2009-02-26
JO 20 0901 Livestock in June 2009 opens in new window2009-10-30
Employment

Publication

Description

Date of publication

 - 
Animal production

Publication

Description

Date of publication

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 0901 2008:11external link2009-01-22
JO 48 0902 2008:12external link2009-02-20
JO 48 0903 2009:1external link2009-03-27
JO 48 0904 2009:2 external link2009-04-21
JO 48 0905 2009:3 external link2009-05-20
JO 48 0906 2009:4 external link2009-06-18
JO 48 0907 2009:5 external link2009-07-03
JO 48 0908 2009:6 opens in new window2009-09-04
JO 48 0909 2009:7 opens in new window2009-09-18
JO 48 0910 2009:8 opens in new window2009-10-20
JO 48 0911 2009:9 opens in new window2009-11-20
JO 48 0912 2009:10 opens in new window2009-12-18
Horticulture

Publication

Description

Date of publication

JO 33 0901 Trädgårdsproduktion 2008 opens in new windowMoved to October 30 2009
JO 33 0902Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktion 2008Moved to the beginning of 2010
Economy in the agricultural sector

Publication

Description

Date of publication

JO 40 0901 Jordbruksekonomiska undersökningen 2007. Slutlig statistikexternal link2009-02-23
JO 42 0901 Jordbrukarhushållens inkomster 2007 opens in new window2009-08-20
JO 40 0902 Farm economic survey 2008, preliminary dataopens in new window2009-12-11

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

 

JO 45 0901 - Preliminär utveckling 2007-2008external link2009-02-06
JO 45 0902 corrected version 2009-12-18- Åren 1997-2008 opens in new windowMoved to October 14 2009
JO 45 0903 corrected version 2009-12-18- Prognos för utvecklingen 2008-2009 opens in new windowMoved to November 30 2009
Prices and price trends

Publication

Description

Date of publication

JO 39 0901 Arrendepriser på jordbruksmark 2008 external link2009-02-12
JO 38 0901 Priser på jordbruksmark 2008 2009-09-10

 

Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik

 

JO 49 0901 2008:11external link2009-01-21
JO 49 0902 2008:12external link2009-02-19
JO 49 0903 2009:1external link2009-03-26
JO 49 0904 2009:2 external link2009-04-20
JO 49 0905 2009:3 external link2009-05-20
JO 49 0906 2009:4 external link2009-06-18
JO 49 0907 2009:5 external link2009-07-03
JO 49 0908 2009:6 2009-09-03
JO 49 0909 2009:7 opens in new window2009-09-18
JO 49 0910 2009:8 opens in new window2009-10-19
JO 49 0911 2009:9 opens in new window2009-11-19
JO 49 0912 2009:10 opens in new window2009-12-17
Animal health

Publication

Description

Date of publication

JO 25 0901 Djurhälsa år 2008 opens in new window2009-10-13

Contact