Jordbruksverkets startsida

Publiceringsplan för officiell statistik 2008

Nedan finner du publiceringsplanen för statistik publicerad under 2008.
Jordbruksstatistisk årsbok

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 01 0801 Jordbruksstatistisk årsbok 2008 med data om livsmedel 2008-06-30
Företag och företagare

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 34 0801 Företag och företagare i juni 2007external link2008-06-10
JO 35 0801 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007. Svensk typologiexternal link2008-06-19
JO 47 0801 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2007external link2008-11-11
Arealer

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 10 0801 Jordbruksmarkens användning 2007. Slutlig statistikexternal link2008-04-22
JO 10 0802 Jordbruksmarkens användning 2008. Preliminär statistikexternal link2008-06-26
JO 18 0801 Höstsådda arealer 2008external link2008-11-26
Husdjur

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 23 0801 Antal nötkreatur i december 2007external link2008-02-26
JO 20 0801 Husdjur i juni 2007. Slutlig statistikexternal link2008-04-29
JO 20 0802 Husdjur i juni 2008external link2008-10-30
Sysselsättning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 30 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007external link2008-10-14
Animalieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 0801 2007:11external link2008-01-22
JO 48 0802 2007:12external link2008-02-21
JO 48 0803 2008:1external link2008-03-19
JO 48 0804 2008:2external link2008-04-18
JO 48 0805 2008:3external link2008-05-22
JO 48 0806 2008:4external link2008-06-17
JO 48 0807 2008:5external link2008-07-04
JO 48 0808 2008:6-7external link2008-09-18
JO 48 0809 2008:8external link2008-10-20
JO 48 0810 2008:9external link2008-11-20
JO 48 0811 2008:10external link2008-12-18
Trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 33 0801 Antalet fruktträd 2007external link2008-04-15
JO 37 0801 Skörd av trädgårdsväxter 2007external link2008-05-30
Jordbrukets ekonomi

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 40 0801 Jordbruksekonomiska undersökningen 2006. Slutlig statistikexternal link2008-02-21
JO 42 0801 Jordbrukarhushållens inkomster 2006external link2008-09-24
JO 40 0802 Jordbruksekonomiska undersökningen 2007. Preliminära uppgifterexternal link2008-12-12

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

 
JO 45 0801 - Preliminär utveckling 2006-2007external link2008-02-07
JO 45 0802 - Åren 1996 - 2007external link2008-10-07
JO 45 0803 - Prognos för utvecklingen 2007-2008external link2008-12-05
Priser och prisindex

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 38 0801 Priser på jordbruksmark 2007external link2008-09-11

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik

 
JO 49 0801 2007:11external link2008-01-22
JO 49 0802 2007:12external link2008-02-21
JO 49 0803 2008:1, korrigerad versionexternal link2008-04-10
JO 49 0804 2008:2external link2008-04-18
JO 49 0805 2008:3external link2008-05-22
JO 49 0806 2008:4external link2008-06-17
JO 49 0807 2008:5external link2008-07-04
JO 49 0808 2008:6-7external link2008-09-18
JO 49 0809 2008:8external link2008-10-20
JO 49 0810 2008:9external link2008-11-20
JO 49 0811 2008:10external link2008-12-18
Djurhälsa

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 25 0801 Djurhälsa år 2007external link2008-10-02

Contact