Jordbruksverkets startsida

Publiceringsplan för officiell statistik 2007

Nedan finner du publiceringsplanen för statistik publicerad under 2007.
Jordbruksstatistisk årsbok

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 01 0701 Jordbruksstatistisk årsbok 2007 med data om livsmedel 2007-06-29
Företag och företagare

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 47 0701 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005external link2007-03-06
Arealer

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 10 0701 Jordbruksmarkens användning 2006. Slutlig statistikexternal link2007-04-13
JO 10 0702 Jordbruksmarkens användning 2007. Preliminära uppgifterexternal link2007-06-29
JO 18 0701 Höstsådda arealer 2007external link2007-11-29
Husdjur

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 23 0701 Antal nötkreatur i december 2006external link2007-02-28
JO 20 0701 Husdjur i juni 2007, Preliminära resultatexternal link2007-10-31
Sysselsättning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 - 
Animalieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 0701 2006:11external link2007-01-24
JO 48 0702 2006:12external link2007-02-21
JO 48 0703 2007:01external link2007-03-21
JO 48 0704 2007:02external link2007-04-18
JO 48 0705 2007:03external link2007-05-23
JO 48 0706 2007:04external link2007-06-15
JO 48 0707 2007:05external link2007-07-06
JO 48 0708 2007:06-07external link2007-09-20
JO 48 0709 2007:08external link2007-10-17
JO 48 0710 2007:09external link2007-11-21
JO 48 0711 2007:10external link2007-12-19
Trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 37 0701 Skörd av trädgårdsväxter 2006external link2007-05-31
Jordbrukets ekonomi

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 40 0701 Jordbruksekonomiska undersökningen 2005. Definitiva uppgifterexternal link2007-02-28
JO 42 0701 Jordbrukarhushållens inkomster 2005external link2007-10-17
JO 40 0702 Jordbruksekonomiska undersökningen 2006. Preliminära uppgifterexternal link2007-12-14

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

 
JO 45 0701 - Preliminär utveckling 2005-2006external link2007-02-07
JO 45 0702 - Åren 1995 - 2006external link2007-10-05
JO 45 0703 - Prognos för utvecklingen 2006-2007external link2007-12-07
Priser och prisindex

Publikation

Titel - beskrivning

Publicerad

JO 38 0701 Priser på jordbruksmark 2006external link2007-09-11
JO 39 0701 Arrendepriser på jordbruksmark 2005-2006external link2007-02-20

Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik

 
JO 49 0701 2006:11external link2007-01-24
JO 49 0702 2006:12external link2007-02-21
JO 49 0703 2007:01external link2007-03-21
JO 49 0704 2007:02external link2007-04-18
JO 49 0705 2007:03external link2007-05-23
JO 49 0706 2007:04external link2007-06-15
JO 49 0707 2007:05external link2007-07-06
JO 49 0708 2007:06-07external link2007-09-20
JO 49 0709 2007:08external link2007-10-17
JO 49 0710 2007:09external link2007-11-21
JO 49 0711 2007:10external link2007-12-19
Djurhälsa

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 25 0701 Djurhälsa år 2006external link2007-12-19

Contact