Jordbruksverkets startsida

Publiceringsplan för officiell statistik 2006

Nedan finner du publiceringsplanen för statistik publicerad under 2006.
Jordbruksstatistisk årsbok

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 01 0601 Jordbruksstatistisk årsbok 2006 med data om livsmedel 2006-06-30
Företag och företagare

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 34 0601 Företag och företagare i juni 2005. Korrigerad 07-05-02external link2006-08-31
JO 35 0601 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005. Svensk typologiexternal link2006-10-31
Arealer

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 10 0601 Jordbruksmarkens användning 2005. Slutlig statistikexternal link2006-04-21
JO 10 0602 Jordbruksmarkens användning 2006. Preliminära uppgifterexternal link2006-06-22
JO 18 0601 Höstsådda arealer 2006external link2006-11-30
Husdjur

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 23 0701 Antal nötkreatur i december 2006external link2007-02-28
JO 20 0701 Husdjur i juni 2007, Preliminära resultatexternal link2007-10-31
Sysselsättning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 23 0601 Antal nötkreatur i december 2005external link2006-02-28
JO 20 0601 Husdjur i juni 2005. Slutlig statistikexternal link2006-04-21
JO 20 0602 Husdjur i juni 2006external link2006-10-31
Animalieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 0601 2005:11external link2006-01-25
JO 48 0602 2005:12external link2006-02-22
JO 48 0603 2006:1external link2006-03-22
JO 48 0604 2006:2external link2006-04-21
JO 48 0605 2006:3external link2006-05-18
JO 48 0606 2006:4external link2006-06-15
JO 48 0607 2006:5external link2006-07-07
JO 48 0608 2006:6-7external link2006-09-20
JO 48 0609 2006:8external link2006-10-18
JO 48 0610 2006:9external link2006-11-22
JO 48 0611 2006:10external link2006-12-15
Trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 33 0601 Trädgårdsproduktion 2005external link2006-06-30
Jordbrukets ekonomi

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 40 0601 Jordbruksekonomiska undersökningen 2004. Definitiva uppgifterexternal link2006-03-17
JO 42 0601 Jordbrukarhushållens inkomster 2004external link2006-10-18
JO 40 0602 Jordbruksekonomiska undersökningen 2005. Preliminära uppgifterexternal link2006-12-14

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

 
JO 45 0601 - Preliminär utveckling 2004-2005external link2006-02-07
JO 45 0602 - Åren 1994 - 2005external link2006-10-06
JO 45 0603 - Prognos för utvecklingen 2005-2006external link2006-12-07
Priser och prisindex

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 38 0601 Priser på jordbruksmark 2005external link2006-09-25

Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik

 
JO 49 0601 2005:11external link2006-01-25
JO 49 0602 2005:12external link2006-02-22
JO 49 0603 2006:1external link2006-03-24
JO 49 0604 2006:2external link2006-04-21
JO 49 0605 2006:3external link2006-05-18
JO 49 0606 2006:4external link2006-06-15
JO 49 0607 2006:5external link2006-07-07
JO 49 0608 2006:6-7external link2006-09-20
JO 49 0609 2006:8external link2006-10-18
JO 49 0610 2006:9external link2006-11-22
JO 49 0611 2006:10external link2006-12-15
Djurhälsa

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 - 

Contact