Jordbruksverkets startsida

Publiceringsplan för officiell statistik 2005

Nedan finner du publiceringsplanen för statistik publicerad under 2005.
Jordbruksstatistisk årsbok

Publication

Description

Date of publication

JO 01 0501 Jordbruksstatistisk årsbok 2005 med data om livsmedel 2005-06-30
Företag och företagare

Publication

Description

Date of publication

 - 
Arealer

Publication

Description

Date of publication

JO 10 0501 Jordbruksmarkens användning 2004. Definitiva uppgifterexternal link 2005-04-20
JO 10 0502 Jordbruksmarkens användning 2005. Preliminära uppgifterexternal link2005-06-23
JO 18 0501 Höstsådda arealer 2005external link2005-11-24
Husdjur

Publication

Description

Date of publication

JO 23 0501 Antal nötkreatur i december 2004external link 2005-02-25
JO 24 0501 Hästar och anläggningar med häst 2004external link2005-06-08
JO 20 0501 Husdjur i juni 2005. Preliminära uppgifterexternal link2005-10-31
Sysselsättning

Publication

Description

Date of publication

 - 
Animalieproduktion

Publication

Description

Date of publication

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 0501 2004:11external link2005-01-25
JO 48 0502 2004:12external link2005-02-22
JO 48 0503 2005:1external link2005-03-22
JO 48 0504 2005:2external link2005-04-19
JO 48 0505 2005:3external link2005-05-18
JO 48 0506 2005:4external link2005-06-14
JO 48 0507 2005:5external link2005-07-05
JO 48 0508 2005:6-7external link2005-09-20
JO 48 0509 2005:8external link2005-10-18
JO 48 0510 2005:9external link2005-11-22
JO 48 0511 2005:10external link2005-12-15
Trädgårdsodling

Publication

Description

Date of publication

JO 37 0501 Skörd av trädgårdsväxter 2004external link 2005-05-31
Jordbrukets ekonomi

Publication

Description

Date of publication

JO 40 0501 Jordbruksekonomiska undersökningen 2003. Definitiva uppgifterexternal link 2005-04-15
JO 42 0501 Jordbrukarhushållens inkomster 2003external link2005-10-19
JO 40 0502 Jordbruksekonomiska undersökningen 2004. Preliminära uppgifterexternal link2005-12-15

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 0501 - Preliminär utveckling 2003-2004external link2005-02-07
JO 45 0502 - Åren 1993 - 2004external link2005-10-07
JO 45 0503 - Prognos för utvecklingen 2004-2005external link2005-12-07
Priser och prisindex

Publication

Description

Date of publication

JO 39 0501 Arrendepriser på jordbruksmark 2004external link2005-04-15
JO 38 0501 Priser på jordbruksmark 2004external link2005-08-31
Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik
JO 49 0501 2004:11external link2005-01-25
JO 49 0502 2004:12external link2005-02-22
JO 49 0503 2005:1external link2005-03-22
JO 49 0504 2005:2external link2005-04-19
JO 49 0505 2005:3external link2005-05-18
JO 49 0506 2005:4external link2005-06-14
JO 49 0507 2005:5external link2005-07-05
JO 49 0508 2005:6-7external link2005-09-20
JO 49 0509 2005:8external link2005-10-18
JO 49 0510 2005:9external link2005-11-22
JO 49 0511 2005:10external link2005-12-15
Djurhälsa

Publication

Description

Date of publication

 - 

Contact