Jordbruksverkets startsida

Publiceringsplan för officiell statistik 2004

Nedan finner du publiceringsplanen för statistik publicerad under 2004.
Jordbruksstatistisk årsbok

Publication

Description

Date of publication

JO 01 0401 Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel 2004-07-09
Företag och företagare

Publication

Description

Date of publication

JO 34 0401 Företag och företagare i juni 2003external link 2004-09-15
JO 35 0401 Jordbruksföretagens driftsinriktning i juni 2003. Svensk typologiexternal link2004-09-30
Husdjur

Publication

Description

Date of publication

JO 23 0401 Antal nötkreatur i december 2003external link 2004-02-19
JO 20 0401 Husdjur i juni 2003. Definitiva uppgifter, korrigerad version 2004-05-17external link2004-04-16
JO 20 0402 Husdjur i juni 2004external link2004-11-15
Sysselsättning

Publication

Description

Date of publication

JO 30 0401 Sysselsättning i jordbruket 2003external link 2004-09-27
Animalieproduktion

Publication

Description

Date of publication

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 0401 2003:11external link 2004-01-27
JO 48 0402 2003:12external link2004-02-17
JO 48 0403 2004:1external link2004-03-16
JO 48 0404 2004:2external link2004-04-20
JO 48 0405 2004:3external link2004-05-18
JO 48 0406 2004:4external link2004-06-15
JO 48 0407 2004:5external link2004-07-02
JO 48 0408 2004:6-7external link2004-09-21
JO 48 0409 2004:8external link2004-10-19
JO 48 0410 2004:9external link2004-11-16
JO 48 0411 2004:10external link2004-12-14
Trädgårdsodling

Publication

Description

Date of publication

JO 37 0401 Skörd av trädgårdsväxter 2003external link 2004-07-01
Jordbrukets ekonomi

Publication

Description

Date of publication

JO 40 0401 Jordbruksekonomiska undersökningen 2002. Definitiva uppgifterexternal link 2004-04-15
JO 40 0402 Jordbruksekonomiska undersökningen 2003. Preliminära uppgifterexternal link2004-12-15
JO 42 0401 Jordbrukarhushållens inkomster 2002external link2004-10-27

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

 
JO 45 0401 - Preliminär utveckling 2002-2003external link2004-02-06
JO 45 0402 - Åren 1992 - 2003external link2004-10-05
JO 45 0403 - Prognos för utvecklingen 2003-2004external link2004-12-07
Priser och prisindex

Publication

Description

Date of publication

JO 39 0401 Priser på jordbruksmark 2003external link 2004-08-31
JO 46 0401 Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003external link2004-06-10
Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik  
JO 49 0401 2003:11external link2004-01-27
JO 49 0402 2003:12external link2004-02-17
JO 49 0403 2004:1external link2004-03-18
JO 49 0404 2004:2external link2004-04-20
JO 49 0405 2004:3external link2004-05-18
JO 49 0406 2004:4external link2004-06-15
JO 49 0407 2004:5external link2004-07-02
JO 49 0408 2004:6-7external link2004-09-21
JO 49 0409 2004:8external link2004-10-19
JO 49 0410 2004:9external link2004-11-16
JO 49 0411 2004:10external link2004-12-14
Djurhälsa

Publication

Description

Date of publication

 - 

Contact