Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Publiceringsplan för officiell statistik 2010

Här kan du se när statistik i olika ämnen publiceras under 2010.
Sveriges officiella statistik
Jordbruksstatistisk årsbok

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 01 1001 Jordbruksstatistisk årsbok 2010 med data om livsmedel 2010-06-30
Företag och företagare

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

   
Arealer

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 10 1001 Jordbruksmarkens användning 2009. Slutlig statistikopens in new window2010-03-17
JO 10 1002 korrigerad version 2011-02-25Jordbruksmarkens användning 2010. Preliminär statistik opens in new window2010-06-11
Husdjur

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 23 1001Antal nötkreatur i december 2009opens in new window2010-02-26
JO 20 1001 korrigerad version 2010-10-28Husdjur i juni 2010opens in new window2010-10-26
Sysselsättning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

   
Animalieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 10012009:11opens in new window2010-01-22
JO 48 10022009:12opens in new window2010-02-23
JO 48 10032010:01opens in new window2010-03-22
JO 48 10042010:02opens in new window2010-04-21
JO 48 10052010:03opens in new window2010-05-20
JO 48 10062010:04opens in new window2010-06-21
JO 48 10072010:05opens in new window2010-07-05
JO 48 10082010:06opens in new window2010-09-06
JO 48 10092010:07opens in new window2010-09-20
JO 48 10102010:08opens in new window2010-10-20
JO 48 10112010:09opens in new window2010-11-22
JO 48 10122010:10opens in new window2010-12-20
Jordbrukets ekonomi

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 40 1001Jordbruksekonomiska undersökningen 2008. Slutlig statistikopens in new window2010-02-19
JO 42 1001Jordbrukarhushållens inkomster 2008opens in new window2010-06-23
JO 40 1002Jordbruksekonomiska undersökningen 2009. Preliminär statistikopens in new window2010-12-15

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

 

JO 45 1001- Preliminär utveckling 2008-2009opens in new window2010-02-08
JO 45 1002- Åren 1998 - 2009opens in new window2010-10-07
JO 45 1003- Prognos för utvecklingen 2009-2010opens in new window2010-12-07
Priser och prisindex

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 38 1001Priser på jordbruksmark 2009opens in new window2010-09-02
 

Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik

 
JO 49 10012009:11opens in new window2010-01-21
JO 49 10022009:12opens in new window2010-02-22
JO 49 10032010:01opens in new window2010-03-19
JO 49 10042010:02opens in new window2010-04-20
JO 49 10052010:03opens in new window2010-05-19
JO 49 10062010:04opens in new window2010-06-18
JO 49 10072010:05opens in new window2010-07-02
JO 49 10082010:06opens in new window2010-09-03
JO 49 10092010:07opens in new window2010-09-17
JO 49 10102010:08opens in new window2010-10-19
JO 49 10112010:09opens in new window2010-11-19
JO 49 10122010:10opens in new window2010-12-17
Djurhälsa

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 25 1001Djurhälsa år 2009opens in new window2010-10-13
Fråga oss via webben