Jordbruksverkets startsida

Plant Protection Centres

Organisation

The organization of Plant Protection Centres

Location

Agriculture/Horticulture

Field of activity

Geografiska områden för växtskyddscentralerna. Växtskyddscentralen i Alnarp. Växtskyddscentralen i Kalmar. Växtskyddscentralen i Linköping. Växtskyddscentralen i Skara. Växtskyddscentralen i Uppsala. Växtskyddscentralen Uppsala Växtskyddscentralen Uppsala Växtskyddscentralen Uppsala Växtskyddscentralen Kalmar Växtskyddscentralen Kalmar Växtskyddscentralen Linköping Växtskyddscentralen Linköping Växtskyddscentralen Linköping Växtskyddscentralen Skara Växtskyddscentralen Skara Växtskyddscentralen Skara Växtskyddscentralen Skara Växtskyddscentralen Skara Växtskyddscentralen Kalmar

What the Plant Protection Centres do

Pest and disease prognoses

Early warning of pests and diseases

Identifying the symptoms or cause of disease

Information

 

Contact