Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Publiceringsplan för officiell statistik 2011

Sveriges officiella statistik
Jordbruksstatistisk årsbok

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 01 1101 Jordbruksstatistisk årsbok 2011 med data om livsmedel2011-06-30
Företag och företagare

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 34 1101Jordbruksföretag och företagare 2010öppnas i nytt fönster2011-05-10
JO 35 1101Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010. Svensk och EU:s typologiöppnas i nytt fönster2011-05-03
JO 47 1101Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2010öppnas i nytt fönster2011-06-08
JO 65 1101Heltidsjordbruket i Sverige 2010öppnas i nytt fönster2011-10-18
Arealer

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 10 1101Jordbruksmarkens användning 2010. Slutlig statistik.öppnas i nytt fönster2011-04-14
JO 10 1102Jordbruksmarkens användning 2011. Preliminär statistik.öppnas i nytt fönster2011-06-22
JO 10 1103Ekologisk växtodling 2010öppnas i nytt fönster2011-09-13
JO 18 1101Höstsådda arealer 2011öppnas i nytt fönster2011-11-30
Husdjur

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 24 1101Hästar och anläggningar med häst 2010öppnas i nytt fönster2011-01-20
JO 23 1101Antal nötkreatur i december 2010öppnas i nytt fönster2011-02-25
JO 20 1101Husdjur i juni 2010. Slutlig statistik.öppnas i nytt fönster2011-04-19
JO 20 1102Husdjur i juni 2011öppnas i nytt fönster2011-10-31
Sysselsättning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 30 1101Sysselsättning i jordbruket 2010, korrigerad version 2014-11-18öppnas i nytt fönster2011-06-16
Animalieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 11012010:11öppnas i nytt fönster2011-01-21
JO 48 11022010:12öppnas i nytt fönster2011-02-23
JO 48 11032011:01öppnas i nytt fönster2011-03-22
JO 48 11042011:02öppnas i nytt fönster2011-04-19
JO 48 11052011:03öppnas i nytt fönster2011-05-20
JO 48 11062011:04öppnas i nytt fönster2011-06-22
JO 48 11072011:05öppnas i nytt fönster2011-07-05
JO 48 11082011:06öppnas i nytt fönster2011-09-06
JO 48 11092011:07öppnas i nytt fönster2011-09-27
JO 48 11102011:08öppnas i nytt fönster2011-10-21
JO 48 11112011:09öppnas i nytt fönster2011-11-22
JO 48 11122011:10öppnas i nytt fönster2011-12-20
Trädgårdssektorn

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 37 1101Skörd av trädgårdsväxter 2010öppnas i nytt fönster2011-05-03
JO 28 1101Trädgårdsundersökningen 2010. Kvantiteter och värden avseende 2010 års produktionöppnas i nytt fönster2011-06-15
Jordbrukets ekonomi

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 40 1101Jordbruksekonomiska undersökningen 2009. Slutlig statistiköppnas i nytt fönster2011-02-18
JO 42 1101Jordbrukarhushållens inkomster 2009öppnas i nytt fönster2011-06-01
JO 40 1102Jordbruksekonomiska undersökningen 2010. Preliminär statistiköppnas i nytt fönster2011-12-14
 EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 
JO 45 1101EAA- Preliminär utveckling 2009-2010öppnas i nytt fönster2011-02-07
JO 45 1102EAA- Åren 1999 - 2010öppnas i nytt fönster2011-10-07
JO 45 1103EAA- Prognos för utvecklingen 2010-2011öppnas i nytt fönster2011-12-07
Priser och prisindex

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 39 1101Arrendepriser på Jordbruksmark 2010öppnas i nytt fönster2011-03-08
JO 38 1101Priser på jordbruksmark 2010öppnas i nytt fönster2011-09-01
 Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik 
JO 49 11012010:11öppnas i nytt fönster2011-01-19
JO 49 11022010:12öppnas i nytt fönster2011-02-15
JO 49 11032011:01öppnas i nytt fönster2011-03-16
JO 49 11042011:02öppnas i nytt fönster2011-04-20
JO 49 11052011:03öppnas i nytt fönster2011-05-13
JO 49 11062011:04öppnas i nytt fönster2011-06-16
JO 49 11072011:05öppnas i nytt fönster2011-07-01
JO 49 11082011:06öppnas i nytt fönster2011-09-02
JO 49 11092011:07öppnas i nytt fönster2011-09-21
JO 49 11102011:08öppnas i nytt fönster2011-10-19
JO 49 11112011:09öppnas i nytt fönster2011-11-15
JO 49 11122011:10öppnas i nytt fönster2011-12-16
Djurhälsa

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 25 1101Djurhälsa år 2010öppnas i nytt fönster2011-10-13
Vattenbruk

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 60 1101Vattenbruk 2010öppnas i nytt fönster2011-08-19

Kontakt

   

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben