Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Publiceringsplan för officiell statistik 2008

Nedan finner du publiceringsplanen för statistik publicerad under 2008.
Jordbruksstatistisk årsbok

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 01 0801 Jordbruksstatistisk årsbok 2008 med data om livsmedel 2008-06-30
Företag och företagare

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 34 0801 Företag och företagare i juni 2007länk till annan webbplats2008-06-10
JO 35 0801 Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007. Svensk typologilänk till annan webbplats2008-06-19
JO 47 0801 Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2007länk till annan webbplats2008-11-11
Arealer

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 10 0801 Jordbruksmarkens användning 2007. Slutlig statistiklänk till annan webbplats2008-04-22
JO 10 0802 Jordbruksmarkens användning 2008. Preliminär statistiklänk till annan webbplats2008-06-26
JO 18 0801 Höstsådda arealer 2008länk till annan webbplats2008-11-26
Husdjur

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 23 0801 Antal nötkreatur i december 2007länk till annan webbplats2008-02-26
JO 20 0801 Husdjur i juni 2007. Slutlig statistiklänk till annan webbplats2008-04-29
JO 20 0802 Husdjur i juni 2008länk till annan webbplats2008-10-30
Sysselsättning

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 30 0801 Sysselsättning i jordbruket 2007länk till annan webbplats2008-10-14
Animalieproduktion

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

 Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik 
JO 48 0801 2007:11länk till annan webbplats2008-01-22
JO 48 0802 2007:12länk till annan webbplats2008-02-21
JO 48 0803 2008:1länk till annan webbplats2008-03-19
JO 48 0804 2008:2länk till annan webbplats2008-04-18
JO 48 0805 2008:3länk till annan webbplats2008-05-22
JO 48 0806 2008:4länk till annan webbplats2008-06-17
JO 48 0807 2008:5länk till annan webbplats2008-07-04
JO 48 0808 2008:6-7länk till annan webbplats2008-09-18
JO 48 0809 2008:8länk till annan webbplats2008-10-20
JO 48 0810 2008:9länk till annan webbplats2008-11-20
JO 48 0811 2008:10länk till annan webbplats2008-12-18
Trädgårdsodling

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 33 0801 Antalet fruktträd 2007länk till annan webbplats2008-04-15
JO 37 0801 Skörd av trädgårdsväxter 2007länk till annan webbplats2008-05-30
Jordbrukets ekonomi

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 40 0801 Jordbruksekonomiska undersökningen 2006. Slutlig statistiklänk till annan webbplats2008-02-21
JO 42 0801 Jordbrukarhushållens inkomster 2006länk till annan webbplats2008-09-24
JO 40 0802 Jordbruksekonomiska undersökningen 2007. Preliminära uppgifterlänk till annan webbplats2008-12-12

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

 
JO 45 0801 - Preliminär utveckling 2006-2007länk till annan webbplats2008-02-07
JO 45 0802 - Åren 1996 - 2007länk till annan webbplats2008-10-07
JO 45 0803 - Prognos för utvecklingen 2007-2008länk till annan webbplats2008-12-05
Priser och prisindex

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 38 0801 Priser på jordbruksmark 2007länk till annan webbplats2008-09-11

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik

 
JO 49 0801 2007:11länk till annan webbplats2008-01-22
JO 49 0802 2007:12länk till annan webbplats2008-02-21
JO 49 0803 2008:1, korrigerad versionlänk till annan webbplats2008-04-10
JO 49 0804 2008:2länk till annan webbplats2008-04-18
JO 49 0805 2008:3länk till annan webbplats2008-05-22
JO 49 0806 2008:4länk till annan webbplats2008-06-17
JO 49 0807 2008:5länk till annan webbplats2008-07-04
JO 49 0808 2008:6-7länk till annan webbplats2008-09-18
JO 49 0809 2008:8länk till annan webbplats2008-10-20
JO 49 0810 2008:9länk till annan webbplats2008-11-20
JO 49 0811 2008:10länk till annan webbplats2008-12-18
Djurhälsa

Publikation

Titel - beskrivning

Publiceringsdatum

JO 25 0801 Djurhälsa år 2007länk till annan webbplats2008-10-02

Kontakt

   

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben